Ce arată păcatele puse pe cântar?

păcatul pus pe cântar

De Grigore Cheptene

Căci neascultarea este tot atît de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decît închinarea la idoli şi terafimii. ( 1 Samuel 15:23)

Dumnezeu pune pe acelasi cântar păcatul neascultării și păcatul ghicirii. Incredibil, dar ambele arată aceeași greutate de vinovație. Pune pe cântar păcatul impotrivirii și păcatul închinării la idoli; din nou, cântarul nu se schimbă, ambele păcate sunt la fel de vinovate. “Nu se poate !” – va protesta cineva – “Nu este cinstit!”. Oare să fie așa? Ne-am facut noi judecatori ai Legii? Oare de ce nu vrea omul să creada pe Dumnezeu pe cuvânt și să se supună Lui? Căci Unul singur este Datătorul și Judecătorul Legii: Acela care are putere să mântuiască și să piardă. Domnul doreste mântuirea noastră, El nu vrea pierzarea noastră, de aceea ne avertizează să nu continuam (progresam) în impotrivire, căci aceasta ne v-a duce la închinarea la idoli; să nu continuăm în neascultare, căci aceasta ne v-a duce la ghicire. Legea aceasta a lucrat în viata lui Saul, primul imparat al lui Israel. Cartea 1 Samuel desfășoară aceste evenimente.

1. Neascultarea și împotrivirea lui Saul

În lupta cu Amaleciții, Saul nu a ascultat de porunca clară a lui Dumnezeu de a nimici cu desăvârșire pe Amaleciți. Astfel Saul a lepădat cuvântul Domnului, de aceea Domnul l-a lepădat ca împărat (1 Samuel 15:23). Dar Saul nu s-a smerit cu această decizie a lui Dumnezeu; el a continuat să se impotrivească. Prin urmare s-au întimplat următoarele:

Duhul Domnului S’a depărtat de la Saul; şi a fost muncit de un duh rău care venea de la Domnul. ( 1 Samuel 16:14)

Saul a ajuns să fie obsedat de un drac; această obsesie era însoțita de furie necontrolată. Astfel încit Saul umbla înfuriat în mijlocul casei cu sulita în mîna, gata s-o arunce în oricine nu face pe placul său. În prima epistola catre Corinteni, Apostolul Pavel, califica închinarea si jertfirea la idoli ca o închinare și jertfire dracilor.

Domnul nu a mai răspuns lui Saul nici prin vise, nici prin Urim, nici prin prooroci. După multe căderi și dezamăgiri, Saul a continuat în neascultarea sa. Iar în lupta cu Filistenii, care a fost ultima lui luptă, s-au întimplat urmatoarele:

Atunci Saul a zis slujitorilor lui: „Căutaţi-mi o femeie care să cheme morţii, ca să mă duc s’o întreb.” Slujitorii lui i-au zis: „Iată că în En-Dor este o femeie care cheamă morţii.” Atunci Saul s’a schimbat, a luat alte haine, şi a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia aceea noaptea. Saul i-a zis: „Spune-mi viitorul chemînd un mort, şi scoală-mi pe cine-ţi voi spune.” Femeia i -a răspuns: „Ştii ce a făcut Saul, cum a nimicit din ţară pe ceice cheamă morţii şi pe ceice ghicesc viitorul: pentruce dar întinzi o cursă vieţii mele, ca să mă omori?” Saul i-a jurat pe Domnul, şi a zis: „Viu este Domnul, că nu ţi se va întîmpla niciun rău pentru aceasta.” Femeia a zis: „Pe cine vrei să-ţi scol?” Şi el a răspuns: „Scoală-mi pe Samuel.” (1 Samuel 28: 7-11)

Păcatul de a chema morții stă în lista de păcate alaturi de ghicirea, vrajitoria, citirea în stele, descântecul, care sunt o uriciune înaintea lui Dumnezeu si sunt pedepsite cu moartea. În acest sens vă recomand să citiți articolul Ce spune Biblia despre vrajitorie?. Prin urmare, Dumnezeu are dreptate când afirmă că neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea, şi împotrivirea nu este mai puţin vinovată decât închinarea la idoli.

2. Avertizările Domnului Isus

Domnul Isus pune pe același cântar păcatul omorului si mânia însoțită de cuvinte de blestem.

Aţi auzit că s’a zis celor din vechime: „Să nu ucizi; oricine va ucide, va cădea supt pedeapsa judecăţii.” Dar Eu vă spun că ori şi cine se mînie pe fratele său, va cădea supt pedeapsa judecăţii; şi oricine va zice fratelui său: „Prostule!” va cădea supt pedeapsa Soborului; iar oricine-i va zice: „Nebunule”, va cădea supt pedeapsa focului gheenei. (Matei 5:21-22)

Observam că aceeași pedeapsă – “va cadea sub pedeapsa judecații” – se va aplica în ambele cazuri. În consecință vina pentru aceste păcate este egală.

Aţi auzit că s’a zis celor din vechime: „Să nu preacurveşti.” Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s’o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui. (Matei 5:27-28)

Actul preacurviei este pus pe acelasi cântar cu poftirea unei femei în inima ta. Ambele sunt la fel de vinovate. Domnul Isus avertizează, caci barbatul/ femeia ce continue să poftească în inima sa, va ajunge să preacurvească trupește. Gândurile vor duce la acțiune și fapte. Poftele care au zămislit, vor da naștere păcatului, mai întîi în gîndire, apoi în fapte.

3. Învațătura Apostolilor

Merită de menționat la acest subiect ca Biblia vorbeste despre 2 grupari de păcate: (1) păcate savârșite afară din trup și (2) păcate savirsite impotriva trupului său.

Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care -l face omul, este un păcat săvîrşit afară din trup; dar cine curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său. ( 1 Corinteni 6:18)

De asemenea , Scriptura menționează 2 nivele de păcate: (1) păcat care nu duce la moarte si (2) păcat care duce la moarte.

Dacă vede cineva pe fratele său săvîrşind un păcat care nu duce la moarte, să se roage; şi Dumnezeu îi va da viaţa, pentru cei ce n’au săvîrşit un păcat care duce la moarte. Este un păcat care duce la moarte; nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. (1 Ioan 5:16)

Va recomand să citiți acest subiect desfasurat în articolul Ce este păcatul care duce la moarte?

Și în sfirsit, cel mai important:

Dacă zicem că n’avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El (Dumnezeu) este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de ORICE nelegiuire. ( 1 Ioan 1:8-9)

Cât de grav nu ar fi păcatul tău și al meu, Dumnezeu este credincios și drept ca să ne ierte și să ne curățească de ORICE nelegiuire. Vino la El și lasă păcatele tale la crucea lui Isus, caci sângele care a curs pe cruce are putere să curațească, să șteargă, să spele fara urmă păcatele tale. Dumnezeu le va arunca în Marea Uitării și nu-și va mai aminti de ele niciodată. Gustați si vedeți ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!