Care este legătura dintre pilda neghinei și sfîrșitul lumii?

Întrebare:

Care este legătura dintre pilda neghinei și sfîrșitul lumii? 

În pilda neghinei Domnul Isus pune accentul pe două feluri de semănători și două feluri de sămânță care pot fi semănate în inima omului. 

Isus le‑a pus înainte o altă pildă, şi le‑a zis: „Împărăţia cerurilor se aseamănă cu un om care a sămănat o sămînţă bună în ţarina lui. Dar, pe cînd dormeau oamenii, a venit vrăjmaşul lui, a sămănat neghină între grîu, şi a plecat. Cînd au răsărit firele de grîu şi au făcut rod, a ieşit la iveală şi neghina. Robii stăpînului casei au venit şi i‑au zis: „Doamne, n‑ai sămănat sămînţă bună în ţarina ta? De unde are dar neghină?” El le‑a răspuns: „Un vrăjmaş a făcut lucrul acesta”. Şi robii i‑au zis: „Vrei dar să mergem s‑o smulgem?” „Nu”, le‑a zis el, „ca nu cumva smulgînd neghina, să smulgeţi şi grîul împreună cu ea”. Lăsaţi‑le să crească amîndouă împreună pînă la seceriş; şi, la vremea secerişului, voi spune secerătorilor: „Smulgeţi întîi neghina, şi legaţi‑o în snopi, ca s‑o ardem, iar grîul strîngeţi‑l în grînarul meu” (Matei 13:24‑30).

Ca și în cazul pildei semănătorului, interpretarea pildei neghinei este dată doar ucenicilor.

El le-a răspuns: ,,Cel ce samănă sămînţa bună, este Fiul omului. Ţarina, este lumea, sămînţa bună sînt fiii Împărăţiei, neghina, sînt fiii Celui rău. Vrăjmaşul, care a sămănat-o, este Diavolul, secerişul, este sfîrşitul veacului, secerătorii, sînt îngerii (Matei 13:37-39).

După aceea, Domnul Isus identifică punctele de referință și anume că:

  • Semănătorul este Fiul Omului.
  • Țarina este lumea.
  • Sămânța bună sînf fii Împărăției
  • Neghina, sînt fii Celui rău.
  • Vrăjmașul care a semănat neghina este Diavolul.
  • Secerișul este sfîrșitul veacului iar
  • Secerătorii sînt îngerii.

Un alt aspect asupra căruia Se concentrează Domnul Isus este secerișul care va avea loc la sfîrșitul veacului.  

Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfîrşitul veacului. Fiul omului va trimete pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, cari sînt pricină de păcătuire şi pe ceice săvîrşesc fărădelegea, şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor. Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de auzit, să audă. (Matei 13:40-43)

Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea Sa, iar omul prin neascultarea sa s-a făcut vinovat de călcarea poruncii lui Dumnezeu. Diavolul a stricat tot ceea ce a creat Dumnezeu „foarte bun” și a sădit în inima omului îndoială. Deci, omul prin alegerile sale a lăsat neghina să înăbușe adevărul. Așadar, a fi fiul Împărăției sau fiul celui rău atârnă de ce este semănat în inima fiecăruia din noi și ce rodește în noi. Faptele vieții noastre dovedesc ai cui fii suntem și ce lăsăm zilnic să fie sădit în inima noastră. Dacă zilnic este sădit în inima mea îndoială, curvie, furt, minciună, pornografia, ucideri etc., atunci îmi voi conduce viața potrivit cu îndoielile pe care le am. Deci, noi suntem aceea care alegem să primim aceste două „semințe” și să le hrănim spre creștere și spre coacere și de aceasta depinde sfîrșitul fiecăruia din noi, fie vom fi smulși și aruncați în foc, fie vom fi strînși și duși în Împărăția lui Dumnezeu.

Fiul omului va trimete pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, cari sînt pricină de păcătuire şi pe ceice săvîrşesc fărădelegea, şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plînsul şi scrîşnirea dinţilor. Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. 

Primirea lucrării Fiului Omului sau a lucrării diavolului determină locul unde ajunge fiecare dintre oameni. Aceea dintre fiii oamenilor care acceptă și practică lucrările diavolului ajung în cuptorul cu foc.

Cum poate fi smulsă sămînța celui rău din inima omului?

În Matei 18:2-3 Domnul Isus Se adresează ucenicilor și mulțimii și le spune că dacă nu se pocăiesc, cu nici un chip nu vor intra în Împărăția lui Dumnezeu.

Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor, şi le-a zis: ,,Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu nici un chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.

Deci, pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să lași ca sămînța Cuvântului lui Dumnezeu să fie sădită în inima ta și să încolțească ca mai apoi să dea roadă ca: schimbarea caracterului, comportamentului, vorbirii etc. Doar prin credință din inimă în Domnul Isus Hristos putem fi mântuiți.