Se poate căsători o baptistă cu un catolic după ce au comis adulter?

Întrebare:

Sunt creştină baptistă şi am fost botezată în anul 1994. Sunt departe de ţară deja de şapte ani. Am probleme cu actele şi nu este uşor să mă întorc în ţară. Deja m-am stabilit aici şi am întâlnit şi persoana potrivită, dar am păcătuit şi trăim împreună şi întreţinem relaţii sexuale. El este catolic. Ce să fac şi cum să procedez mai departe? Pot să mă cunun într-o biserică catolică? El nu are nimic împotriva faptului că eu sunt de altă religie. Vârsta nu-mi permite să nu avem un copil şi ne dorim să avem. Am avut o sarcină dar am pierdut-o din cauza unui stres nervos cu şefii la serviciu. Aici am mers la o biserică de creştini evanghelici, dar e cu totul diferit de credinţa noastră. Sunt multe lucruri care la noi nu se fac. Păstrez şi acum legătura cu unele persoane de acolo dar nu puteam să merg întotdeauna acolo la adunare fiindcă majoritatea timpului eram plecată pe insule. Ce să fac şi cum să procedez mai departe? Dacă puteţi, daţi-mi un răspuns.

Încetaţi să păcătuiţi

Dacă aţi fost botezată în biserică baptistă, aceasta înseamnă că aţi mărturisit că aţi fost născută din nou la intrarea în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos. Pentru că nu aţi mai mers la o biserică locală şi nu aţi mai primit hrană spirituală sistematic, sau poate din alte motive, aţi  slăbit în credinţă şi aţi căzut în păcatul curviei. Acesta este statutul relaţiei pe care o aveţi acum cu acest bărbat care se numeşte catolic. În mod de urgenţă trebuie să vă pocăiţi şi să întrerupeţi această relaţie adulteră.

Nu vă puteţi căsători

Nu vă puteţi căsători cu acest bărbat pentru că el nu este un copil al lui Dumnezeu. O creştină care a intrat în Noul Legământ cu Domnul Isus Hristos se poate căsători doar în Domnul, adică doar cu un bărbat care tot face parte din acest Nou Legământ şi care tot este născut din nou. Să nu mai spuneţi că bărbatul cu care intenţionată să vă căsătoriţi este persoana potrivită. O persoană potrivită pentru o creştină născută din nou este tot un creştin născut din nou şi aceasta este porunca lui Dumnezeu.

Dacă nu vă pocăiţi

Dacă vă veţi căsători cu acest bărbat, veţi mai adăuga la păcatul curviei în care sunteţi acum încă o neascultare de condiţiile Noului Legământ şi veţi purta consecinţele. Cred că este cazul să vă spun pe scurt şi despre consecinţele la care trebuie să vă aşteptaţi. Prima va fi neputinţa – o stare când ori de ce nu vă apucaţi nu merge şi nu vă va reuşi să realizaţi nimic. Cred că deja experimentaţi această stare din plin şi o dovadă este sarcina care nu aţi putut să o duceţi până la urmă. Dacă nu vă veniţi în fire şi nu încetaţi să mai trăiţi în păcat, va urma boala. Şi dacă nici aşa nu veţi înceta să mai trăiţi în păcat va interveni moartea fizică. De ce aşa? Pentru că dacă nu vă judecaţi singură ca să încetaţi a mai trăi în păcat, va interveni Dumnezeu şi vă va judeca acum ca să nu fiţi judecată odată cu lumea. Vă recomand să citiţi articolul “Cina Domnului (Sfânta Împărtăşanie) este o judecată” ca să înţelegeţi mai bine cu privire la consecinţele care intervin în viaţa celor ce calcă Noul Legământ.

Ce să faceţi?

Următorii paşi sunt necesari:

  1. Pocăiţi-vă şi cereţi-vă iertare înaintea lui Dumnezeu.
  2. Spuneţi bărbatului cu care sunteţi în această relaţie adulteră că faceţi parte din Noul Legământ, că v-aţi pocăit, că relaţia voastră este una interzisă de Dumnezeu şi că nu vă puteţi căsători ca să fiţi împreună pentru că el nu face parte din Noul Legământ. Îndemnaţi-l să se împace cu Domnul Isus, să-şi ceară iertare de la Dumnezeu şi să între în Noul Legământ. Fiţi sigură că el a înţeles că trebuie să facă aceasta pentru mântuirea sufletului său şi nu ca şi condiţie ca să vă puteţi căsători. Acum însă, după ce îi veţi spune aceasta, rupeţi orice relaţie cu el.
  3. Scrieţi o scrisoare pastorului bisericii din care aţi plecat, sau telefonaţi şi spuneţi-i despre starea spirituală în care vă aflaţi şi că v-aţi pocăit.
  4. Căutaţi o biserică unde este propovăduit şi studiat Cuvântul lui Dumnezeu şi unde oamenii trăiesc potrivit cu învăţătura sănătoasă.
  5. Alipiţi-vă de această biserică şi implicaţi-vă activ în viaţa bisericii slujind cu dedicare Domnului Isus Hristos.
  6. Să primiţi cu smerenie consecinţele pe care le-aţi atras asupra Dvs mergând conştient la acest păcat.

Aşa să vă ajute Dumnezeu.