Este păcat să mergi la întâlnire cu un băiat dacă bunicile noastre sunt surori?

Întrebare:

Am o problema. Nu vreau sa par mult prea copila. Nu ca nu as fi, dar este vorba de un băiat. Vreau sa vorbesc cu el. Mă place şi eu tot îl plac destul de mult. Problema este una destul de mare din punctul meu de vedere, deoarece sunt o persoana cu frică de Dumnezeu – bunicile noastre sunt surori. În concluzie cam suntem rude, după părerea mea, nu foarte apropiate, dar ceva există. Întrebarea unui copil ca mine ar fi: fac un păcat daca o sa ies cu el? Şi mai este ceva: el este ortodox iar eu catolica. Scuze ca v-am deranjat cu copilăriile mele. Dar chiar mă frământă aceasta întrebare. Mulţumesc frumos.

Nu este copilărie faptul că te frământă această întrebare şi că o adresezi, ba invers, prin aceasta dai dovadă de înţelepciune şi, cum ai scris singură, de frică de Dumnezeu. Înţeleg că întrebarea ta principală este dacă…

Este posibilă o viitoare căsătorie?

În cartea Leviticul din Vechiul Testament, capitolul 18 este dedicat listei rudelor de sânge între care căsătoriile sunt interzise. Ele sunt trecute împreună cu lista perversiunilor sexuale interzie şi am găsit de cuviinţă să trec mai jos întreg capitolul ca să-l poţi citi aşa cum este lăsat de Dumnezeu:

Domnul a vorbit lui Moise şi a zis: „Vorbeşte copiilor lui Israel şi spune-le: „Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să nu faceţi ce se face în ţara Egiptului unde aţi locuit şi să nu faceţi ce se face în ţara Canaanului unde vă duc Eu: să nu vă luaţi după obiceiurile lor. Să împliniţi poruncile Mele şi să ţineţi legile Mele: să le urmaţi. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să păziţi legile şi poruncile Mele: omul care le va împlini va trăi prin ele. Eu sunt Domnul! Niciunul din voi să nu se apropie de ruda lui de sânge, ca să-i descopere goliciunea. Eu sunt Domnul. Să nu descoperi goliciunea tatălui tău, nici goliciunea mamei tale. Îţi este mamă: să nu-i descoperi goliciunea. Să nu descoperi goliciunea nevestei tatălui tău. Este goliciunea tatălui tău. Să nu descoperi goliciunea surorii tale, fata tatălui tău sau fata mamei tale, născută în casă sau afară din casă. Să nu descoperi goliciunea fetei fiului tău sau a fetei fetei tale. Căci este goliciunea ta. Să nu descoperi goliciunea fetei nevestei tatălui tău, născută din tatăl tău. Îţi este soră. Să nu descoperi goliciunea surorii tatălui tău. Este rudă de aproape cu tatăl tău. Să nu descoperi goliciunea surorii mamei tale. Este rudă de aproape cu mama ta. Să nu descoperi goliciunea fratelui tatălui tău. Să nu te apropii de nevasta lui. Îţi este mătuşă. Să nu descoperi goliciunea nurorii tale. Este nevasta fiului tău: să nu-i descoperi goliciunea. Să nu descoperi goliciunea nevestei fratelui tău. Este goliciunea fratelui tău. Să nu descoperi goliciunea unei femei şi a fetei ei. Să nu iei pe fata fiului ei, nici pe fata fetei ei, ca să le descoperi goliciunea. Îţi sunt rude de aproape: este o nelegiuire. Să nu iei pe sora nevestei tale, ca să-i faci în necaz, descoperindu-i goliciunea alături de nevasta ta, cât timp ea este încă în viaţă. Să nu te apropii de o femeie în timpul necurăţiei ei, când este la soroc, ca să-i descoperi goliciunea. Să nu te împreunezi cu nevasta semenului tău, ca să te pângăreşti cu ea. Să nu dai pe niciunul din copiii tăi ca să fie adus jertfă lui Moloh şi să nu pângăreşti Numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul. Să nu te culci cu un bărbat cum se culcă cineva cu o femeie. Este o urâciune. Să nu te culci cu o vită, ca să te pângăreşti cu ea. Femeia să nu se apropie de o vită, ca să curvească cu ea. Este o mare mişelie. Să nu vă spurcaţi cu niciunul din aceste lucruri, căci prin toate aceste lucruri s-au spurcat neamurile pe care le voi izgoni dinaintea voastră. Ţara a fost spurcată prin ele; Eu îi voi pedepsi fărădelegea, şi pământul va vărsa din gura lui pe locuitorii lui. Păziţi, dar, legile şi poruncile Mele şi nu faceţi niciuna din aceste spurcăciuni, nici băştinaşul, nici străinul care locuieşte în mijlocul vostru. Căci toate aceste spurcăciuni le-au făcut oamenii din ţara aceasta care au fost înaintea voastră în ea; şi astfel ţara a fost pângărită. Luaţi seama ca nu cumva să vă verse şi pe voi ţara din gura ei, dacă o spurcaţi, cum a vărsat pe neamurile care erau în ea înaintea voastră. Căci toţi cei ce vor face vreuna din aceste spurcăciuni vor fi nimiciţi din mijlocul poporului lor. Păziţi poruncile Mele şi nu faceţi niciunul din obiceiurile urâte care se făceau înaintea voastră, ca să nu vă spurcaţi cu ele. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru.” (Leviticul 18:1-30)

