Despre căsătoria cu persoana care nu şi-a păstrat virginitatea până la întoarcerea la Dumnezeu

Întrebare:

Nu este cazul meu, dar am o curiozitate: Ce ar trebui să facă o fată virgină sau un băiat virgin, în cazul când viitorul soţ sau viitoarea soţie nu mai este aşa? De menţionat faptul că acea curvie s-a produs înainte de pocăinţa persoanei respective. Ce se face? Ar putea exista probleme în astfel de căsnicie? Ce riscuri sunt? Ar trebui să iertăm, nu-i aşa? Dumnezeu spune să ne iertăm unii pe alţii aşa cum ne-a iertat şi El pe noi. Sunteţi de acord?  Voi aştepta răspunsul. Vă mulţumesc.

Despre căsătoria cu persoana care nu şi-a păstrat virginitatea până la întoarcerea la DumnezeuÎnţelege iertarea lui Dumnezeu

Voi începe răspunsul la întrebare cu acest pasaj biblic:

Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit. Şi El a murit pentru toţi, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei. Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi, chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos şi ne-a încredinţat slujba împăcării; că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări. (2 Corinteni 5:14-19)

Dragostea lui Hristos este cea care ne leagă pe noi şi această dragoste este posibilă doar atunci când nu ne mai raportam potrivit cu ceea ce cunoaşte unul despre altul în felul lumii, ci în felul lui Hristos. În felul lumii cunoaştem păcatele săvârşite altă dată, iar în Hristos cunoaştem iertarea desăvârşită pe care am primit-o şi prin care am devenit oameni noi, făpturi noi. De aceea, nu ne mai amintim unii altora de greşelile şi păcatele comise unii împotriva altora. Şi dacă cineva nu şi-a păstrat virginitatea, este adevărat că a comis o crimă şi un păcat faţă de viitorul partener de căsătorie. Totuşi, odată ce persoana aceasta s-a pocăit din toată inima şi a fost născută din nou prin încheierea Noului Legământ cu Domnul Isus Hristos, noi nu o vom mai privi din perspectiva la ce a făcut înainte de pocăinţă, ci din perspectiva a ceea ce este acum în Hristos – o făptură nou. Toate cele vechi s-au dus. Dumnezeu ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări desăvârşite în Hristos conform căreia nu le mai ţine în socoteală păcatele. Dacă înţelegi şi ai experimentat iertarea lui Dumnezeu pe care ai primit-o în Hristos Isus vei fi gata să oferi şi altora această iertare fără a mai ţine socoteală de păcatele lor făcute înainte de pocăinţă.

Fii sigur că persoana care doreşte să se căsătorească cu tine este cu adevărat o făptură nouă

Nu toţi cei care se pretind a fi copiii lui Dumnezeu sunt astfel şi sunt unii care vin la biserică, se implică chiar şi în slujirea  Evangheliei, dar care nu au experimentat o naştere din nou şi deci, nu au devenit făpturi noi în Hristos. Unii trăiesc o viaţă dublă şi în ascuns comit păcate pe care apoi le vor scoate la iveală. Recent am cunoscut părinţii îndureraţi ai unei tinere de la care am aflat că fata lor s-a căsătorit cu un băiat din biserică care la prima vedere părea să fie băiat bun, dar dădea ceva de bănuit şi ei credeau că este doar lipsă de maturitate creştină care va fi recuperată cu timpul. Nu a fost aşa… După căsătorie, când au mers cu soţia în luna de miere, el a scos o ţigară ca să fumeze. Tânăra lui soţie a rămas şocată de cele văzute, iar el i-a spus că  totdeauna a fumat şi că nu crede  ca este un păcat aceasta, etc. Apoi, a început să se îmbete şi în cele din urmă a mers cu o altă femeie părăsind soţia şi copilul care se născuse de curând.  Apoi, ca să îndreptăţească fapta sa,  arunca învinuiri mincinoase şi neîntemeiate cum că copilul nu ar fi de la el şi alte aberaţii de felul acestea. Iată cu ce s-a încheiat o astfel de căsătorie.

Căsătoria cu o persoană care a devenit o făptură nou te va face fericit/fericită

Oricine a citit cartea Iosua din Vechiul Testament cunoaşte istoria cu Rahav. Ea era prostituată din Ierihon şi trăia în păgânismul poporului ei. Dar când a aflat de Dumnezeul adevărat, a crezut din toată inima şi a căutat izbăvire la El prin credinţă şi a riscat cu viaţa când a ascuns cele doua iscoade trimise de Iosua să cerceteze ţara. În capitolul 6 din cartea Iosua aflăm că la cucerirea cetăţii a fost cruţată doar Rahav şi familia tatălui ei. Chiar mai mult, a fost lăsată să locuiască în Israel. Biblia ne prezintă încă câteva momente importante care ţin de viaţa ei în mijlocul poporului Israel. La începutul Evangheliei după Matei ne este dată genealogia Domnului Isus unde scrie:

Salmon a născut pe Boaz, din Rahab; Boaz a născut pe Obed, din Rut; Obed a născut pe Iese; (Matei 1:5)

Rahab şi Rahav este una şi aceeaşi persoană. Din acest verset aflăm că odată ce a crezut în Dumnezeul adevărat şi a devenit parte din poporul Israel, ea a trăit o viaţă nou ca şi o făptură nouă. A fost luată în căsătorie de Salmon, a născut pe  Boaz şi a ajuns să fie una din puţinele femei a căror nume este menţionat în genealogia Mântuitorului.

Dacă ai primit iertarea desăvârşită în Hristos Isus şi ai devenit o făptură nouă, nu vei mai cunoaşte pe alţi copiii ai lui Dumnezeu în felul lumii, ci în felul lui Hristos, fără să le mai ţii în socoteală păcatele făcute de ei pe când erau fără Hristos. Vei proceda însă cu înţelepciune întrând în căsătorie doar cu persoana despre care ai toată convingerea că este o făptură nouă în Hristos.