Este preacurvie totdeauna când cineva se căsătorește cu o femeie divorțată?

Întrebare: 

Azi am citit un articol interesant scris de dumneavoastră. Era vorba despre faptul când își părăsește soția soțul și pleacă la alt bărbat. Am o nelămurire. Vă dau un exemplu inventat: Un bărbat Y căsătorit cu o femeie X. Bărbatul divorțează de soție, adică este inițiatorul divorțului și pleacă la altă femeie. Deci, în acest caz, bărbatul păcătuiește, pentru că e cel ce rupe căsătoria. Dacă soția X se recăsătoreste cu alt barbat Z, atunci barbatul Z preacurvește, pentru că ia în căsătorie femeia lăsată de alt bărbat? Însă dacă Femeia X e inițiatoarea divorțului și pleacă de la soțul Y la alt bărbat Z, atunci soțul Y nu are păcat, soția are păcat, dar soțul Z tot păcătuiește? Aici cam m-am pus pe gând. Ați putea să mă ajutați? Nu am știut că femeia lăsată de bărbat poate aduce pracurvia pe umerii altui bărbat care o va lua în căsătorie.  

 

Ca să pot urmări și eu și cititorii mai ușor exemplele inventate pe care le-ați adus, le voi separa unul de altul și le voi analiza aparte. Deci… 

 

Exemplul 1 –  Un bărbat Y căsătorit cu o femeie X. Bărbatul divorțează de soție, adică este inițiatorul divorțului și pleacă la altă femeie. Deci, în acest caz, bărbatul păcătuiește, pentru că e cel ce rupe căsătoria. Dacă soția X se recăsătorește cu alt bărbat Z, atunci bărbatul Z preacurvește, pentru că ia în căsătorie femeia lăsată de alt bărbat?

 

Să vedem ce spune textul biblic. Prima dată această afirmație a Domnului Isus este trecută în vestita lui Predică de pe munte, când Mântuitorul a vorbit despre pericolul preacurviei și cum să ne păzim de aceasta. El a zis: 

S-a zis iarăşi: „Oricine îşi va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărţire.” Dar Eu vă spun că oricine îşi va lăsa nevasta, afară numai de pricină de curvie, îi dă prilej să preacurvească; şi cine va lua de nevastă pe cea lăsată de bărbat preacurveşte. (Matei 5:31-32) 

Aici se vorbește despre un singur motiv pentru care putea cineva să-și lase nevasta și aceasta era cazul când ea a preacurvit. Despre aceeași femeie spune Domnul Isus în continuare (căci nu putem rupe din context…) și zice că cine o va lua de nevastă pe o astfel de femeie preacurvește, căci deja are de a face cu o femeie care a comis adulter. Și ca să înțelegem bine că nu se referă la femeia care este victima divorțului și care a fost lăsată de bărbat din alte motive fără să fi preacurvit, Domnul Isus a făcut referință la porunca din lege care spune că oricine își va lăsa nevasta să-i dea o carte de despărțire. Să vedem mai de aproape această lege și ce este scris acolo despre recăsătorirea acestei femei: 

Când cineva îşi va lua o nevastă şi se va însura cu ea şi s-ar întâmpla ca ea să nu mai aibă trecere înaintea lui, pentru că a descoperit ceva ruşinos în ea, să-i scrie o carte de despărţire, şi, după ce-i va da-o în mână, să-i dea drumul din casa lui. Ea să iasă de la el, să plece şi va putea să se mărite după un alt bărbat. Dacă şi acesta din urmă începe s-o urască, îi scrie o carte de despărţire şi, după ce i-o dă în mână, îi dă drumul din casa lui; sau, dacă acest bărbat din urmă, care a luat-o de nevastă, moare, atunci bărbatul dintâi, care îi dăduse drumul, nu va putea s-o ia iarăşi de nevastă, după ce s-a pângărit ea, căci lucrul acesta este o urâciune înaintea Domnului, şi să nu faci vinovată de păcat ţara pe care ţi-o dă de moştenire Domnul Dumnezeul tău. (Deuteronom 24:1-4) 

Cartea de despărțire a fost îngăduită de Dumnezeu din pricina împietririi inimii omenești și era tocmai pentru protecția femeii care a devenit victima divorțului și care a fost lăsată de bărbatul ei fără să fi preacurvit. Cartea de despărțire era documentul în baza căruia o lua alt bărbat în căsătorie și, cum vedem, nicăieri nu este vreo interdicție din partea lui Dumnezeu în ce privește recăsătorirea acelei femei sau că ar face ceva greșit bărbatul care o va lua de soție. 

 

Exemplul 2 – Însă dacă femeia X e inițiatoarea divorțului și pleacă de la soțul Y la alt bărbat Z, atunci soțul Y nu are păcat, soția are păcat, dar soțul Z tot păcătuiește?

 

Da, dacă femeia a fost inițiatoarea divorțului și a plecat de la bărbatul ei fără ca acesta să fi comis preacurvie, atunci bărbatul care se va căsători cu ea după aceasta va păcătui. 

 

Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că în căsătorie Dumnezeu ne unește ca să fim una, că ce a unit El, omul nu are dreptul să despartă și că cel care preacurvește violează legământul sfânt al căsătoriei și va purta pedeapsa, după cum a spus Dumnezeu: 

Căsătoria să fie ţinută în toată cinstea, şi patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari şi pe preacurvari. (Evrei 13:4)