Cum vezi şi singură, în lista aceasta nu este trecută ca şi interzisă căsătoria între un bărbat şi o femeie a căror bunici sunt surori. Şi totuşi…

Nu este bine să mergeţi la întâlniri

De altfel, aceasta înţeleg că ai în vedere când întrebi dacă se poate să ieşi cu el. Tu eşti copilă încă şi nu te poţi căsători. Presupun că şi el încă nu are vârsta să se căsătorească. Nu este bine să mergeţi la întâlniri pentru că acestea vor deveni o mare piedică pentru voi în ce priveşte  îndeplinirea responsabilităţilor voastre de zi cu zi şi pot crea multe alte probleme mai grave. În acest sens te invit să citeşti articolul “Întâlnirile şi căsătoria fericită” publicat de mine anterior pe site-ul Moldova Creștină . Vezi că există şi partea a doua a articolului.

Şi dacă el este ortodox şi tu catolică?

Biblia nu vorbeşte despre catolici şi ortodocşi şi la început creştinii nu au fost împărţiţi într-un număr atât de mare de confesiuni. În acelaşi timp, Biblia spune că creştin adevărat este doar cel care s-a născut din nou prin credinţă în Domnul Isus şi prin intrare în Noul Legământ. Mă tem că în viaţa ta încă nu a avut loc naşterea din nou şi dacă nu, atunci nu te poţi considera creştină adevărată şi nu poţi avea nădejdea moştenirii vieţii veşnice, pentru că în Biblie este scris:

Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.” Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?” Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh. Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.” (Ioan 3:1-7)

Preocuparea ta cea mai mare acum trebuie să fie naşterea din nou, mai mult ca orice altă preocupare. Caută Biblia şi studiază cu stăruinţă Noul Testament ca să poţi avea credinţă adevărată, mântuitoare şi grăbeşte-te să intri în Noul Legământ cu Domnul Isus ca să te naşti din nou şi să primeşti Duhul Sfânt de la Dumnezeu.

Numai creştini născuţi din nou, care au Duhul Sfânt, numai ei alcătuiesc Biserica lui Hristos. Unui creştin adevărat, născut din nou, nu-i este îngăduit de Dumnezeu să se căsătorească cu o persoană care nu
este născută din nou şi nu face parte din aceeaşi legământ, indiferent că face parte dintr-o altă religie sau că se numeşte creştin dar rămâne a fi doar cu numele.

Dumnezeu să te ajute să te naşti din nou cât mai curând şi să urmezi cu sfinţenie Calea Mântuirii lăsată de Domnul Isus şi descrisă pe paginile Sfintelor Scripturi.