De ce unii bărbaţi fac uşor declaraţii de dragoste?

Cum să înțelegi că declarația de dragostea din partea unui bărbat este adevărată și sinceră? De ce unii bărbați aruncă cuvinte frumoase și declarații ieftene? Vedeți în acest articol motivele de ce se fac ușor declarații de dragoste. Iată întrebarea care a fost adresată și la care voi încerca să răspund:

Chiar toţi băieţii sunt nişte mincinoşi? De ce spun că ne iubesc, dacă nici ei nu cred în cuvintele lor. De ce ne mint fără pic de ruşine, chir le cred pe fete atât de proaste?

declarația de dragoste

Iată unele motive care îi fac pe bărbaţi să facă mai uşor sau mai greu declaraţii de dragoste.

Pentru că bărbaţilor le revine să facă declaraţia de dragoste

Aşa a rânduit Dumnezeu, ca bărbatul să fie cel care să ia iniţiativa zidirii unei relaţii ce va duce la căsătorie, declaraţia de dragoste fiind pasul care destăinuieşte această intenţie. După ce Dumnezeu a adus pe prima femeie la primul bărbat şi a fost întemeiată prima familie pe acest pământ, Dumnezeu a spus:

De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup. (Genesa 2:24)

Totuşi, orice femeie trebuie să ştie că atunci când un bărbat este cu adevărat îndrăgostit de o femeie şi are intenţia să se căsătorească cu ea, va face greu, cu frică şi cutremur, acea declaraţie de dragoste, fiindu-i frică să nu primească un răspuns negativ.

Unii seduc astfel

Dacă cineva, însă, îţi spune prea repede cuvintele „Te iubesc”, ar trebuie să fii cu precauţie, pentru că s-ar putea să fie un Don Juan care caută să te atragă în relaţii sexuale imorale şi astfel să se folosească de tine ca şi de o haină, iar apoi să te lase rănită şi disperată. Bărbaţii desfrânaţi, care nu văd în femei decât jucării pentru a face sex, sunt iscusiţi în mijloace de amăgire. Ei ştiu că orice femeie vrea să audă că este iubită şi că va dori să se dăruiască bărbatului care o iubeşte cu adevărat. De aceea, ei vor face tot posibilul să te facă să crezi că chiar te iubeşte şi aceasta ca să te poată avea în pat şi doar până atunci.

Unii confundă dragostea cu obsesia sexuală

În Biblie este relatat cazul când Amnon, unul din fii lui David, a devenit obsedat sexual de sora lui după tată Tamar. Fiind învăţat rău de un om mişel, el s-a prefăcut că este bolnav ca să o poată atrage pe Tamar în camera lui şi să rămân doar cu ea, astfel întinzându-i curse. Iată cum relatează Biblia acest caz:

Atunci Amnon a zis Tamarei: „Adu-mi mâncarea în odaie, şi s-o mănânc din mâna ta.” Tamar a luat turtele pe care le făcuse, şi le-a dus fratelui său Amnon, în odaie. Pe când i le dădea ea să le mănânce, el a apucat-o şi i-a zis: „Vino, soro, şi culcă-te cu mine.” Ea i-a răspuns: „Nu, frate, nu mă necinsti, căci nu se face aşa în Israel; nu face mişelia aceasta. Unde mă voi duce eu cu ruşinea mea? Şi tu vei trece drept un mişel în Israel. Acum, vorbeşte, te rog împăratului, şi nu se va împotrivi să fiu a ta.” Dar al n-a vrut s-o asculte; a silit-o, a necinstit-o şi s-a culcat cu ea. Apoi Amnon a urât-o foarte mult, mai mult decât o iubise. Şi i-a zis: „Scoală-te, şi du-te!” Ea i-a răspuns: „Nu mai mări răul pe care l-ai făcut, izgonindu-mă.” El n-a vrut s-o asculte şi, chemând băiatul care-i slujea, a zis: „Izgoneşte de la mine pe femeia aceasta, scoate-o afară, şi încuie uşa după ea!” (2 Samuel 13:10-17)

Vreau să atrag atenţia cititorilor la faptul cum s-a schimbat atitudinea acestui om obsedat după ce şi-a realizat scopul lui mişelesc. A urât-o pe Tamar mai mult decât o iubea altă dată… Fii atentă să nu cazi pradă cuiva care este obsedat sexual de persoana ta şi spune că te iubeşte ca să te prindă astfel în cursa pe care ţi-o întinde.

Cum să ştii dacă declaraţia de dragoste este sinceră şi curată?

Bărbatul care te iubeşte cu adevărat, îţi va face această declaraţie cu scopul să te ceară în căsătorie, adică, odată cu declaraţia, va urma şi cererea în căsătorie. De altfel, ce scop ar putea să urmărească o astfel de declaraţie. Orice fată şi femeie, după o astfel de declaraţie aşteaptă să fie cerută în căsătorie. Dacă nu urmează însă o cerere în căsătorie, poate este cazul să-l întrebi pe acel bărbat de ce ţi-a făcut declaraţia de dragoste.