Ce ar fi fost dacă Adam și Eva nu cădeau în păcat?

Întrebare: 

Am o nelămurire, având în vedere existența umanității. Dacă Adam și Eva nu moșteneau păcatul, am fi fost fără păcat? Am fi putut locui toți oamenii de la Adam și Evan până în timpul de azi pe pământ? 

Căderea în păcat a primilor oameniPrimul lucru pe care trebuie să-l menționez este că Adam și Eva nu au moștenit păcatul. Ei sunt primii oameni care au fost creați de Dumnezeu și nu au moștenit păcatul de la părinții lor, căci nu au avut părinți. Ei sunt cei care au căzut primii în păcat și acest eveniment trist este relatat în capitolul 3 al cărții Geneza, prima carte din Biblie. 

 

Când s-a referit la învierea lui Hristos, apostolul Pavel a pus pe Mântuitorul în contrast cu Adam, primul om și a scris astfel: 

 

Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos. (1 Corinteni 15:20-23) 

Așa este, moartea a venit în lume prin Adam și Eva care au păcătuit. Moartea este consecința păcatului lor, care s-a răspândit asupra întregii omeniri. Noi, toți restul oamenilor am moștenit firea păcătoasă a lui Adam și Eva și am moștenit și consecința păcatului – moartea. Dacă nu ar fi păcătuit Adam și Eva nu ar fi venit niciodată moartea în lume și nici asupra noastră moartea nu ar fi avut nici o putere. 

 

Vestea bună este că în Domnul Isus Hristos Dumnezeu a adus învierea. El, Mântuitorul este pârga (primul rod) al celor adormiți, adică care au suferit moartea fizică, căci moartea trupească a sfinților este numită adormire în Biblie. Oricine crede din toată inima în Domnul Isus trece din moarte la viață, precum a spus Mântuitorul: 

 

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul, şi acum a şi venit, când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi cei ce-l vor asculta vor învia. (Ioan 5:24-25) 

Dumnezeu să vă binecuvânteze cu credință mântuitoare așa ca să vă puneți deplin nădejdea în Domnul Isus, să deveniți adevărat ucenic sau ucenică a Lui, să vă botezați prin credință, să vă alipiți de Biserica vie și să urmați cu scumpătate învățătura Noului Testament ca să aveți parte de învierea celor neprihăniți și să moșteniți viața veșnică. Doamne, ajuta!