Ce înseamnă expresia „iată că ei își apropie ramura de nas”?

Întrebare:

Ce înseamnă expresia din Ezechiel 8:17 “… Iată că ei își apropie ramura de nas”?  E vorba despre droguri sau e o practică păgînă de închinare la soare?

 Inchinare la soare

Acest verset conclude capitolul 18 și idolatria perversă a liderilor lui Iuda prin care au umplut țara de silnicie și au provocat mânia lui Dumnezeu. 

 “Şi El mi- a zis: “Vezi, fiul omului? Vei mai vedea şi alte urîciuni mai mari decît acestea! “ Şi m-a dus în curtea dinlăuntru a Casei Domnului. Şi iată că la uşa Templului Domnului, între pridvor şi altar, erau aproape douăzeci şi cinci de oameni, cu dosul întors spre Templul Domnului şi cu faţa spre răsărit; şi se închinau înaintea soarelui spre răsărit.” (Ezechiel 8:15-16) 

Acest pasaj ne arată că cei douăzeci și cinci de lideri se închinau la soare, o practică întâlnită în Babilon. Ei și-au întors spatele spre intrarea în Templu/spre Dumnezeu, cu fața spre Est, închinându-se zeului soare, iar parte a acestei închinări era să-ți apropii ramura de nas. 

Se spune că perșii atunci când se închinau la soare țineau înaintea lor o crenguță de smochin, rodie sau tamarisc în fața gurii ca să nu contamineze gloria zeității care o venerau. 

În contextul acesta fraza “Iată că ei își apropie ramura (crenguța) de nas!” nu se referă la droguri, ci la un ritual păgân ce era folosit în practicile de cult păgâne a venerării soarelui. Comentatorii evrei au tradus cuvântul “ramură” cu “miros”. Unii teologi consideră că pronumele personal ei a fost înlocuit cu “îmi” de către cărturari. În cazul aceasta am citi: “Iată că îmi apropie ramura de nas!”, ceea ce este idolatrie putredă, un miros ofensator și batjocoritor la adresa lui Dumnezeu. Oricare ar fi interpretarea, este o ofensă mare la adresa lui Dumnezeu care va pedepsi fără milă și îndurare pe cei-I ce aduc batjocură. 

“De aceea şi Eu, voi lucra cu urgie; ochiul Meu va fi fără milă, şi nu Mă voi îndura; chiar dacă vor striga în gura mare la urechile Mele, tot nu-i voi asculta.” (Ezechiel 8:18)