Ce ar trebui să facă o persoană bogată cu averile sale cînd devine creștin?

Întrebare: 

Ce ar trebui să facă o persoană bogată cu avuțiile sale cînd devine creștin? 

În Epistola sa către Timotei, apostolul Pavel dă îndemnuri creștinilor bogați cum să procedeze cu avuțiile lor. 

“Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngîmfe, şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii, aşa ca să-şi strîngă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viaţă.” (1 Timotei 6:17-19)

Investiția creștinului bogat trebuie să fie în fapte bune, gata să simtă împreună cu alții, investind în Împărăția lui Dumnezeu. 

Domnul Isus Hristos în predica de pe munte a spus: 

“Nu vă strîngeţi comori pe pămînt, unde le mănîncă moliile şi rugina, şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strîngeţi-vă comori în cer, unde nu le mănîncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură. Pentrucă unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră.” 

Domnul Isus ne atenționează cu privire la locul investițiilor noastre. El este împotriva investițiilor noastre în confortul și siguranța pe care ne-o poate oferi resursele financiare. Banii trebuie investiți în cer – “strîngeți-vă comori în cer.” 

Luca 12:32-34 ne spune cum să ne strângem comori în cer:

“Nu te teme, turmă mică, pentrucă Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia. Vindeţi ce aveţi şi daţi milostenie. Faceţi-vă rost de pungi, cari nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoţul, şi unde nu roade molia. Căci unde este comoara voastră, acolo este şi inima voastră. Mijlocul să vă fie încins, şi făcliile aprinse.”

Atunci cînd investim bogăția dată de Dumnezeu aici pe pământ, de exemplu pentru scopuri de milostenie, ajutorarea orfanilor și văduvelor, educația spirituală și academică a tinerilor etc., ne strîngem o comoară în Împărătia lui Dumnezeu. Nu o facem ocazional, ci continuu să urmărim comoara în cer prin facerea milosteniei aici pe pământ. 

În Luca 14:13-14 Domnul Isus este și mai specific în ce privește investirea noastră în bucuria vieții veșnice. 

“Ci, cînd dai o masă, cheamă pe săraci, pe schilozi, pe şchiopi, pe orbi. Şi va fi ferice de tine, pentrucă ei n-au cu ce să-ţi răsplătească, dar ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi.”

Fii generos față de cei săraci, schilozi, șchiopi și orbi. Nu căuta răsplata pământească, ci privește la înviere și răsplata lui Dumnezeu “Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea Feţei Tale sînt bucurii nespuse, şi desfătări vecinice în dreapta Ta.” (Ps. 16:11) 

Pentru un studiu mai profund al acestui subiect vă recomand următoarele materiale: 

  • Banii și posesiunile în căutarea fericirii
  • Predica de pe munte