Este acceptabil botezul într-o biserică non-denominațională?

ÎNTREBARE:

Este bine dacă mă botez într-un cult non-denominațional?

Nu este așa de ușor să vă dau un răspuns, pentru că nu știu care este învățătura bisericii la care ați aderat. Verificând scrierea corectă a expresiei “non-denominațional”, am văzut că nici nu există încă pe http://www.dexonline.ro așa definiție. Dar, am mai făcut căutare pe Google și am dat peste site-ul unei biserici non-denominaționale. Pe site este oferită următoarea definiție a acestui termen așa cum îl înțeleg ei:

Harvest este o biserică non-denominațională. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă mult, cel puțin pentru noi. Nu ținem la o etichetă religioasă, nu suntem sub umbrela unei denominațiuni. Noi Îl iubim pe Dumnezeu, ne închinăm lui Isus și credem cu tărie în lucrarea Duhului Sfânt. Suntem creștini care respectă Biblia prea mult să fie prinși de vreo tradiție și de aceea cu tot respectul pe care îl avem față de alte denominațiuni/culte creștine, am ales să fim non-denominaționali (fără vreo afiliație la vreo denominațiune).

Știu că biserica Harvest face lucrare mare în România, în alte țări ale lumii și că există și la Chișinău o astfel de biserică. Mă rog să binecuvânteze Dumnezeu lucrarea lor și să-i ajute în tot ce fac pentru mântuirea oamenilor și pentru zidirea sfinților.

Totuși, definiția de mai sus mi se pare că le pune pe celelalte confesiuni nu în cea mai bună ipostază. Este adevărat că există confesiuni și denominațiuni care au dat la o parte Cuvântul lui Dumnezeu și s-au înecat în tradiții omenești pe care le predică azi, dar nu așa este la toți și faptul că oamenii fac parte dintr-o denominațiune nu înseamnă neapărat că ei nu respectă Biblia sau că sunt prinși doar în tradiții. Fiecare confesiune are o istorie a ei și cele mai multe au perioade de criză, de reforme și de treziri spirituale. Am vrea noi să fie ca la început, când era doar o singură Biserică lăsată de Domnul Isus și, la drept vorbind, așa este și acum, căci Biserica adevărată nu este limitată de barierele care sunt între confesiuni acum. Din Biserica adevărată fac parte toți cei care au experimentat nașterea din nou, au primit Duhul Sfânt și urmează învățătura Mântuitorului, așa cum o găsim în Biblie. Și oamenii aceștia fac parte din diferite confesiuni și biserici și slujesc cu credincioșie fiecare la locul său.

Fapt este că confesiunile sunt o realitate de care nimeni care vrea să fie ucenic al lui Hristos nu va putea fugi, oricât și-ar dori aceasta. Bisericile Harvest tot au o rânduială care se respectă peste tot pentru bunul mers al lucrării care se face. Dacă lucrarea va crește, va crește și numărul de biserici și, chiar dacă se numesc non-denominaționali, sunt priviți de adepții altor confesiuni și religii ca și o altă confesiune. Dacă se va ridica cineva dintre liderii acestei biserici sau din generațiile care vin și vor spune că nu mai este bună rânduiala aceasta, că vor schimbări etc, sperăm să nu aducă aceleași motive că vor să respecte Biblia și să nu fie prinși de vreo tradiție și apoi să plece pentru a crea o altă biserică non-denominațională.

Dar, mă întorc la întrebarea care mi-a fost adresată. Nu cunosc învățătura bisericii la care mergeți, de aceea vă sfătuiesc să citiți bine Biblia și să aveți toată libertatea că învățătura bisericii în care ați ales să vă botezați este una în deplină armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu și că nu se predică acolo o învățătură eretică și nimicitoare. Să vă ajute Dumnezeu să urmați calea Lui cu toată sfințenia ca să aveți parte de moștenire în Împărăția Cerurilor.