Este drept să le fie aplicată castrarea violatorilor?

Întrebare: 

Pace. Foarte des aud la știri despre castrarea violatorilor. Spuneți-mi, vă rog, ce spune Sfânta Scriptură în acest caz, este păcat sau nu? 

Castrarea chimica a violatorilor

Înțeleg că întrebați dacă nu este păcat să fie castrați violatorii? Corect? Ce să vă zic… Trăim zile când criminalii sunt tratați cu mai multă milă decât victimele. Se face multă nedreptate și de multe ori victimele sunt de două ori victimizate: o dată când ajung să fie violate, omorâte etc. și altă dată când nu sunt răzbunate.  

Statul trebuie să pedepsească violatorii

În Sfânta Scriptură este scris că datoria reprezentanților statului este să-L răzbune pe Dumnezeu împotriva celor ce fac răul și să-i protejeze pe cei ce fac binele. Iată cum scrie: 

 

Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar, să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele, şi vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este în slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune şi să pedepsească pe cel ce face rău. (Romani 13:3-4) 

 

Statul este dator să le aplice pedepse celor care fac răul, inclusiv violatorilor și dregătorii păcătuiesc grav atunci când nu-și îndeplinesc rolul dat lor de Dumnezeu și nu aplică răzbunarea Lui împotriva celor răi. 

Violatorii au fost pedepsiți cu moartea

În Vechiul Testament există această lege cu privire la violatori. 

 

Dar dacă omul acela întâlneşte în câmp pe fata logodită, o apucă cu sila şi se culcă cu ea, numai omul care s-a culcat cu ea să fie pedepsit cu moartea. Fetei să nu-i faci nimic; ea nu este vinovată de o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea, căci e ca şi cu un om care se aruncă asupra aproapelui lui şi-l omoară. Fata logodită, pe care a întâlnit-o omul acela pe câmp, a putut să strige fără să fie cineva să-i sară în ajutor.(Deuteronom 22:25-27) 

 

Dacă citiți această lege nu vi se va părea prea dură sau aspră cea care li se aplică azi, adică castrarea. Și este corect să li se aplice pedeapsă ca să aibă frică să mai facă rău, dar să se teamă și alții să meargă la astfel de crime. 

Există iertare pentru violatori

Dacă cunoașteți vreun violator care a fost sau urmează să fie supus castrării și se plânge că este nedreptățit, să-i citiți textele de mai sus și să-i spuneți că pedeapsa este mai mică decât o merită. Dar, să-i mai spuneți  despre mila lui Dumnezeu care a fost arătată în Domnul Isus Hristos. Spuneți-i despre tâlharii de pe cruce care au fost răstigniți împreună cu Domnul Isus Hristos, dar mai ales vorbiți-i de acel tâlhar care și-a recunoscut vina și a cerut Mântuitorului să-și amintească de el când va fi în Împărăția Cerurilor. Domnul Isus i-a făcut o mare promisiune, căci i-a zis: “Astăzi vei fi cu mine în rai.” Tâlharul acela a fost mare criminal și cine știe câte femei și fete a violat și a nenorocit. Acum își primea pe drept pedeapsa. Dar a primit și harul lui Dumnezeu și a fost iertat, căci Dumnezeu spune: 

 

Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de orice nelegiuire. (1 Ioan 1:9) 

 

Mai citiți o dată cu atenție versetul și luați bine seama la fraza “orice nelegiuire”. Deci, și violul Dumnezeu este gata să-l ierte celui ce își mărturisește păcatele și se pocăiește din toată inima. Există iertare și nădejde de viață veșnică pentru orice păcătos care alege să vină la Isus și să devină ucenicul Lui. Să le spuneți aceasta tuturor violatorilor și să le mai spuneți să meargă și să-și ceară iertare de la persoana sau persoanele pe care le-au violat.