Ce le interzice Dumnezeu profeților mincinoși?

Ce le interzice Dumnezeu profeților mincinoși?Întrebare:

Care este esența mesajului din Ieremia 23:33-40? Înțeleg că Domnul nu le permite să folosească o sintagmă care ar presupune nu știu ce, însă ce le interzice Dumnezeu?

Mesajul din Ieremia 23:33-40 este adresat prorocilor mincinoși care au făcut ca poporul Israel să cadă în păcat prin prorociile și visele lor mincinoase. Prorocii și preoții mincinoși foloseau în bătaie de joc cuvântul “mesaj/cuvânt/prorocie” și astfel cuvântul adevărat al lui Dumnezeu era falsificat și în pericol să nu fie acceptat și crezut.

Iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor și-l dau drept cuvânt al Meu. Iată, zice Domnul, am necaz pe cei ce prorocesc visuri neadevărate, care le istorisesc și rătăcesc pe poporul Meu, cu minciunile și cu îndrăzneala lor, nu i-am trimis Eu, nu Eu le-am dat poruncă, și nu sunt de nici un folos poporului acestuia, zice Domnul.

Cuvântul “amenințare” sau într-o altă traducere “profeție” din limba ebraică este “maśśā”. Acest cuvânt provine de la cuvântul “nāśāʾ ” care înseamnă “a ridica sus”. Folosit cu substantivul “sarcină”, se traduce ca “a ridica sus sarcina sau a purta sarcina”. Astfel, mesajul lui Dumnezeu pentru proroc era o sarcină ce era purtată în inima lui și transmis oamenilor. Prin urmare, cuvântul “amenințare” din acest verset se referă la mesajul lui Dumnezeu.

De altfel în traducerea NASB:1995 update, în loc de cuvântul “amenințare”, care este folosit în traducerea D. Cornelescu, este folosit cuvântul “oracol/profeție”.

Problema era că preoții și prorocii mincinoși foloseau acest cuvânt “profeție” în bătaie de joc. Ei îl întrebau pe Ieremia în bătaie de joc: “Care este cuvântul/profeția, sarcina acum?” Traducerea Vulgata LXX și Revised Standard Version ne oferă traducerea și răspunsul corect la întrebarea lor: “Voi sunteți povara!” Astfel preoții și prorocii mincionoși care luau în bătaie de joc cuvântul “profeție/cuvântul lui Dumnezeu” au ajuns să fie o povară pentru Dumnezeu, pentru că prezentau minciuna drept mesaj al lui Dumnezeu. De aceea în v.36 li se interzice prorocilor și preoților mincinoși să mai folosească cuvântul “mesaj/profeție/sarcină” în prorociile lor false: “Dar să nu mai ziceți: O amenințare/profeție a Domnului, căci cuvântul fiecăruia va fi o povară pentru el, dacă veți suci astfel cuvintele Dumnezeului Celui viu, cuvintele Domnului oștirilor, Dumnezeului nostru!

Însuși Ieremia nu a putut să folosească cuvântul “amenințare/profeție” în mesajul său, pentru că devenise semnul distinctiv al profeților mincinoși. De aceea cuvântul “amenințare/sarcină” este interzis de către Dumnezeu să mai fie folosit în timpul lui Ieremia, pentru că Cuvântul și mesajul lui Dumnezeu ajunsese sub pericol. Alternativa acum era să întrebe în felul următor: v.36 “Ce ți-a răspuns Domnul? sau: Ce a zis Domnul?” Pedeapsa pentru folosirea cuvântului lui Dumnezeu în bătaie de joc este moartea. Aceasta este pedeapsa pentru deturnarea Cuvântului lui Dumnezeu atunci când este folosit în scopuri proprii și nu a lui Dumnezeu.