Care sunt păcatele de moarte împotriva poruncii a patra la romano-catolici?

Întrebare:

Vreau să știu care sunt păcatele de moarte împotriva poruncii a patra la romano-catolici?

respectă părinții

Potrivit Catehismului Romano-Catolic, porunca a patra este: “Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pentru ca să ți se lungească zilele în țara, pe care ți-o dă Domnul, Dumnezeul tău.” (Exodus 20:12) 

Această poruncă se găsește și în Noul Testament în Epistola lui Pavel către Efeseni 6:1-4: 

Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i, în mustrarea și învățătura Domnului.” 

Copiii trebuie să cinstească și să respecte părinții, iar Dumnezeu, după făgăduința și legământul Său, îi va răsplăti cu o viață lungă și fericită. 

În primul rând, respectul se vede prin ascultarea de părinți în limitele Cuvântului lui Dumnezeu, limite stabilite de Dumnezeu în Biblie. 

În al doilea rând, respectul se vede prin purtarea de grijă față de părinți. Psalmul 91:15 spune: “Când Mă va chema, îi voi răspunde, voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și-l voi proslăvi.” 

În cel de-al treilea rând, respectul este arătat prin frică și reverență față de părinții care au primit autoritatea de la Dumnezeu de a instrui copiii în legământ. Atunci când părinții nu sunt luați în considerație și autoritatea lor este respinsă, legământul lui Dumnezeu este în pericol. Această poruncă este însoțită de o făgăduință: “să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ.” Atunci când nu există respect față de autoritatea și obligațiile părintești, toată structura societății este amenințată. Sănătatea unei societăți și a unei națiuni se bazează pe cinstirea părinților. 

Încălcarea autorității părinților ar include lovirea părinților, blestemarea părinților, neglijarea nevoilor părinților și lipsirea părinților de o înmormântare adecvată. 

Blestemul împotriva părinților este pedepsit cu moartea. A blestema părinții se echivalează cu repudierea autorității lor și este egală cu o infracțiune de moarte. 

În cartea Exod 21:17 este scris: 

“Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa, să fie pedepsit cu moartea.” 

Cuvântul “a blestema” din limba greacă este “kakologeo” și înseamnă “a insulta, a vorbi de rău, a ofensa prin cuvinte”. Cine vorbea de rău părinții era pedepsit cu moartea. 

Deci, necinstirea părinților este aspru pedepsită de Dumnezeu și acest lucru îl vedem și în cartea profetului Ezechiel 22:7, 15: “În tine, tatăl și mama sunt disprețuiți, străinul este chinuit, orfanul și văduva sunt asupriți. Te voi risipi printre neamuri, te voi răspândi în felurite țări și îți voi nimici cu desăvârșire necurăția din mijlocul tău.

Dumnezeu pedepsește neascultarea față de părinți care este o încălcare a poruncii și legământului Său încheiat cu noi. Dumnezeu să ne ajute să ne respectăm părinții potrivit Cuvântului lui Dumnezeu.