Care este semnificația și modul de folosire a mirului?

Întrebare:

Care este semnificația și modul de folosire a mirului pe care creștinii îl cumpără din Ierusalim? 

 

Mirul este o rășină aromatică extrasă din arborele de mir găsit în Arabia și Africa. În luna august, atunci când arborele de mir înflorește pe trunchiul arborelui, se scurge o rășină galbenă care după ce se usucă și se întărește este culeasă. Smirna este una din cele patru substanțe cele mai valoroase. 

 Cuvântul „smirnă” își trage originea dintr-un cuvânt ebraic vechi, care înseamnă „a fi amar”. Smirna este folosită pe larg astăzi în industria farmaceutică și parfumerie.

Smirna

Ce este smirna/mirul?  

Acest produs avea o varietate de utilizări menționate în Sfânta Scriptură. Pentru prima dată este menționat în Geneza 37:25 unde un grup de ismaeliți aduceau tămâie, leac alinător și smirnă în Egipt. 

Mirul era folosit în ungerea sfântă. În Exod 30:22-28, Dumnezeu îi spune lui Moise să ia din cele mai bune mirodenii și să facă un mir după meșteșugul făcătorului de mir care va sluji ca untdelemn pentru ungerea sfântă. Cu el Moise trebuia să ungă (dedice) cortul întâlnirii și toată mobila din el cît și pe preoții Aaron și pe fiii lui ca să fie în slujba lui Dumnezeu ca preoți. Ungerea pe care trebuia s-o facă Moise nu este altceva decât să închine sau să dedice un lucru sau o persoană în slujba Domnului. Atât cortul întâlnirii, cât și preoții erau dedicați în slujba lui Dumnezeu.  

Mirul era folosit ca și cadou deosebit de valoros. La nașterea Domnului Isus Hristos cei trei magi ce au venit din răsărit (probabil din Persia sau Arabia) după ce s-au închinat și-au deschis vistieriile și I-au adus daruri: aur, tămâie și smirnă. Același lucru îl vedem și în Geneza 43:11. 

Israel, tatăl lor, le-a zis: Fiindcă trebuie, faceți așa. Luați-vă în saci ceva din cele mai bune roade ale țării, ca să duceți un dar omului aceluia și anume: puțin leac alinător și puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale. 

Mirul era folosit ca și produs cosmetologic. Împărăteasa Estera a trebuit să se pregătească douăsprezece luni înainte ca să fie prezentată înaintea împăratului. Timp de șase luni, Estera a trecut un tratament cosmetologic înainte ca să fie prezentată împăratului.   

Fiecare fată se duce la rândul ei la împăratul Ahașveroș, după ce timp de douăsprezece luni împlinea ce era poruncit femeilor. În timpul acesta, aveau grijă să se gătească, ungându-se șase luni cu untdelemn de mirt, și șase luni cu miresme de mirozne femeiești. (Estera 2:12)

Mirul era  folosit în îmbalsamare. Trupul Domnului Isus  a fost îmbalsamat cu smirnă și aloe. Nicodim, care la început se dusese la Isus, noaptea, a venit și a adus o amestecătură de aproape o sută de litri de smirnă și aloe. 

Au luat deci trupul lui Isus și l-au înfășurat în fâșii de pânză de in, cu miresme, după cum au obicei Iudeii să îngroape. (Ioan 19:39-40)

Amestecătura de smirnă și aloe pe care le-a adus Nicodim a fost de o cantitate foarte mare, 75 de litri, probabil fiind toată averea lui știind că smirna era importată și era foarte scumpă. Mirul este prețuit pentru parfumul său. Aloia a fost amestecată cu mir, astfel condimentul devenea pafumat și amar la gust. Aloia acționa ca un agent de uscare, iar smirna contracara mirosul de descompunere a cărnii. Darul lui Nicodim ne arată mai mult decât jertfirea lui, ci credința lui în Isus Hristos. Suntem noi gata să aducem tot ce avem pentru Domnul Isus Hristos? 

