Cum să procedezi când profesorii te nedreptăţesc?

Nu demult am fost la o adunare cu părinţii gupei în care învaţă fiica noastră Năstica, la Colegiul Pedagogic “Alexei Meteievici” din Chişinău. La acea adunare am fost propus şi ales să fiu preşedintele comitetului părintesc. De la început am solicitat să am o discuţie cu studentele ca să aflu astfel cum putem împreună cu părinţii să le ajutăm, sprijinim şi încurajăm pe fiicele noastre în învăţătură. Am căutat să fiu relevant şi să le sfătui ca şi pe fiicele mele şi am vrut să ştiu care sunt problemele pe care le întâmplină ele. Una din aceste probleme este că uneori se văd nedreptăţite de unii profesori în ce priveşte notele. Am discutat, le-am sfătuit cum să procedeze şi am găsit că este bine să pun aceste sfaturi pe portalul nostru ca să fie de folos şi altora, mai ales că mulţi studenţi sunt cititori fideli ai acestui portal. Deci, cum să procedezi când profesorii te nedreptăţesc?
profesorii te nedreptățesc

Nu te certa atunci când profesorii te nedreptățesc

Acesta este cel mai important lucru. Nu te aprinde şi nu te certa, pentru că poţi astfel să întri singur în probleme de care nu vei scăpa până ce vei încheia studiile şi nu dea Domnul să ajungi a fi exmatriculat din pricina aceasta. Nu te grăbi să vorbeşti şi să-ţi expui părerea. Stai să analizezi bine totul şi să înţelegi care este pricina. Caută să vezi tot tabloul şi nu doar din perspectiva ta. Numai nu te certa. Înţeleptul Solomon a spus în Sfintele Scripturi:

Cine este iute la mânie face prostii, şi omul plin de răutate se face urât. (Proverbele lui Solomon 15:17)

Deci, păzeşte-ţi inima şi nu te mânia ca să nu faci prostii şi prin răutate să te faci urât profesorului pentru tot restul timpului cât vei mai învăţa.

Nu te purta cu aroganţă

Tinerii, în dorinţa lor de a se afirma, nu văd cum trec pete limite şi, de multe ori, devin aroganţi. Toată făptura lor, vorbirea, mersul, hainele, etc. totul împroaşcă cu aroganţă. Nu vrea să asculte de nimeni şi caută să-şi impună persoana la toată lumea. Dacă te vei purta cu aroganţă la adresa profesorilor tăi, vei atrage asupra ta o anumite atitudine. De aceea, ia seama şi nu te purta cu aroganţă. Fii înţelept sau înţeleaptă pentru că…

Înţeleptul se teme şi se abate de la rău, dar nesocotitul este îngâmfat şi fără frică. (Proverbele lui Solomon 14:16)

Şi apoi, omul care are un caracter frumos şi integru, nu caută să se ipună, nu caută să atragă atenţia asupra sa, dar nu trece neobservat de nimeni, pentru că toată lumea admiră caracterele frumoase.

Fă-ţi bine socoteala înainte de a merge să-ţi ceri dreptatea

Atunci când mergi să-ţi exprimi nemulţumirea faţă de nota care ai primit-o, este un fel de ai spune profesorului că este nedrept, sau că te-a tratat cu nedreptate. Nu uita că profesorul are la mână suficiente corzi ca să-ţi dovedească oricând că nu eşti un elev bun şi că nu ştii materia. Cred că nu vei sta să argumentezi cu mine în privinta aceasta. Tocmai de aceea, înainte de a merge să-ţi ceri dreptatea, gândeşte-te bine la consecinţe şi chiar dacă se merită să o faci.

Nu răspândi vorbe rele despre profesor

M-aş bucura să ştiu că în clasa sau grupa ta să nu fie nimeni care “duce poşta” dar de obicei în cele mai multe colective omeneşti există astfel de oameni. Cel mai rău este că ei nu vor spune cum ai zis tu, dar vor exagera lucrurile şi tu vei fi pus în cea mai rea lumină înaintea profesorului. Ia în vedere sfatul meu şi ce spune Scriptura:

Cine-şi păzeşte gura, îşi păzeşte sufletul; cine-şi deschide buzele mari aleargă spre pieirea lui. (Proverbele lui Solomon 13:3)

Apropo, nu eşti curios să citeşti tu singur toată cartea Proverbelor lui Solomon în întregime? Vei căpăta foarte multă înţelepciune de viaţă.

