Ce spune Biblia despre schimbarea sexului?

Întrebare:

Ce poziţie adoptaţi vizavi de schimbarea de sex şi ingineria genetică care intenţionează să aplice clonarea la om?

Nu pot să adopt o altă poziţie decât cea a lui Dumnezeu expusă în Sfintele Scripturi. Ambele subiecte la care solicitaţi răspuns sunt destul de ample, de aceea, în acest articol mă voi limita doar la cel care ţine de schimbarea sexului.

Dumnezeu ne-a creat după chipul Său

Cei care fac operaţie de schimbare a sexului, prin însăşi fapta aceasta tăgăduiesc planul lui Dumnezeu cu privire la ei:

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Geneza 1:27)

Împăratul David, prin Duhul Sfânt a spus:

Tu mi-ai întocmit rinichii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o făptură aşa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului. Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele. (Psalmul 139:13-16)

În lumina acestor versete, operaţiile de schimbare a sexului este un atentat la suveranitatea lui Dumnezeu.

Schimbarea sexului vine din motivaţii perverse

În opinia mea, bărbaţii şi femeile care aleg să facă aceste operaţii de schimbare a sexului, o fac după ce s-au expus la multe perversiuni şi astfel, mintea lor ajunge să fie extrem de grav afectată, aşa cum spune Apostolul Pavel:

De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi necinstesc singuri trupurile; căci au schimbat în minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci! Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. (Romani 1:24-27)

Pe vremea când a fost scrisă această epistolă, nu existau tehnologii ce ari fi permis schimbarea sexului, dar dacă ar fi existat, fiţi siguri că cei afectaţi de perversiune aveau să le practice şi Apostolul Pavel avea să facă referire la ele în acest verset.

Biblia interzice transvestirea și schimbarea sexului

Travestiţi sunt homosexualii care se îmbracă ca femeile, sau lesbienele care se îmbracă ca şi bărbaţii. Dumnezeu numeşte aceasta urâciune:

Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească, şi bărbatul să nu se îmbrace cu haine femeieşti; căci oricine face lucrurile acestea este o urâciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. (Deuteronom 22:5)

Dacă purtarea hainelor destinate pentru persoanele de sex opus este o urâciune, cu cât mai mult este urâciune schimbarea sexului?

Cunoaşteţi persoane care şi-au schimbat sexul sau intenţionează să facă o astfel de operaţie? Care este motivaţia lor? Dar care este motivaţia travestiţilor, în caz că cunoaşteţi personal pe cineva din ei? Sau poate vin ei singuri aici să ne scrie la comentarii care este motivaţia lor.