Mirul era folosit ca și parfum. În Psalmul 45:8 este scris: 

Smirna, aloia și casia îți umplu de miros plăcut toate veșmintele, în casele tale împărătești de fildeș te înveselesc instrumentele cu coarde.

Parfumul era o mixtură făcut din ulei de măsline, smirnă, aloe și cassia care era aplicată pe corp și pe haine. 

Mirul era folosit ca și analgezic. Atunci când a ajuns la locul de execuție, Domnului Isus I s-a oferit vin amestecat cu smirnă, dar El nu l-a luat (Marcu 15:22-24). Vinul amestecat cu mir era folosit ca și un calmant care lua durerea și era folosit atunci când criminalii erau executați. Pentru a nu simți durerea li se dădea să bea vin amestecat cu mir. Domnului Isus, care era slăbit și epuizat, I s-a oferit să bea această mixtură pentru a-I slăbi durerile, însă Domnul Isus a refuzat băutura, alegând mai degrabă să experimenteze suferințele teribilie ale răstignirii pentru păcatele noastre. 

În concluzie, mirul era folosit ca și parfum, cadou și medicament. 

Ce nu este mirul/smirna? 

Biserica ortodoxă folosește Sfântul și Marele Mir care în interpretarea Bisericii Ortodoxe se asociază cu ungerea Duhului Sfânt. Ca și dovadă a acestui fapt Biserica Ortodoxă argumentează cu Scriptura, dând o interpretare greșită. Unul din aceste texte este 2 Corinteni 1:21-22: 

Și Cel ce ne întărește împreună cu voi, în Hristos, și care ne-a uns, este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. 

Un alt text folosit de Biserica Ortodoxă este Faptele Apostolilor 8:14-18: 

Apostolii, care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la Samariteni și s-au rugat pentru ei, ca să primească Duhul Sfânt. Căci nu Se pogorâse încă peste nici unul din ei, ci fuseseră numai botezați în Numele Domnului Isus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei, și aceia au primit Duhul Sfânt. 

În Biserica Ortodoxă actul punerii mâinilor a fost ulterior înlocuit prin ungerea cu Sfântul Mir. Citez: Actul punerii mâinilor a fost ulterior înlocuit prin ungerea cu Sfântul Mir. Caracterul indelebil al tainei ungerii cu Sfântul Mir ni-l adeverește și Sfântul Apostol Ioan prin cuvintele : „Ungerea pe care ați luat-o de la el rămâne întru voi…” (I Ioan II, 27). Sfântul Mir se sfințește „cu puterea, lucrarea și pogorarea Duhului Sfânt„. Prin ungerea cu Sfântul Mir – semnul vizibil al tainei – cei botezați devin „sfințiți cetățeni” ai raiului. Prin Taina ungerii cu Sfântul Mir cresștinul primește darurile Duhului Sfânt, care-l întărește în noua viață dată lui prin Botez. Prin ungerea cu Sfântul Mir, noul membru al Bisericii devine, deci, părtaș al harismelor. 

Duhul lui Dumnezeu nu se primește prin ungerea cu Sfântul Mir, ci prin credință în Isus Hristos. Absolut nimeni nu devine membru al bisericii și nu îi este garantată intrarea în Împărăția lui Dumnezeu prin ungerea cu Sfântul Mir. Nu găsim nicăieri scris în Sfintele Scripturi despre acest lucru. Iar ungerea menționată atât de apostolul Ioan, cât și de apostolul Pavel se referă la ungerea Duhului Sfânt care o face doar Dumnezeu atunci când credem în Isus Hristos, ne mărturisim păcatele și suntem gata să-L urmăm pe El pentru tot restul vieții. 

Să nu ne înșelăm și să nu desființăm Scripturile prin tradiție și obiceiuri.