Isus a prefăcut apa în vin | Devoțional | Ioan 2:1-11

Cu ajutorul lui Dumnezeu am finalizat studiul asupra Evangheliei după Ioan, capitolul 1. Am învățat că Isus Hristos este Dumnezeu, că El a locuit printre oameni și este Mielul lui Dumnezeu care a ridicat păcatul întregii omeniri. Am văzut că El este Cel ce botează cu Duhul Sfânt și, chiar de la începutul slujirii Lui a chemat ucenici care să-i ducă lucrarea mai departe.

Astăzi vom studia primele unsprezece versete din capitolul 2.

“A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galilea. Mama lui Isus era acolo. Și la nuntă a fost chemat și Isus cu ucenicii Lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: „Nu mai au vin”. Isus i-a răspuns: „Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul”. Mama lui a zis slugilor: „Să faceți orice vă va zice”. Și acolo erau șase vase de piatră, puse după obiceiul de curățire al Iudeilor; și în fiecare vas încăpeau cîte două sau trei vedre. Isus le-a zis: „Umpleți vasele acestea cu apă”. Și le-au umplut pînă sus. „Scoateți acum”, le-a zis El, și „aduceți nunulu”.Și i-au adus: Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vine vinul acesta (slugile însă, cari scoseseră apa, știau), a chemat pe mire, și i-a zis: „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun; și, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun; dar tu ai ținut vinul cel bun pînă acum„. Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana din Galilea. El Și-a arătat slava Sa, și ucenicii Lui au crezut în El.” (Ioan 2:1-11)

Așadar, am citit că Isus împreună cu mama și cu ucenicii lui erau la o nuntă din Galileea. Când s-a terminat vinul Maria, i-a spus fiului său că nu mai este vin și atunci Domnul Isus face o minune: transformă apa în vin. A fost începutul semnelor Lui. Există multe speculații pe marginea acestui text. A prefăcut Domnul Isus apa în vin pentru a-i îmbăta pe nuntași și pe ucenici? Nu. Nu putem lua acest pasaj și construi o doctrină în baza lui. Este adevărat că Biblia nu este categorică cu privire la consumul de vin și vinul în sine nu este un păcat. Dumnezeu, însă, condamnă beția și, ca și creștini, noi avem porunca să fim plin nu de vin, ci de Duhul Sfânt.

“Nu vă îmbătați de vin. Aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh” (Efeseni 5:18)

Adevărata bucurie o dă Duhul Sfânt, nu băutura spirtoasă. Un creștin matur va înțelege acest lucru, dar cel imatur se va lăsa călăuzit de firea pământească și va căuta pretexte. Trăim într-o societate, care se declară 94 la sută creștină, dar cu cel mai înalt consum de alcool pe Europa pe cap de locuitor.

Dumnezeu să ne ajute să fim înțelepți atunci când interpretăm Scripturile ca să nu cumva să ne pomenim că încercăm să îndreptățim patima de care suntem robiți. Să ne rugăm:

“Tatăl meu care ești în Ceruri. Ajută-mă să fiu un matur creștin și să nu fac din slobozenia mea o haină a răutății. Tu mă înveți în Cuvântul tău că îmbătarea este destrăbălare. Dimpotrivă trebuie să caut să fiu plin de Duhul Sfânt. Ajută-mă să fiu ascultător de Cuvântul Tău. În numele lui Isus. Amin.”

Așa să ne ajute Dumnezeu. Să fim plini de Duh, să umblăm după lucrurile de sus, nu cele pământești. Dumnezeu să vă binecuvânteze!