Ce cunoașteți despre învățătura lui Craig Hill?

Întrebare:

Am participat la un seminar despre consiliere familială unde am vizionat o serie de lecții-video de Craig Hill. Ce cunoașteți despre învățătura acestei persoane?

TVBackground_Hill_SHOW6ZZ_0

În cele mai multe lecții video prezentate de Craig Hill sunt foarte puține relatări din Biblie, este o abordare, aș spune, superficială a problemelor. Da, este adevărat că sunt date foarte multe exemple practice, ceea ce nu este rău, dar persoana care ascultă vrea să știe răspunsul biblic la orice întrebare ce ține de căsătorie, finanțe, educarea copiilor etc. Scopul ilustrației sau a exemplului este să completeze adevărul biblic, dar nu să îi ia locul.

Toate lecțiile video sunt prezentate din prisma “Ancient Paths”, o expresie luată din Ieremia 16:6:

“Aşa vorbeşte Domnul: “Staţi în drumuri, uitaţi-vă, şi întrebaţi cari sînt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre! “ Dar ei răspund: „Nu vrem să umblăm pe ele.”

Craig Hill spune că a fost pastor mulți ani și, spre surprinderea mea, când studiază pasajului din Ieremia 16:6 despre “cărările cele vechi”, el se roagă lui Dumnezeu ca să i le descopere, pentru că nu le-a știut până acum. Într-un fel Craig Hill admite că și-a guvernat viața nu după Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a descoperit în întregime tot Cuvântul Său care a fost transmis din generație în generație. “Cărările cele vechi” nu este o nouă revelație a lui Dumnezeu descoperită lui Craig Hill, ci este Cuvântul inerent al lui Dumnezeu ce trebuie studiat și trăit în viața noastră.

În filmul ”What are the ancient paths?” (n.a. ce sunt cărările vechi) autorul spune că generațiile precedente au avut succes în educarea copiilor doar pentru că s-au ghidat de legi naturale și universale, dar nu specifică că aceste legi sunt Cuvântul lui Dumnezeu.

După părerea mea, în lumea creștină există o tendință de a porni de la o expresie figurativă sau afirmație din Biblie și a crea în jurul ei o teorie, învățătură nouă, mișcare nouă etc. Solomon spune:”nu este nimic nou sub soare”. Principiile de bază care guvernează viața, familia, relațiile noastre au fost date de Dumnezeu în Cuvântul Său și transmise din generație în generație.

În lecția despre “Spiritual warfare in Marriage” (n.a. lupta spirituală în căsătorie) vorbitorul spune că numai familia poartă imaginea lui Dumnezeu, nu bărbatul singur poartă imaginea lui Dumnezeu, nici femeia, doar familia poartă imaginea lui Dumnezeu. Cum rămâne atunci cu bărbatul și femeia necăsătorită care au fost creați după imaginea și chipul lui Dumnezeu? În Geneza 1:26-27 Dumnezeu a zis:

“Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră, el să stăpînească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pămîntul şi peste toate tîrîtoarele cari se mişcă pe pămînt. “Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.”

Atunci când vorbește despre uneltirile celui rău în căsătorie, referindu-se la conflictele și certurile dintre soți, Craig Hill spune că “oricum toți cădem în uneltirile/capcana celui rău.” În 2 Corinteni 2:11 apostolul Pavel spune:

“să nu lăsăm pe Satana să aibă un câştig dela noi; căci nu sîntem în neştiinţă despre planurile lui.”

Planurile celui rău sunt cunoscute și pot fi identificate și prevenite. Dacă intuiești începutul unui conflictul nu înseamnă că o să cazi în capcană, ci trebuie să înțelegi că este o capcană a celui rău și să nu te lași provocat de situație.

Apoi, când vorbește despre diferențele dintre bărbat și femeie folosește iarăși multe ilustrații, dar cu puține referințe și sfaturi biblice.

Este important atunci când învățăm din predici, lecții video etc. să verificăm cu toată Scriptura. Iudeii din orașul Berea la propovăduirea și învățarea Cuvântului de către apostolul Pavel cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa.

“Iudeii aceştia aveau o inimă mai aleasă decît cei din Tesalonic. Au primit Cuvîntul cu toată rîvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este aşa. Mulţi dintre ei şi din femeile cu vază ale Grecilor, şi mulţi bărbaţi au crezut.” (Faptele apostolilor 17:11)

Prioritatea cercetării Sfintelor Scripturilor trebuie să fie parte din viața creștinului. Deci, să luăm aminte la cuvintele Domnului Isus Hristos:

“Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa vecinică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5:39)