Ce diferenţă este între primirea Duhului Sfânt şi umplerea cu Duh Sfânt?

Este diferenţă între primirea Duhului Sfânt şi umplerea cu Duh Sfânt ?

În acest articol vin să răspund la această întrebare:

M-am întâlnit cu o creştină de la biserica unei confesiuni diferite şi întâmplător am ajuns sa discutam despre primirea Duhului Sfânt. Ea încerca sa mă convingă ca eu trebuie sa fiu botezata cu Duhul Sfânt şi spune ca atunci când te pocăieşti eşti condus de Duhul Sfânt, El te mustra, te îndreaptă dar El nu este in tine. Dar atunci când eşti botezata cu Duhul Sfânt, te umpli de Duhul Sfânt. Este diferenţă intre a primi Duhul Sfânt si a fi umplut de Duhul Sfânt, sau nu?

Despre primirea Duhului Sfânt şi umplerea cu Duh Sfânt  găsim în cartea Faptele Apostolilor

Înainte ca să răspund la această întrebare, aş sugera creştinei care mi-a adresat întrebarea, cât şi tuturor cititorilor care doresc să studieze personal şi să afle răspunsul la această întrebare ca să faceţi următorii paşi de studiu:

  1. Citeşte cartea Faptele Apostolilor în întregime şi notează oriunde este menţionat Duhul Sfânt. Poţi să-mi urmezi exemplul meu de notare în Biblia Internaţională de Studiu Inductiv şi anume, să desenezi o flacără sau orice alt semn doreşti oriunde este menţionat Duhul Sfânt împreună cu pronumele personale sau sinonime care se referă la El.
  2. Fă un tabel din două coloane şi în prima coloană scrie tot ce înveţi despre primirea Duhului Sfânt, iar în coloana a doua tot ce se referă la umplerea cu Duh Sfânt sau a fi plin de Duh Sfânt.
  3. La urmă scrie concluziile personale.

Oamenii devin creştini când primesc Duhul Sfânt

La citirea cărţii Faptele Apostolilor am observat că termenul „primit” este folosit pentru a indica la cazurile când cineva primea pentru prima dată Duhul Sfânt şi astfel devenea creştin. Acest eveniment este numit de Domnul Isus „botezul cu Duhul Sfânt” şi le-a vorbit despre el apostolilor înainte de înălţarea Sa la cer când le-a zis:

Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt. (Faptele Apostolilor 1:5)

Tot atunci, referindu-se la acelaşi eveniment care avea să se întâmple apostolilor „nu după multe zile” Domnul Isus a spus:

Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria şi până la marginile pământului. (Faptele Apostolilor 1:8)

Domnul Isus se referea la evenimentul coborârii Duhului Sfânt pe pământ care s-a întâmplat în ziua Cincizecimii şi care este descris astfel:

În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească. (Faptele Apostolilor 2:1-4)

Chiar dacă este scris că s-au umplut de Duhul Sfânt, contextul ne arată clar că aceasta li s-a întâmplat apostolilor pentru prima dată şi că Duhul Sfânt nu a locuit înainte în nimeni din ei ci a venit şi i-a umplut acum pentru prima dată. În aceeaşi zi, când Apostolul Petru a predicat mulţimii adunate din pricina celor întâmplate, el a făcut referinţă la proorocii din Vechiul Testament şi a spus că atunci, la ziua Cincizecimii, Dumnezeu a turnat din Duhul Său peste orice făptură şi i-a îndemnat pe toţi să primească darul Sfântului Duh.

Oamenii plini de Duh Sfânt vestesc Evanghelia cu multă îndrăzneală

Când se referă la acţiuni creştine curajoase şi mai ales care ţin de propovăduirea Evangheliei în situaţii primejdioase, Cuvântul lui Dumnezeu descrie pe cei ce au predicat că erau plini de Duhul Sfânt. Astfel, după ce apostolii Petru şi Ioan au vindecat pe ologul din naştere de la poarta Templului şi după ce a fost acea mare evanghelizare când au crezut şi s-au pocăit mii de oameni, apostolii au fost aduşi înaintea Soborului unde au vorbit fiind „plini de Duhul Sfânt” (Faptele Apostolilor 4:8) După ce Petru şi Ioan au vorbit în faţa Soborului, s-au întors la biserica care se ruga pentru ei, le-au istorisit totul cum a fost şi s-au rugat cu toţii ca să le dea Domnul putere să vestească Cuvântul Lui cu toată îndrăzneala.

După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. (Faptele Apostolilor 4:31)

Creştinii descrişi în acest pasaj, toţi primise de mult timp înainte Duhul Sfânt, dar acum încă odată s-au umplut de Duh Sfânt şi lucrul acesta s-a manifestat prin faptul că vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală, fără a se lăsa intimidaţi de potrivnicii Evangheliei.

Umplerea cu Duhul Sfânt este vizibilă oamenilor din jur

Când a fost nevoie în prima biserică din Ierusalim să fie aleşi diaconi, apostolii au spus întregii adunări să aleagă „şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune”. Deci, oamenii puteau să-i recunoască pe cei plini de Duhul Sfânt după felul cum se purtau ei în viaţa de toate zilele şi anume că urmau în toate învăţătura Domnului Isus şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu putere şi îndrăzneală, fără să se teamă sau să se lase intimidaţi de cineva. Despre Ştefan, unul din aceşti diaconi, Scriptura ne relatează detalii. Umplerea lui cu Duhul Sfânt s-a manifestat prin faptul că a vestit Evanghelia cu îndrăzneală şi până la martiraj.

La încheiere vreau să spun creştinei care mi-a adresat întrebarea că orice om primeşte Duhul Sfânt atunci când prin credinţă din inimă şi pocăinţă întră în Noul Legământ al Domnului Isus Hristos. Primirea Duhului Sfânt este identică cu botezul cu Duhul Sfânt şi umplerea cu Duhul Sfânt are loc atunci când nu ne lăsăm nici intimidaţi, nici doborâţi de frică, ci cu îndrăzneală mergem şi facem tot la ce ne îndeamnă Duhul Sfânt care locuieşte în noi. Aşa să ne ajute Dumnezeu să trăim.