Se pot căsători verii primari?

Întrebare:

Se pot căsători doi verişori primari? Am citit că: “Se poate obţine dispensa numai de la sinodul plenar, pentru a nu se crea cazuri de precedenta” și că:”Potrivit prevederilor art. 6 al. 2, din Codul fam., pentru unele motive temeinice, se poate încuviinţa căsătoria între rudele de sânge pe linie colaterala (verişori primari), de către Consiliul popular al judeţului respectiv, prin decizie motivată (a se vedea și Decret. 278/1960)”. Ce fel de decizie motivată trebuie să existe? Se poate realiza o căsătorie între verişori primari, atât legal, cât și religios?

Lista rudelor de sânge între care Dumnezeu interzice căsătoriile

În capitolul 18 al cărţii Levitic din Biblie sunt trecute în listă toate rudele de sânge între care este interzisă căsătoria şi, de asemenea, sunt trecute în listă şi perversiunile sexuale care sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Citez capitolul respectiv în întregime:

Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu faceţi ce se face în ţara Egiptului unde aţi locuit şi să nu faceţi ce se face în ţara Canaanului unde vă duc Eu: să nu vă luaţi după obiceiurile lor. Să împliniţi poruncile Mele şi să ţineţi legile Mele: să le urmaţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să păziţi legile şi poruncile Mele: omul care le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul! Niciunul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge, ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul. Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, nici goliciunea mamei tale. Îţi este mamă: să nu-i descoperi goliciunea. Să nu descoperi goliciunea nevestei tatălui tău. Este goliciunea tatălui tău. Să nu descoperi goliciunea surorii tale, fata tatălui tău sau fata mamei tale, născută în casă sau afară din casă. Să nu descoperi goliciunea fetei fiului tău sau a fetei fetei tale. Căci este goliciunea ta. Să nu descoperi goliciunea fetei nevestei tatălui tău, născută din tatăl tău. Îţi este soră. Să nu descoperi goliciunea surorii tatălui tău. Este rudă de aproape cu tatăl tău. Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale. Este rudă de aproape cu mama ta. Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău. Să nu te apropii de nevasta lui. Îţi este mătuşă. Să nu descoperi goliciunea nurorii tale. Este nevasta fiului tău: să nu-i descoperi goliciunea. Să nu descoperi goliciunea nevestei fratelui tău. Este goliciunea fratelui tău. Să nu descoperi goliciunea unei femei şi a fetei ei. Să nu iei pe fata fiului ei, nici pe fata fetei ei, ca să le descoperi goliciunea. Îţi sunt rude de aproape: este o nelegiuire. Să nu iei pe sora nevestei tale, ca să-i faci în necaz, descoperindu-i goliciunea alături de nevasta ta, cât timp ea este încă în viaţă. Să nu te apropii de o femeie în timpul necurăţiei ei, când este la soroc, ca să-i descoperi goliciunea. Să nu te împreunezi cu nevasta semenului tău, ca să te pângăreşti cu ea. Să nu dai pe niciunul din copiii tăi ca să fie adus jertfă lui Moloh şi să nu pângăreşti Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. Să nu te culci cu o vită, ca să te pângăreşti cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită, ca să curvească cu ea. Este o mare mişelie. Să nu vă spurcaţi cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Ţara a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi fărădelegea, şi pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Păziţi, dar, legile şi poruncile Mele şi nu faceţi niciuna din aceste spurcăciuni, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru. Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din ţara aceasta care au fost înaintea voastră în ea; şi astfel ţara a fost pângărită. Luaţi seama ca nu cumva să vă verse şi pe voi ţara din gura ei, dacă o spurcaţi, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Căci toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor. Păziţi poruncile Mele şi nu faceţi niciunul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.” (Leviticul 18:1-30)

În această listă a rudelor de sânge între care sunt interzise căsătoriile nu găsim pe verişori. Chiar mai mult, Biblia relatează despre…

Căsătoria verişorilor Otniel şi Acsa

Când Israel cucerea ţara Canaan…

Lui Caleb, fiul lui Iefune, i-au dat o parte în mijlocul fiilor lui Iuda, cum poruncise lui Iosua, Domnul; lui i-au dat Chriat-Arba, adică Hebronul: Arba era tatăl lui Anac. Caleb a izgonit de acolo pe cei trei fii ai lui Anac: Şeşai, Ahiman şi Talmai, copiii lui Anac. De acolo s-a suit împotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai înainte Chiriat-Sefer. Caleb a zis: „Celui ce va bate cetatea Chiriat-Sefer şi o va lua îi voi da de nevastă pe fiica mea, Acsa.” Otniel, fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb, a pus mâna pe ea; şi Caleb i-a dat de nevastă pe fiica sa, Acsa. (Iosua 15:13-17)

Otniel era fiul lui Chenaz, fratele lui Caleb şi deci, erau verişori drepţi cu Acsa, pentru care s-a luptat ca să o poată avea de nevastă. Caleb a fost un bărbat deosebit de credincios şi viteaz şi dacă ar fi fost o încălcare împotriva poruncilor lui Dumnezeu, el nu ar fi îngăduit căsătoria lui Otniel cu Acsa. El insa i-a dat pe Acsa de nevastă lui Otniel.

Nu ştiu la ce se referă articolul din Codul Familiei când spune “prin decizie motivată”. Invit pe juriştii care vor citi acest articol să ne explice ce înseamnă aceasta.