Este acceptabil pentru o fată să aibă caracter dominant?

Întrebare:

Este bine ca o fată să aibă un caracter dominant?

Fată cu caracter dominant

Mai întâi să definim ce este caracterul dominant. Persoana care a adresat întrebarea nu a specificat la ce se referă, dar presupun că la cineva care caută totdeauna să domine pe alții, să se situeze deasupra lor, să-i controleze și să influențeze luarea deciziilor. Cred că diferiți oameni înțeleg diferit acest subiect și au diferite definiții pentru caracterul dominant. Eu când aud aceasta mă gândesc la dominanță în sens rău, cum a fost în cazul lui Diotref, despre care este scris în Epistola a III-a lui Ioan și care este descris astfel de apostol:

Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să ştie de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci ne cleveteşte cu vorbe rele. Nu se mulţumeşte cu atât; dar nici el nu primeşte pe fraţi şi împiedică şi pe cei ce voiesc să-i primească şi-i dă afară din biserică. (3 Ioan 1:9-10)

Gândindu-mă la o femeie cu caracter dominant despre care este scris în Biblie, gândul m-a dus la Izabela, căci ea a avut o influență foarte rea asupra soțului ei Ahab, care, cu toate că era împărat, a fost total dominat de ea. În Biblie scrie astfel despre această dominanță:

N-a fost nimeni care să se fi vândut, pentru ca să facă ce este rău înaintea Domnului, ca Ahab, pe care nevasta sa, Izabela, îl aţâţa la aceasta. (1 Regi 21:25)

Izabela l-a manipulat și l-a dominat pe Ahab și el a făcut tot ce a vrut ea, căci a fost o femeie rea și vicleană.

Nici pentru un bărbat nu este bine să aibă un caracter dominant, dar cu atât mai mult pentru o femeie. Iată cum sunt învățate femeile în Sfintele Scripturi să se poarte și ce caracter să aibă:

Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine, ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească bărbaţii şi copiii; să fie cumpătate, cu viaţa curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu. (Tit 2:3-5)

Apoi, în Epistola către Efeseni este scris astfel:

Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri ca Domnului; căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi Hristos este Capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile. (Efeseni 5:22-24)

Și încă…

Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai: curat şi în temere. Podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, în purtarea de scule de aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns al inimii, în curăţia nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau odinioară sfintele femei, care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor; ca Sara, care asculta pe Avraam şi-l numea „domnul ei”. Fiicele ei v-aţi făcut voi, dacă faceţi binele fără să vă temeţi de ceva. (1 Petru 3:1-6)

Priviți cu atenție și veți vedea că în toate aceste texte este scris că o calitate importantă a femei trebuie să fie smerenia și supunerea. Duhul blând și liniștit nu este unul dominant, ci plăcut și supus.

Este foarte important pentru orice fată să se ferească de orice adiere de dominanță în caracterul ei și să învețe să fie supusă tatălui ei, pastorului, conducătorilor și oriunde se cere să fie supusă. De fapt, supunerea trebuie să fie o podoabă a tuturor creștinilor. Chiar și atunci când îți este încredințat un rol de conducător, cum ar fi asupra fraților sau surorilor tale mai mici, ori la școală, ori în biserică, caută să o faci cu un duh blând și liniștit și nu cu apăsare și dominanță, căci aceasta nu este plăcută lui Hristos.

La încheiere vreau să adresez cititoarelor câteva întrebări, care le vor ajuta să se verifice dacă au caracter dominant și să se îndrepte:

  • Cunoști fete sau doamne care au caracter dominant? Scrie mai jos numele lor și cum se manifestă această calitate în comportamentul lor? Ce nu-ți place și nu ai vrea să fie și la tine?
  • Ți-a spus cineva vreodată că ai caracter dominant? Dacă da, în ce împrejurări și cu ce ocazii?
  • Ce acțiuni care au izvorât din dorința să domini nu vei mai face niciodată de acum înainte?

O urmare a căderii femeii în păcat este tocmai dorința păcătoasă de a domina asupra bărbatului, așa cum i-a fost spus Evei imediat după cădere că dorințele ei se vor ține după bărbatul ei, dar el va stăpâni peste ea. Dorințele la care se referă Scriptura sunt tocmai dorințele de a domina. Femeile care L-au cunoscut pe Hristos au biruit această dorință prin Duhul Sfânt, căci ele acum sunt făpturi noi și lucrurile vechi au trecut. Vă recomand să studiați cursul biblic inductiv “Căsătorie fără regrete”, ca să înțelegeți în profunzime acest subiect. În perioada 5-17 septembrie voi preda la Chișinău sesiunea aceasta pentru studenții Institutului de Studiu Biblic Inductiv. Pentru că este o sesiune de admitere, puteți să deveniți student sau studentă. Pentru informații suplimentare contactați info@precept.md sau 069966779.