Ce arată păcatele puse pe cîntar?

De Grigore Cheptene

Căci neascultarea este tot atît de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decît închinarea la idoli şi terafimii. ( 1 Samuel 15:23)

Dumnezeu pune pe acelasi cîntar păcatul neascultării si păcatul ghicirii. Incredibil, dar ambele arată aceeasi greutate de vinovație. Pune pe cîntar păcatul impotrivirii si păcatul închinarii la idoli; din nou, cîntarul nu se schimba, ambele păcate sunt la fel de vinovate. “Nu se poate !” – va protesta cineva – “Nu este cinstit!”. Oare să fie asa? Ne-am facut noi judecatori ai Legii? Oare de ce nu vrea omul să creada pe Dumnezeu pe cuvînt si să se supuna Lui? Caci Unul singur este Datătorul si Judecatorul Legii: Acela care are putere să mîntuiasca si să piarda. Domnul doreste mîntuirea noastra, El nu vrea pierzarea noastra, de aceea ne avertizează să nu continuam (progresam) în impotrivire, caci aceasta ne v-a duce la închinarea la idoli; să nu continuam în neascultare, caci aceasta ne v-a duce la ghicire. Legea aceasta a lucrat în viata lui Saul, primul imparat al lui Israel. Cartea 1 Samuel desfasoara aceste evenimente.

1. Neascultarea și împotrivirea lui Saul

În lupta cu Amaleciții, Saul nu a ascultat de porunca clara a lui Dumnezeu de a nimici cu desavirsire pe Amaleciți. Astfel Saul a lepadat cuvîntul Domnului, de aceea Domnul l-a lepadat ca imparat (1 Samuel 15:23). Dar Saul nu s-a smerit cu această decizie a lui Dumnezeu; el a continuat să se impotriveasca. Prin urmare s-au întimplat urmatoarele:

Duhul Domnului S’a depărtat de la Saul; şi a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. ( 1 Samuel 16:14)

Saul a ajuns să fie obsedat de un drac; această obsesie era însoțita de furie necontrolată. Astfel încit Saul umbla înfuriat în mijlocul casei cu sulita în mîna, gata s-o arunce în oricine nu face pe placul sau. în prima epistola catre Corinteni, Apostolul Pavel, califica închinarea si jertfirea la idoli ca o închinare si jertfire dracilor.

Domnul nu a mai raspuns lui Saul nici prin vise, nici prin Urim, nici prin prooroci. Dupa multe caderi si dezamagiri, Saul a continuat în neascultarea sa. Iar în lupta cu Filistenii, care a fost ultima lui luptă, s-au întimplat urmatoarele:

Atunci Saul a zis slujitorilor lui: „Căutaţi-mi o femeie care să cheme morţii, ca să mă duc s’o întreb.” Slujitorii lui i-au zis: „Iată că în En-Dor este o femeie care cheamă morţii.” Atunci Saul s’a schimbat, a luat alte haine, şi a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i -a zis: „Spune-mi viitorul chemînd un mort, şi scoală-mi pe cine-ţi voi spune.” Femeia i -a răspuns: „Ştii ce a făcut Saul, cum a nimicit din ţară pe ceice cheamă morţii şi pe ceice ghicesc viitorul: pentruce dar întinzi o cursă vieţii mele, ca să mă omori?” Saul i-a jurat pe Domnul, şi a zis: „Viu este Domnul, că nu ţi se va întîmpla niciun rău pentru aceasta.” Femeia a zis: „Pe cine vrei să-ţi scol?” Şi el a răspuns: „Scoală-mi pe Samuel.” (1 Samuel 28: 7-11)

Păcatul de a chema morții stă în lista de păcate alaturi de ghicirea, vrajitoria, cititor în stele, descîntător, care sunt o uriciune înaintea lui Dumnezeu si sunt pedepsite cu moartea. în acest sens va recomand să citiți articolul Ce spune Biblia despre vrajitorie?. Prin urmare, Dumnezeu are dreptate cînd afirma ca neascultarea este tot atît de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decît închinarea la idoli.

2. Avertizările Domnului Isus

Domnul Isus pune pe acelasi cîntar păcatul omorului si mînia însoțită de cuvinte de blestem.

Aţi auzit că s’a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine va ucide, va cădea supt pedeapsa judecăţii.” Dar Eu vă spun că ori şi cine se mînie pe fratele său, va cădea supt pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea supt pedeapsa Soborului; iar oricine -i va zice: „Nebunule”, va cădea supt pedeapsa focului gheenei. (Matei 5:21-22)

Observam ca aceeasi pedeapsa – “va cadea sub pedeapsa judecații” – se va aplica în ambele cazuri. în consecință vina pentru aceste păcate este egala.

Aţi auzit că s’a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.” Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s’o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. (Matei 5:27-28)

Actul preacurviei este pus pe acelasi cîntar cu poftirea unei femei în inima ta. Ambele sunt la fel de vinovate. Domnul Isus avertizează, caci barbatul/ femeia ce continua să pofteasca în inima sa, va ajunge să preacurveasca trupeste. Gîndurile vor duce la acțiune si fapte. Poftele care au zămislit, vor da nastere păcatului, mai întii în gîndire, apoi în fapte.

3. Învațătura Apostolilor

Merită de menționat la acest subiect ca Biblia vorbeste despre 2 grupari de păcate: (1) păcate savirsite afara din trup si (2) păcate savirsite impotriva trupului sau.

Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care -l face omul, este un păcat săvîrşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său. ( 1 Corinteni 6:18)

De asemenea , Scriptura menționează 2 nivele de păcate: (1) păcat care nu duce la moarte si (2) păcat care duce la moarte.

Dacă vede cineva pe fratele său săvîrşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; şi Dumnezeu îi va da viaţa, pentru cei ce n’au săvîrşit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. (1 Ioan 5:16)

Va recomand să citiți acest subiect desfasurat în articolul Ce este păcatul care duce la moarte?

Si în sfirsit, cel mai important:

Dacă zicem că n’avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El (Dumnezeu) este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de ORICE nelegiuire. ( 1 Ioan 1:8-9)

Cit de grav nu ar fi păcatul tău si al meu, Dumnezeu este credincios si drept ca să ne ierte si să ne curateasca de ORICE nelegiuire. Vino la El si lasa păcatele tale la crucea lui Isus, caci sîngele care a curs pe cruce are putere să curațeasca, să stearga, să spele fara urma păcatele tale. Dumnezeu le va arunca în Marea Uitării si nu-si va mai aminti de ele niciodată. Gustați si vedeți ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!