De ce bisericile nu mai cresc ca altădată?

Întrebare:

Sunt pastor al unei biserici baptiste dintr-un sat din Moldova și în ultimii ani biserica noastră nu mai are nicio creștere. Anul acesta nu s-a botezat nicio persoană, iar în anii trecuți au fost câte puțini care s-au botezat, dar mai mare a fost numărul celor care au plecat în alte țări sau au decedat. Biserica scade numeric și aceasta mă întristează și mă îngrijorează. Vreau să știu ce pot face eu pentru creșterea bisericii, așa cum a fost mai înainte? 

Situația pe care ați descris-o este una foarte frecventă în zilele noastre și aceasta ne întristează pe toți cei care iubim venirea Domnului Isus și care dorim mântuirea păcătoșilor. În Republica Moldova nu au mai fost vremuri cu așa libertate religioasă și posibilități pentru propovăduirea Evangheliei precum a fost și este de la 1989 încoace. Având în vedere această libertate și numărul mare de oportunități, ar trebui să ne bucurăm văzând și cea mai mare trezire spirituală, dar nu este așa. Primii baptiști din Moldova s-au botezat în anul 1910 și biserica a mers mereu crescând, astfel în timpul celui de al II-lea Război Mondial număra peste 18.000 de botezați și cu tot cu copiii lor și cu cei care frecventau bisericile numărul ajungea până la 43.000. Contextul nu a fost deloc favorabil creșterii, căci bisericile din țară se confruntau cu mari persecuții atât din partea statului, cât și din partea bisericii majoritare care reușea să controleze și să influențeze structurile statului în acest sens. De ce a fost așa înainte? Ce au avut creștinii de atunci și noi am pierdut?

Pastorii erau dedicați propovăduirii și învățăturii

Nu poate crește o biserică a cărei pastori și predicatori nu cresc în cunoașterea Cuvântului. Citind documentele, revistele și mărturiile din acele vremuri, am observat că pastorii și predicatorii care predicau în satele din Basarabia erau așa de dedicați studierii Sfintelor Scripturi și așa de bine predicau încât nimeni nu putea să le stea împotrivă când erau chemați la dezbateri teologice publice sau când erau persecutați. Puterea lor venea din dragostea pe care o aveau pentru Hristos și pentru studierea Sfintelor Scripturi. Uniunea Baptistă organiza continuu cursuri pentru predicatori și pastorii din toată țara erau nelipsiți de la aceste cursuri. Un număr bun de bărbați și femei și-au făcut studiile la Seminarul Teologic Baptist din București. În perioada sovietică a fost mai dificilă organizarea acestor cursuri, ele se făceau rar și numărul predicatorilor care asistau la ele era limitat. Cel mai rău este că unii predicatori au ajuns să creadă că pot să slujească și fără pregătirea lor continuă. Dar aceasta este imposibil. Din moment ce pastorii și predicatorii nu mai cresc în cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu, nu vor mai avea putere în predicare și în sfătuire, iar mesajele și învățătura dată de ei nu va mai avea efectul dorit în viețile oamenilor. Nu poate oferi creștere spirituală creștinilor predicatorul care singur nu are această creștere spirituală. Ba încă mai ajunge și disprețuit de oameni. Când l-a trimis pe Timotei să păstorească biserica din Efes, apostolul Pavel i-a scris astfel:

Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare şi la învăţătura pe care o dai altora. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin prorocie, cu punerea mâinilor de către ceata prezbiterilor. Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toţi. Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii pe care o dai altora; stăruie în aceste lucruri, căci, dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. (1 Timotei 4:12-16)

Studierea Sfintelor Scripturi și pregătirea pentru predicare și pentru a-i învăța și sfătui pe sfinți trebuie să fie preocuparea principală a fiecărui pastor, predicator și învățător. Progresul nostru trebuie să fie văzut de oameni. Cu aceasta trebuie să ne îndeletnicim în totul și continuu. Când vor vedea ucenicii din bisericile pe care le păstorim această pildă în noi, se vor dedica și ei cercetării Sfintelor Scripturi, rugăciunii și slujirii. Așa vor crește bisericile noastre.

Creștinii umblau mai mult după lucrurile de sus

Unul din pastorii români, după ce a vizitat bisericile din Basarabia în perioada interbelică, a scris că aici fiecare baptist este un misionar și toți fac eforturi mari ca să ducă Evanghelia altora. Ei umblau după lucrurile de sus mai mult decât după cele pământești și vesteau pe Hristos la toți. De ce azi au devenit creștinii materialiști? Este adevărat că presiunea lumii de acum este mare și diavolul folosește mijloacele mass-media și tot ce poate ca să-i atragă pe sfinți în lucruri de nimic și să-i facă să-și risipească viețile alergând după avere și lucruri de nimic. Tocmai de aceea sfinții au nevoie de învățătură sănătoasă și profundă din Sfintele Scripturi. Numai atunci când vor avea această învățătură și când o vor primi de la pastori, predicatori și învățători care vor arăta în sine o pildă de umblare după lucrurile de sus, doar atunci creștinii vor începe să trăiască viața creștină în Duhul Sfânt și nu călăuziți de firea pământească. Creștinii sunt în mare criză de pilde și, noi, slujitorii Evangheliei, trebuie să le dăm aceste exemple.

