Care a fost cauza masacrului evreilor?

Am primit o întrebare zilele acestea cu privire la care ar putea fi cauza masacrului evreilor :

Revăd zilele astea filmul “Lista lui Schindler” despre masacrarea evreilor in al II-ea război mondial. Credeți ca a fost palma lui Dumnezeu pentru ca tocmai poporul ales nu l-a primit pe Isus ca Fiu al lui Dumnezeu si Mântuitor?

Da, neascultarea de Dumnezeu a adus asupra acestui popor mari persecuţii. După ieşirea din Egipt, după ce au pribegit prin pustie 40 de ani, înainte de a intra în ţara promisă Canaan, Dumnezeu le-a pus în faţă binecuvântările şi a zis:

Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind şi împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. (Deuteronomul 28:1)

După ce prezintă multe binecuvântări care urmau să le aibă poporul Israel, Dumnezeu îi avertizează şi despre blesteme şi spune:

Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea parte. (Deuteronomul 28:15)

şi apoi spune…

Domnul te va împrăştia printre toate neamurile, de la o margine a pământului până la cealaltă: şi acolo vei sluji altor dumnezei pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi, dumnezei de lemn şi de piatră. Între aceste neamuri, nu vei fi liniştit şi nu vei avea un loc de odihnă pentru talpa picioarelor tale. Domnul îţi va face inima fricoasă, ochii lâncezi şi sufletul îndurerat. Viaţa îţi va sta nehotărâtă înainte, vei tremura zi şi noapte, nu vei fi sigur de viaţa ta. În groaza care-ţi va umple inima şi în faţa lucrurilor pe care ţi le vor vedea ochii, dimineaţa vei zice: „O, de ar veni seara!”, şi seara vei zice: „O, de ar veni dimineaţa!” Şi Domnul te va întoarce pe corăbii în Egipt şi vei face drumul acesta despre care-ţi spusesem: „Să nu-l mai vezi!” Acolo, vă veţi vinde vrăjmaşilor voştri, ca robi şi roabe: şi nu va fi nimeni să vă cumpere.” (Deuteronomul 28:64-68)

Când Domnul Isus a întrat în Ierusalim cu o săptămână înainte de răstignirea Sa a plâns şi a prorocit despre tragedia poporului Israel:

Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea şi a zis: „Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile, când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura şi te vor strânge din toate părţile: te vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău; şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.” (Luca 19:41-44)

La judecată, când l-au condamnat pe Mântuitorul, cei din poporul Israel au pronunţat singuri sentinţa pentru copiii lor. Iată cum a fost:

Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevasta sa a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a face cu Neprihănitul acesta; căci azi am suferit mult în vis din pricina Lui.” Preoţii cei mai de seamă şi bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba, iar pe Isus să-L omoare. Dregătorul a luat cuvântul şi le-a zis: „Pe care din amândoi voiţi să vi-l slobod?” „Pe Baraba”, au răspuns ei. Pilat le-a zis: „Dar ce să fac cu Isus, care Se numeşte Hristos?” „Să fie răstignit!”, i-au răspuns cu toţii. Dregătorul a zis: „Dar ce rău a făcut?” Ei au început să strige şi mai tare: „Să fie răstignit!” Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă, şi-a spălat mâinile înaintea norodului şi a zis: „Eu sunt nevinovat de sângele Neprihănitului acestuia. Treaba voastră!” Şi tot norodul a răspuns: „Sângele Lui să fie asupra noastră şi asupra copiilor noştri.” (Matei 27:19-25)

Masacrul evreilor a fost cauzat de neascultarea acestui popor

Pentru că n-au ascultat de Cuvântul lui Dumnezeu, poporul Israel L-au respins pe Domnul Isus ca şi Mesia şi Mântuitor al lor. Ba mai mult, ei L-au răstignit şi au cerut ca vina pentru sângele Lui să cadă asupra copiilor lor. Au fost însă risipiţi din ţara lor tocmai pentru că n-au cunoscut vremea când au fost cercetaţi de Dumnezeu prin venirea Domnului Isus.

Dar tu, dragă cititor, ai cunoscut vremea când te-a cercetat Dumnezeu. L-ai primit pe Domnul Isus în inimă ca şi Domn şi Mântuitor personal? Ai întrat în Noul Legământ cu El ca să poţi căpăta iertarea păcatelor şi să ai parte de darul vieţii veşnice?

Să nu creadă cineva că vina evreilor îi va scuti de vină pe cei care i-au persecutat sau îi mai persecută încă şi azi. Dumnezeu i-a spus încă lui Avraam, părintelui evreilor:

Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. (Geneza 12:3)

Toţi cei care au persecutat şi persecută poporul Israel îşi vor lua pedeapsa şi este trist să ştim că şi ţara noastră este în lista persecutorilor. În anul 1903 a avut loc un mare pogrom la Chişinău şi apoi, în timpul celui de al II-lea război mondial au fost exterminaţi mulţi evrei. În satul meu de baştină Lăpuşna, a fost o mare şi prosperă comunitate de evrei până în anul 1941, dar au fost mulţi omorâţi în timpul războiului şi, trist este, că cei care i-au executat au fost chiar doi oameni de nimic din sat. Aşa mi-au relatat sătenii în vârstă. Trebuie să ne pocăim de aceste păcate înainte lui Dumnezeu şi înaintea celor faţă de care a păcătuit poporul nostru.