Ce este educația adevărată și ce înseamnă pentru tine să fii educat?

Ce este educația adevărată? La această întrebare voi răspunde în acest articol.

Am citit într-o revistă, pe care o citesc copiii noştri, următoarea poezie scurtă de Ştefan Tudor, care se numeşte “Dialog între doi purcei”. Iată ce este scris în ea:

– Amice, mergem la rîmat,
Că şi cartofi şi napi s-au copt!
– Nici n-am de gînd, sînt educat,
Nu vezi ce sîrmă am în bot?

Ce este educația adevărată?

Morala acestei poezii este că unii se poartă “educat”, pentru că nu au încotro şi atunci educaţia lor arată tot aşa ca sârma la porc în bot. Poate cineva nu ştie de ce se pune sârma în bot la porc. Păi tocmai de aceasta şi se pune, ca să nu râme. Când un porc are sârmă în bot, el nu poate râma pentru că atunci când râmă, sârma respectivă îi pricinuieşte durere puternică.

Mark Twain a spus:

Nu am lăsat niciodată şcoala să-mi afecteze educaţia.

Ce a vrut să spună celebrul scriitor? Poate aceea că, cunoştinţele şi educaţia sunt lucruri diferite. Unii cred că eşti educat pe măsura cunoştinţelor pe care le ai şi de aceea părinţii pun mai mult preţ pe notele copiilor decât pe zidirea caracterului lor, care, de fapt, este adevărata educaţie. Am avut o discuţie cu un grup de fete de la un colegiu, care mi-au spus că au în clasă o colegă foarte arogantă a cărei mamă este profesoară la aceeaşi şcoală. Fata nu învaţă şi se poartă cu aceeaşi aroganţă şi faţă de colegile ei şi faţă de profesori, dar mama face tot ce poate pentru ca fata ei să aibă cele mai înalte note la şcoală. Poate mama ei consideră că educaţia se măsoară în notele pe care le are fiica ei? Colegile sunt cu totul de altă părere şi tot de aceeaşi părere vor fi toţi oamenii.

Cred că educaţia se referă cel mai mult la bunul simţ. De aceea când vorbim despre un om educat, spunem că “are cei şapte ani de acasă”, adică are bunul simţ. Aceasta este şi educaţia pe care ne-o transmite Dumnezeu prin studierea Sfintelor Scripturi. La începutul cărţii Proverbelor, înţeleptul împărat Solomon a scris:

Pildele lui Solomon, fiul lui David, împăratul lui Israel, pentru cunoaşterea înţelepciunii şi învăţăturii, pentru înţelegerea cuvintelor minţii; pentru căpătarea învăţăturilor de bun simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire; ca să dea celor neîncercaţi agerime de minte, tînărului cunoştinţă şi chibzuinţă, – să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă – pentru prinderea înţelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înţelesul cuvintelor înţelepţilor şi al cuvintelor lor cu tâlc. (Proverbele lui Solomon 1:1-6)

Unii oameni merg cu aşa-numita lor “educaţie” până acolo, că ajug să nege existenţa lui Dumnezeu. Despre o astfel de educaţie Biblia scrie:

S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit, şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimii lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu, şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. (Epistola lui Pavel către Romani 1:22-25)

Ce înseamnă educaţie pentru tine? Ce te face sau te ţine un om educat? Cât de educaţi sunt oamenii din jurul tău şi de ce este aşa?