Bisericile nu sprijinesc pe slujitorii lor

Este o realitate tristă. Până azi rămâne mic pentru întreaga țară numărul bisericilor care se îngrijesc de slujitorii lor ca să le ofere o cinste pentru slujba pe care o fac. Dar cred că situația aceasta s-ar schimba considerabil dacă sfinții ar fi învățați cum trebuie să procedeze în această privință și dacă ar cunoaște tot planul lui Dumnezeu care a fost lăsat de El  în Scripturi și faptul că Hristos a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia să trăiască din Evanghelie” (1 Corinteni 9:14). Învățătura aceasta trebuie să o dăm noi, păstorii, predicatorii și învățătorii. Dacă avem să ne confruntăm cu greutăți materiale, să nu cedăm presiunilor și să căutăm să ne facem bine slujba mai departe, fiind credincioși chemării mărețe pe care am primit-o de la Domnul nostru Isus Hristos.

Ereziile afectează grav bisericile

De la nașterea Bisericii ereziile au prezentat un mare pericol pentru creșterea ei. Gândiți-vă numai cât de mult s-a confruntat cu erezii apostolul Pavel și cum el planta biserici, iar după ce pleca veneau din urmă lucrătorii răi numiți de el “apostoli minciunoși” și „soli ai Satanei”, care prin învățătură nimicitoare căutau să strice lucrul Domnului. Azi numărul ereziilor a crescut foarte mult și accesul la ele a devenit ușor datorită tehnologiilor moderne. Nu dau vina pe tehnologii, dar este trist că ereticii le folosesc mai bine și mai mult decât noi, cei care suntem chemați să împărțim drept Cuvântul adevărului. Apostolul Pavel l-a avertizat pe Timotei că în zilele din urmă vor fi vremuri grele și i-a spus:

Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. (2 Timotei 4:3-4)

Noi trăim aceste zile. Spațiul virtual abundă de învățători după poftele oamenilor care le vorbesc creștinilor lucruri plăcute și îi abat de la adevărul lui Hristos. Ce să facem noi? Exact ceea ce i-a spus apostolul Pavel lui Timotei atunci:

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. (2 Timotei 4:1-2)

și încă…

Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba. (2 Timotei 4:5)

Vremurile acestea grele cu avalanșa de erezii nimicitoare abătută peste biserica lui Hristos ne obligă pe noi, slujitorii Evangheliei, să ne dedicăm și mai mult studierii profunde a Scripturilor ca să avem putere să dăm învățătură sănătoasă și să înfruntăm pe potrivnici.

Puțini tineri devin slujitori în Evanghelie

Este mic numărul tinerilor care sunt gata să se dedice cu toată pasiunea slujirii Evangheliei, fiind gata să sufere lipsurile și limitările care sunt legate uneori de aceasta. Poate tocmai din pricina că nici acești tineri nu au sau au prea puține exemple vii de dedicare totală pentru Hristos. Ei au nevoie de pilde ca să vadă că chemarea lui Hristos a rămas valabilă pentru generația noastră și că noi suntem gata să ascultăm de El cum au făcut-o frații și surorile noastre de credință dinainte. Mult mai degrabă va veni să studieze Scripturile un tânăr care va vedea această râvnă la pastorul său. Nu de multe ori, dar am văzut când pastorii au arătat o totală dedicare pentru studierea Sfintelor Scripturi și pentru propovăduirea Evangheliei și acolo toți membrii bisericii se implică cu o mai mare pasiune în lucrul lui Hristos.

Vremurile nu sunt grele acum. Noi le facem grele dacă nu vrem să răspundem la chemarea Evangheliei, dar dacă vom răspunde, cu siguranță că vom fi martorii poate a celei mai mari treziri spirituale care trebuie încă să aibă loc în țara noastră. Fă un prim pas în această privință și dacă ești slujitor al Evangheliei, ia în considerație posibilitatea de a veni acum, la începutul acestui an, ca să învățăm împreună Epistola lui Pavel către Filipeni și principii de creștere a bisericii la sesiunea care începe din 4 ianuarie 2016. Vom face o analiză a situației din țara noastră și vei avea posibilitatea în duh de rugăciune și în lumina adevărului Sfintelor Scripturi să faci o analiză a situației din biserica ta ca să poți vedea ce poți și ce trebuie să faci pentru trezirea spirituală a oamenilor din localitatea ta și pentru creșterea bisericii unde slujești. Sesiunea se va desfășura în perioada 4-16 ianuarie, la Chișinău, în incinta bisericii “Harul” (str. Ciocârliei 2/8, Chișinău). Tot în același timp și în același local va fi predată sesiunea pentru profesorii de școală duminicală. Pentru prima dată începem anul aceasta la Institutul de Studiu Biblic Inductiv din Eurasia un program special de pregătire pentru lucrarea Evangheliei a adolescenților și tinerilor care încă nu au împlinit 18 ani. Cu detalii mai multe vom reveni pe site-ul acesta.

Vei face o contribuție considerabilă la înaintarea Evangheliei dacă te vei gândi la alți slujitori de biserică și la  tineri care au inimă și potențial pentru slujire în Evanghelie și dacă îi vei motiva pe ei să vină la această pregătire. Dacă ai posibilitate, ajută-i să acopere cheltuiellie necesare la sesiune sau oferă-le gazdă pe perioada sesiunii.

Roagă-te pentru toți slujitorii și potențialii slujitori ca să se dedice deplin pentru Hristos. Pune în lista ta de rugăciune și roagă-te în mod sistematic pentru ei, căci aceasta este o luptă spirituală care trebuie dusă pe genunchi și așa se obțin biruințele. Domnul să ne ajute să facem tot ce ține de noi și să lucreze în generația noastră cum a lucrat în celelalte generații și chiar mai mult.