De ce Biserica face diferenţe între bărbat şi femeie?

După ce am fost întrebat pe portalul moldovacrestina.md de ce biserica în mare parte cea ortodoxă face diferențe între bărbat și femeie am decis să răspund care sunt aceste  diferențe între bărbat și femeie din perspectiva lui Dumnezeu.

diferenţe între bărbat şi femeie

Întrebare:

De ce face Biserica diferenţe intre bărbat si femeie ? Diferenţe de genul: bărbatul trebuie sa aibă capul descoperit în biserica, femeia acoperit; bărbaţii şi femeile trebuie sa stea aşezaţi separat in biserica; femeile nu au voie sa meargă in altar sub nici o forma (mi se pare chiar discriminatoriu). Si, apropo, despre altar, de ce sunt atâtea restricţii? Spune Dumnezeu ca nu are voie oricine sa între acolo, în orice situaţie sau e doar o tradiţie?

Bărbatul şi femeia sunt diferiţi prin creaţie

Bărbatul şi femeia au acelaşi Creator şi au fost creaţi după acelaşi model şi cu aceeaşi chemare, aşa cum spune în prima carte a Bibliei – Geneza:

Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.” Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Geneza 1:26-27)

Bărbatul nu are o valoare mai mare decât femeia în ochii lui Dumnezeu sau invers. Toţi suntem deosebit de preţioşi în ochii Celui Prea Înalt şi pentru mântuirea tuturor bărbaţilor şi a femeilor a murit pe cruce Domnul Isus Hristos.

În acelaşi timp, pentru o relaţie armonioasă, Dumnezeu a stabilit roluri diferite pentru bărbat şi femeie în căsătorie. Capitolele 2 şi 3 din aceeaşi carte Genesa prezintă pe larg aceste diferenţe de roluri care ne revin.

Diferenţa referitoare la acoperirea capului

Când Apostolul Pavel a scris despre această diferenţă cu privire la acoperirea capului, tocmai a vrut să accentueze atitudinea de supunere pe care trebuie să o aibă toţi bărbaţii şi femeile şi a spus:

Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii şi că Dumnezeu este Capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau proroceşte cu capul acoperit îşi necinsteşte capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau proroceşte cu capul dezvelit îşi necinsteşte capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se înveleşte, să se şi tundă! Iar, dacă este ruşine pentru o femeie să fie tunsă ori rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-şi acopere capul, pentru că el este chipul şi slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat; şi nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuşi, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie. Căci, dacă femeia este din bărbat, tot aşa şi bărbatul prin femeie, şi toate sunt de la Dumnezeu. Judecaţi voi singuri: este cuviincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învaţă chiar şi firea că este ruşine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare a capului. Dacă iubeşte cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei şi nici bisericile lui Dumnezeu. (1 Corinteni 11:3-16)

Cum vedeţi, atunci când Dumnezeu cere un anumit lucru, prezintă toate motivele referitoare la lucrul cerut.

Despre aşezatul separat în biserică

Nu spune Dumnezeu în Biblie că la serviciile divine ale bisericii bărbaţii trebuie să stea separat de femei. Dacă unele biserici au decis să facă aşa şi au motive să o facă, este alegerea lor. Mie însă îmi place şi la biserică şi în alt loc când merg să stau alături cu soţia şi copiii noştri şi să ne închinăm Domnului împreună.

De ce femeile nu sunt acceptate în altar?

Ceea ce oamenii numesc „altar” în biserica ortodoxă este de fapt o improvizare în construcţia clădirilor biserici a structurii Cortului Întâlnirii sau Templului din perioada Vechiului Testament, iar „altar” oamenii numesc ceea ce corespunde locului numit „Sfânta Sfintelor”, sau „Locul Prea Sfânt” din Cortul Întâlnirii sau din Templu. Acolo putea să între doar marele preot (care putea să fie doar un bărbat din fiii lui Aaron) şi doar odată în an ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. Pentru că această ispăşire nu le aducea oamenilor o curăţire deplină de păcate, peste un an marele preot trebuia să repete această ispăşire, care era doar o umbră, sau o imagine a adevăratei ispăşiri care a făcut-o adevăratul Mare Preot Isus Hristos, aşa cum scrie:

Dar Hristos a venit ca Mare Preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare şi mai desăvârşit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta, şi a intrat, o dată pentru totdeauna, în Locul Preasfânt, nu cu sânge de ţapi şi de viţei, ci cu însuşi sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. ( Evrei 9:11-12)

Cei care cred în Domnul Isus din toată inima lor şi care au întrat în Noul Legământ, nu mai au nevoie de imaginile, sau umbrele de altă dată cum era Sfânta Sfintelor din Cortul Întâlnirii sau din Templu.

Tuturor bărbaţilor şi femeilor le este oferită întrarea

Adevăratul Loc Preasfânt se află în cer şi doar prin Isus Hristos putem avea întrare acolo, aşa cum scrie:

Astfel, dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul Preasfânt, pe calea cea nouă şi vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, şi, fiindcă avem un Mare Preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţate de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată. ( Evrei 10:19-22)

Întrarea în acel Loc Preasfânt din ceruri înseamnă Mântuire, Salvare de păcate. Aceasta este oferită tuturor oamenilor indiferent de sex, vârstă, naţiune, stare socială, etc. Iată ce spune Scriptura în acest sens:

Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în toţi. (Coloseni 3:11)

Nu vrei şi tu, dragă cititor, să întri în adevăratul Loc Prea Sfânt? Nu vrei să fii mântuit? Nu vrei să capeţi iertarea păcatelor tale şi darul vieţii veşnice? Crede din toată inima în Domnul Isus ca să fii născut din nou şi să ai parte de moştenire împreună cu toţi sfinţii.