Ce a spus Domnul Isus despre moartea Sa?

Întrebare:

De ce spuneţi că mooniştii neagă lucrarea lui Isus? Ei afirmă că Isus a adus salvarea (mântuirea) spirituală a omenirii. „Mooniştii neagă…” aşa interpretaţi dvs. cuvintele lor din necunoaştere. Prorocii din VT nu spun că Isus trebuie să moară şi că aceasta reprezintă planul lui Dumnezeu, după cum interpretaţi dvs. Planul lui Dumnezeu era ca pe Isus să-l creadă si să-l cunoască (Ioan 6.28-29). Insa, nimeni nu l-a crezut. Daca l-ar fi cunoscut si crezut, nimeni nu l-ar fi răstignit (1 Cor.2:8). Desigur, Dumnezeu a prevăzut, că dacă israeliţii nu-l vor crede pe Isus (asta nu intra în planul Lui, pentru că ţinea partea lor de responsabilitate), atunci Isus va trebui sa meargă pe calea crucii.

Acest comentariu a fost postat la articolul scris acum un an în urmă „Originea mişcării mooniste”. Vreau să amintesc că fondatorul şi conducătorul bisericii unificării este Sun Myung Moon, născut în Coreea de Nord la 6 ianuarie 1920. Pe când avea 10 ani, părinţii lui s-au convertit la creştinism şi s-au alipit unei biserici prezbiteriene. Se zice că la vârsta de 16 ani ar fi avut o vedenie în timp ce se ruga în munţi. În acea vedenie i s-ar fi  arătat chiar Domnul Isus care i-a cerut  să sfârşească lucrarea pe care nu a putut-o El (adică Isus) duce la bun sfârşit. Isus i-ar fi spus că nimeni afara de el nu este în stare să facă lucrul acesta. După ce “Domnul Isus” i-ar fi repetat de câteva ori lucrul acesta, Moon a acceptat propunerea.

Am afirmat că mooniştii neagă neagă lucrarea făcută de Domnul Isus pentru că  ei zic că Domnul Isus nu Şi-a sfârşit lucrarea.

În articolul „Originea mişcării muniste” am citat câteva texte din Biblie care arată că Domnul Isus Şi-a sfârşit lucrarea şi am mai scris un alt articol „Moartea Domnului Isus nu a fost un eşec” în care am arătat că moartea Domnului Isus a intrat în planul de mântuire a lui Dumnezeu. Pentru că din nou s-au pornit discuţii la acest subiect, Domnul mi-a pus pe inimă să scriu câteva articole la acest subiect, abordându-l din diferite perspective. În acest articol vreau să vedem ce spune Însuşi Domnul Isus despre moartea Sa.

1. La Ioan 10:17-18 Domnul Isus spune că moartea şi învierea este porunca primită de la Tatăl:

„Tatăl Mă iubeşte pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi să o iau. Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca, pe care am primit-o de la Tatăl Meu.”

2. La Ioan 12:23-24, 27, 32-33 Domnul Isus spune că moartea este scopul venirii Sale:

Drept răspuns Domnul Isus le-a zis: „ A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul Omului. Adevărat, adevărat vă spun, că, dacă bobul de grâu, care a căzut pe pământ, nu moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce multă roadă… Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice? … Tată izbăveşte-mă din ceasul acesta? … Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta! … Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.” Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară.

3. La Ioan 16:7 Domnul Isus le spune ucenicilor că moartea Lui este pentru binele lor.

“Totuşi, vă spun adevărul: Vă este de folos să Mă duc; căci dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite.”

4. Luca 24:13-27. Ucenicii Domnului Isus credeau că Domnul Isus este „Acela” care avea să izbăvească pe Israel. Dar Domnul Isus a început cu Moise, şi de la toţi prorocii, şi le-a arătat că trebuia să moară.

Atunci Isus le-a zis: „ O, nepricepuţilor şi zăbavnicilor cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus proorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?” Şi a început de la Moise, şi de la toţi prorocii, şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El. (Luca 24:25-27)

5. Când se roagă în Grădina Ghetsimani, Domnul Isus spune că moartea Sa este voia lui Dumnezeu:

i. Apoi a mers puţin mai înainte, a căzut cu faţa la pământ, şi S-a rugat, zicand: „Tată departeaza de la Mine paharul acesta! Totusi nu cum voiesc Eu, ci cum voiesti Tu.” (Matei 26:39)

ii. S-a departat a doua oara si s-a rugat, zicand: „Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de Mine paharul acesta, fără să-l beau, facă-se voia Ta!” (Matei 26:42)

iii. I-a lasat din nou, S-a depărtat, si S-a rugat a treia oara, zicând aceleaşi cuvinte. (Matei 26:44)