Ce înseamnă fraza „Duhul cercetează adâncurile lui Dumnezeu”?

Întrebare:

Ce înseamnă cuvintele lui Pavel când spune: „Duhul cercetează totul, chiar și adâncurile lui Dumnezeu”?

În Epistola către Corinteni apostolul Pavel spune: „Căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 2:10)

Cuvântul folosit de apostolul Pavel “a cerceta” înseamnă a căuta. Atunci când folosim cuvântul “a căuta”, ne referim la încercarea de a găsi ceva ce vrem să descoperim și să localizăm. Cuvântul este folosit în contextul căutării cunoștinței de Dumnezeu, dar de către cine: de Duhul sau de om?  Atunci când Pavel spune că Duhul cercetează adâncurile lui Dumnezeu nu se referă nicidecum la limitarea cunoștinței persoanei Duhului Sfânt de parcă ar urmări să cunoască anumite lucruri care-i lipsesc. O astfel de lipsă de cunoștință a Duhului Sfânt ar nega divinitatea Sa. Nu există nimic ce Duhul Sfânt să nu cunoască. În lumina adevărurilor Sfintei Scripturi cu privire la Duhul Sfânt cunoaștem că Duhul este o parte a Trinității și că este omniscient. Astfel, El nu cercetează adâncurile lui Dumnezeu pentru îmbunătățirea cunoștințelor Sale personale, ci Pavel ne spune că Duhul Sfânt cercetează adâncurile lui Dumnezeu pentru cunoașterea noastră.

Atunci când citim și studiem Sfintele Scripturi, Duhul lui Dumnezeu ne luminează mintea și ne oferă capacitatea de a înțelege însemnătatea acestuia. Când se întâmplă acest lucru, înțelegem imediat Cuvântul lui Dumnezeu în adâncimea și profunzimea lui. În timp ce studiem Scripturile, dintr-o dată anumite adevăruri ne trag atenția și ne străpung inima.

Dar Mîngîietorul, adică Duhul Sfînt, pe care-L va trimete Tatăl, în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile, și vă va aduce aminte de tot ce v’am spus Eu. (Ioan 14:26)

Cînd va veni Mîngîietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul (Ioan 16:13)

Lucrarea Duhului Sfânt în viața creștinului este să descopere Cuvântul lui Dumnezeu și să ne ajute să-L înțelegem, iar responsabilitatea de a-L trăi îmi aparține mie.