Cărțile inspirate de molestatorul Alfred Kinsey nu doar în Moldova

Curtea Constituțională a Croației le-a suspendat pentru predarea în școli

Cu puțin timp în urmă una din enciclopediile Larousse difuzate în bibliotecile instituțiilor de învățământ din Moldova a provocat reacții neîntârziate și un val de nemulțumiri din partea părinților. Este vorba despre volumul II al Enciclopediei Medicale a Familiei LAROUSSE 2011 – ”Viața Sexuală”. Deși este declarată a fi o enciclopedie a familiei, aceasta nu se găsește în librării, ci în bibliotecile școlare, fiind recomandată de Ministerul Educației elevilor din ultimele clase ale treptei gimnaziale și celor de la ciclul liceal.

Asociația Obștească ”Pentru Familie” și-a manifestat îngrijorarea pentru încălcarea drepturilor părinților de a decide folosirea acestei enciclopedii pentru educația sexuală a copiilor săi în sînul familiei, de altfel așa cum sugerează și titlul Enciclopediei, sau de a fi consultați.

Enciclopedia conține imagini cu elemente de nuditate și conținut controversat ce ține de favorizarea anumitor practici ce țin de sexualitate – homosexualitate, masturbare. Prin intermediul enciclopediei, fetele adolescente sunt încurajate să întrețină relații sexuale chiar până la începerea ciclului menstrual, prezentând un pericol fals care ar putea fi cauzat de himenul neperforat al fetei.

O mare coincidență se atestă în legătură ideologia pe baza căreia se dezvoltă cursurile de educație sexuală în mai multe state ale lumii. Printre puținele recomandări de analize și studii ale sexologilor, enciclopedia menționată îl include pe Alfred Kinsey, despre care se cunoaște că a abuzat în laboratoarele sale copii. După moartea acestuia fiind dezvăluite toate abuzurile săvârșite asupra copiilor în timpul efectuării cercetărilor sale, toate acestea în numele științei.

(The Kinsey Sindrom, Uncovering the truth behind the father of the sexual revolution, http://www.thekinseysyndrome.com)

Aceeași ideologie a stat la baza unui curs școlar ”educația sexuală” în Croația, care la începutul anului a stârnit un scandal mare și revolte printre părinți. Dr. Judith Reisman, fost investigator principal într-un proiect al Departamentului de Stat al SUA privind abuzul sexual asupra copiilor şi autoarea mai multor cărţi pe această temă (Kinsey: Crimes & Consequences”; “Sabotajul sexual”) a învinui Guvernul croat pentru impunerea modelului bazat pe teoriile despre sexualitatea umană ale lui Alfred Kinsey. Acesta şi-a obţinut rezultatele cercetărilor prin experimentarea sexuală pe câteva sute de copii pe care i-a molestat şi pe un grup nereprezentativ de cetăţeni americani – inclusiv delicvenţi sexuali, prostituate, deţinuţi şi exhibiţionişti.

Învinuirea de bază adusă Guvernului croat este neconsultarea părinților înainte de introducerea programului respectiv. Curtea Constituţională croată a decis să suspende un program agresiv de “educaţie sexuală” în şcolile din această ţară pe motiv că guvernul nu a consultat organizaţiile de părinţi, informează AFP, citat de CulturaVietii.ro. “Să permiţi părinţilor să participe la pregătirea unui conţinut educativ este o obligaţie constituţională, mai ales când este vorba despre convingeri şi credinţe diferite”, se motivează în decizia Curţii, sesizată de un partid, de organizaţii civice conservatoare şi de Biserica Catolică.

Legislația națională și internațională acordă părintelui dreptul de a-și educa și instrui copiii, în conformitate cu convingerile personale când educația atinge această latură, așa cum rezultă din prevederile art. 48 alin. (2) din Constituția RM, art. 8 alin. (5) al Legii Nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului.

Convenția cu privire la Drepturile Copilului din 29.11.1989 stabilește pentru fiecare stat parte, la art. 17, obligația de a urmări scopul ”promovării bunăstării sale sociale, spirituale şi morale şi a sănătăţii sale fizice şi morale” prin informația și materialele accesibile copiilor, provenite fie din surse naționale, fie internaționale. Art. 17 lit. e) din Convenție obligă statele la elaborarea unor principii călăuzitoare adecvate, destinate protejării copilului împotriva informaţiilor şi materialelor care dăunează bunăstării sale.

Spre deosebire de autoritățile croate, Ministerul Educației Republicii Moldova, deși a recunoscut pe hârtie dreptul părinților de a-și educa copiii la tema vieții sexuale, a ignorat poziția acestora lăsând enciclopedia în bibliotecile școlare, răspunzând organizațiilor interesate printr-o frază foarte ambiguă și contradictorie:

”Totuși, pentru a tempera îngrijorările pecare le manifestă unii părinți față de conținutul cărții și recunoscând dreptul părinților de a-și educa copiii la tema vieții sexuale, Ministerul educației a emis o dispoziție prin care recomandă tuturor administrațiilor instituțiilor de învățământ să dea cu împrumut cărțile care abordează subiectul vieții sexuale doar elevilor din ultimele clase ale treptei gimnaziale și celor de la ciclul liceal, adică elevilor care au atins majoratul.” (Răspunsul Ministerului Educației la adresarea AO ”Pentru Familie” din 23.04.13 nr. 11/15-4074)

Potrivit Legii Nr. 338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului, art. 1 alin. (2), o persoană este considerată copil din momentul naşterii pînă la vîrsta de 18 ani. Respectiv, elevii care ating majoratul sunt cei din treptele liceale, treptele gimnaziale fiind indicate, creează confuzie.

Cert este că autoritățile din domeniul învățământului trebuie să țină cont de dreptul părinților în a decide educația ce trebuie oferită copiilor atunci când aceasta atinge o latură morală, pentru că aceasta va influența neapărat felul cum își va trăi viața:

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. (Proverbe 22 :6)