Fii pozitiv în abordarea problemei

Să zicem că la un obiect înveţi mult şi răspunzi bine, dar primeşte note mult mai rele decât cei care nici nu învaţă şi nici nu răspund bine. În aşa caz, decât să mergi să te cerţi, sau să vorbeşti de rău profesorul, mai bine mergi să mulţumeşti pentru efortul care îl depune ca să te înveţe. Apoi, spune-i cât efort depui şi tu ca să însuşeşti materia şi întreabă ce te sfătuie să faci ca să poţi însuşi materia şi să iai note mai mari. Vezi? Acelaşi lucru îl vei comunica, dar va fi pus pozitiv şi profesorul sa va simţi apreciat şi va fi bucuros să te ajute. Dar s-ar putea şi să nu se schimbe nimic, mai ales dacă cumva este unul care aşteaptă bani, sau ţine pică, ori nu mai ştiu ce alt motiv poate să aibă… Oricum, procedând în acest fel, îi vei comunica ce ai de spus şi cu siguranţă că nu vei strica mai mult relaţiile voastre. Nu uita că…

Pe buzele omului priceput se află înţelepciunea, dar nuiaua este pentru spatele celui fără minte. Înţelepţii păstrează ştiinţa, dar gura nebunului este o pieire apropiată. (Proverbele lui Solomon 10:13-14)

Cere-ţi iertare

Poate în timp ce ai citeşti articolul meu ţi-ai dat seama că deja ai reusit să strici foarte mult relaţiile cu cineva din profesorii tăi şi că nu mai este nici o soluţie. Dacă ai fi ştiut aceste adevăruri până acuma, nu întrai în problemele care te afli în prezent… Nu dispera. Mergi să-ţi ceri iertare. Aceasta nu doar că va ameliora relaţiile tale cu profesorul, dar şi relaţia cu Dumnezeu. Fii gata să-ţi ceri iertare de la oricine pe care l-ai supărat. Domnul Isus Hristos a spus în predica de pe munte:

Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului, şi du-te întâi de împacă-te cu fratele tău; apoi vino de adu-ţi darul. Caută de te împacă de grab cu părăşul tău, câtă vreme eşti cu el pe drum; ca nu cumva pârâşul tău să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului, şi să fii aruncat în temniţă. Adevărat îţi spun că nu vei ieşi de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuţ. (Evanghelia după Matei 5:23-26)

Iar în rugăciunea “Tatăl nostru”, Domnul Isus ne-a învăţat şi noi ne rugăm aşa…

…şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri… (Evanghelia după Matei 6:12)

Identifică motivul nedreptăţirii

Deja am menţionat mai multe motive care puteau duce la ceea ce numeşti şi concepi acum ca şi nedreptăţire la adresa ta. Care din ele se aplică la situaţia ta? Dacă nu l-am trecut eu în listă, atunci care este? Identifi-că motivul şi pe cât îţi stă în putere, înlătură acest motiv din relaţia ta cu profesorul.

Dă prioritate relaţiilor cu profesorii

Nu da mai multă importanţă notelor ci relaţiilor cu profesorii şi nu măsura relaţia cu ei prin notele care le primeşti. Faptul că ai primit o notă mai slabă, sau negativă, nu înseamnă încă că profesorul îţi vrea răul sau că nu te acceptă. În această privinţă vreau să-ţi recomand să citeşti articolul Meditaţii despre aprecierea elevilor cu nota maximă (zece) care a fost publicat şi la Ziarul Liber.

Fii mulţumitor

Profesorul depune un efort să te înveţe şi acest efort trebuie să fie apreciat de elevi. Indiferent de nota care o primeşti, după fiecare lecţie, apropiete-te de profesor şi mulţumeşte pentru ce ai fost învăţat şi pentru efortul care a depus să te înveţe. Cei mai mulţi oameni sunt aroganţi şi nu mulţumesc nici odată, nimănui, pentru nimic. Iată o întâmplare din Sfintele Scripturi care ne arată proporţia dintre cei mulţumitori şi cei lipsiţi de simţul recunoştinţei.

Pe când întra într-un sat, L-au întâmpinat zece leproşi. ei au stătut departe, şi au ridicat glasul, şi au zis: “Isuse, Învăţătorule, ai milă de noi!”. Când i-a văzut Isus, le-a zis: “Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!” Şi pe când se duceau, au fost curăţiţi. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors, slăvind pe Dumnzeu cu glas tare. S-a aruncat cu faţa la pământ la picioarele lui isus, şi l-a mulţămit. Era Samaritean. Isus a luat cuvântul, şi a zis: “Oare n-au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă, unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă şi să dea slavă lui Dumnezeu?” Apoi i-a zis: “Scoalăte şi pleacă; credinţa ta te-a mântuit.” (Evanghelia după Luca 17:12-19)

Tu din ce categorie eşti? Mulţumeşti pentru toate lucrurile, sau le iai ca şi cum le-ai merita? Mergi mâine să le mulţămeşti profesorilor tăi, la fiecare în parte, pentru munca grea care o fac. Iar acum, la încheierea citirii acestui articol, te îndemn să te gândeşti ce înseamnă şi ce fac părinţii sau oamenii în grija cărora stai acum, şi să mergi să le mulţămeşti frumos.

O altă temă actuală printre studenți sunt relațiile interpersonale și de aceea am scris articolul ”Cum să zideşti relaţii cu colegii de clasă sau de grup?” pe care te invit să-l citești să-l aplici.