Ce spune Biblia despre transplantul de organe?

Întrebare:

Ce părere aveţi despre transplantul de organe de la o persoană aflată pe moarte la una care are nevoie de acel organ pentru a supravieţui?

În Biblie nu este menţionată această practică pentru că nu exista în acele vremuri. Tehnologiile avansate de azi permit efectuarea cu succes a transplantului de organe, iar Biblia conţine principii care pot fi aplicate vizavi de această practică.

Salvează viaţa

În Sfânta Scriptură Dumnezeu ne învaţă să preţuim viaţa umană şi să salvăm de la moarte pe cei dragi. Când le vorbea ucenicilor la Cina cea de taină, înainte de arestarea şi răstignirea Sa, Domnul Isus le-a spus:

Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi. (Ioan 15:13)

Dacă este manifestarea dragostei să-ţi dai viaţa pentru prietenii săi, cu atât mai mult este un sacrificiu al dragostei când cineva donează organe pentru salvarea vieţii celor pe care îi iubeşte.

Dar cum va fi la înviere?

Unii oameni au temerea că dacă donează organele lor, aceasta le va afecta trupul la învierea din morţi. Să nu aibă această frică nimeni, pentru că noi vom învia în alte trupuri, care sunt calitativ total diferite de cele pe care le avem acum şi care sunt duhovniceşti, aşa cum spune Scriptura:

Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este semănat în putrezire, şi învie în neputrezire; este semănat în ocară, şi învie în slavă; este semănat în neputinţă, şi învie în putere. Este semănat trup firesc, şi învie trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este şi un trup duhovnicesc. (1 Corinteni 15:42-44)

Dumnezeu ne-a lăsat un exemplu când a jertfit ce a avut mai scump, pentru mântuirea, adică pentru salvarea vieţii noastre:

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. (Ioan 3:16)

Să reflectăm caracterul lui Dumnezeu printr-o atitudine asemănătoare cu a Lui.