Ce spune Biblia despre tălmăcirea viselor?

Ce spune Biblia despre vise și tâlcuirea viselor ? Cum  tratăm visele, le credem, sau le ignorăm?

Întrebare:

Doresc să vă pun ceva întrebări în privinţa viselor. De mai mult timp, am vise de diferite feluri, ceva fragmente din viaţă, ceva situaţii de zi cu zi şi rezolvarea acestora, care se împlinesc uneori cu mine în realitate; şi după ce se împlinesc eu îmi amintesc că le-am visat anterior… Întrebările mele sunt următoarele: Ce scrie Dumnezeu despre vise în Biblie? Ce trebuie să facem cu privire la ele? Pentru ce îmi sunt date? Îmi este interesant să cunosc ce vrea să-mi vorbească Dumnezeu prin acestea, pentru că Dumnezeu ne răspunde prin Biblie. Eu cred, mă rog să primesc pricepere de la Dumnezeu şi Îi mulţumesc că El mi-a dat posibilitatea de a-L cunoaşte. Vă mulţumesc că scrieţi articole despre situaţiile din viaţă din perspectiva Bibliei şi Dumnezeu să vă binecuvânteze mai departe.

Visele nu lasă indiferenţi pe oameni

Aceasta este o realitate dovedită şi de mesajul pe care l-am primit. Oamenii devin alarmaţi de ceea ce visează şi doresc să ştie ce vor să însemne acestea vise, doresc tâlcuirea viselor.  Astfel, au apărut dicţionare de vise, cărţi tipărite şi publicaţii on-line, forumuri, unde oamenii încearcă să dea interpretare viselor. Fapt este că visele nu lasă indiferent pe nimeni. Biblia ne relatează în capitolul 2 al cărţii proorocului Daniel, că împăratul Babilonului Nebucadneţar, a visat într-o noapte un vis, l-a uitat dar s-a trezit foarte tulburat şi a cerut tuturor înţelepţilor lui să-i spună visul şi tălmăcirea. Din moment ce ei nu erau în stare să facă aceasta, el a fost gata să-i omoare pe toţi până la unul. Domnul a avut milă de ei prin faptul că i-a descoperit visul împăratului şi tălmăcirea prin proorocul Daniel. Pentru mai multe detalii citiţi cartea Daniel unde cuvântul „vis” este unul cheie.

Îngrijorările produc vise

Aşa a spus Dumnezeu prin înţeleptul Solomon în cartea Ecleziastului (ecleziast înseamnă predicator):

Nu te grăbi să deschizi gura, şi să nu-ţi rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; căci Dumnezeu este în cer, şi tu, pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Căci, dacă visele se nasc din mulţimea grijilor, prostia nebunului se cunoaşte din mulţimea cuvintelor. (Ecleziastul 5:2-3)

Având în vedere că grijile noastre zilnice dau naştere la vise, să nu ne grăbim totdeauna să căutăm interpretarea lor.

Majoritatea viselor nu fac sens

Iată ce a mai spus Dumnezeu prin înţeleptul Solomon:

Căci, dacă este deşertăciune în mulţimea viselor, nu mai puţin este şi în mulţimea vorbelor; de aceea, teme-te de Dumnezeu. (Ecleziastul 5:7)

Nu căuta la fiecare vis să găseşti tâlcuirea viselor , sau o interpretare, o avertizare sau mai ştiu ce.

Visele sunt produsul dorinţelor

În cartea proorocului Isaia este scris:

După cum cel flămând visează că mănâncă, şi se trezeşte cu stomacul gol, şi după cum cel însetat visează că bea, şi se trezeşte stors de puteri şi cu setea neastâmpărată: tot aşa va fi şi cu mulţimea neamurilor care vor veni să lupte împotriva muntelui Sionului. (Isaia 29:8)

Unii oameni au văzut soluţiile la problemele în care se aflau, tocmai în vis. Când eram la şcoală, profesoara de chimie ne-a povestit că Mendeleiev, a descoperit tabelul său renumit în vis, dar după multe şi îndelungate cercetări şi căutări a unei legităţi în ce priveşte sistematizarea elementelor chimice.

Dumnezeu ne avertizează în vis

În Evanghelia după Matei este scris că îngerul Domnului a avertizat cu privire la mai multe lucruri şi de mai multe ori pe Iosif, soţul Mariei, mama lui Isus. Când a aflat că Maria era însărcinată şi se gândea să o lase pe ascuns ca să n-o facă de ruşine, îngerul i-a vorbit în vis şi i-a spus că copilul care era Domnul Isus a fost conceput de la Duhul Sfânt. Apoi îngerul i-a spus lui Iosif să fugă în Egipt, apoi să se întoarcă din Egipt. Îngerul le-a vorbit magilor după ce au văzut pruncul să se întoarcă pe un alt drum şi să nu mai meargă pe la Irod. Iar în noaptea înainte ca să fie adus Domnul Isus la judecata lui Pilat, Dumnezeu a avertizat-o pe nevasta acestuia, pentru că Biblia scrie astfel:

Pe când stătea Pilat pe scaun la judecată, nevasta sa a trimis să-i spună: „Să n-ai nimic a face cu Neprihănitul acesta; căci azi am suferit mult în vis din pricina Lui.” (Matei 27:19)

Cunosc şi eu oameni care au fost avertizaţi sau înştiinţaţi de Dumnezeu în vis cu privire la anumite lucruri care ţineau de mântuirea lor. Astfel, am avut odată un grup de studenţi dintr-o ţară arabă, care mi-au spus cum tot satul lor, unde locuiau doar musulmani, au văzut într-o noapte acelaşi vis şi anume, un înger le-a vorbit şi le-a spus să cheme pe un om din satul vecin care le va spune o veste importantă, iar ei vor trebui să facă ce li se va spune. Omul respectiv era un creştin care a venit şi le-a spus Evanghelia. Aşa au crezut toţi în Domnul Isus şi au căpătat iertarea de păcate şi darul vieţii veşnice.

Dumnezeu poate da oamenilor săi viziune şi direcţie în vis

Iată în acest sens un caz relatat în cartea Faptele Apostolilor despre Apostolul Pavel:

Fiindcă au fost opriţi de Duhul Sfânt să vestească Cuvântul în Asia, au trecut prin ţinutul Frigiei şi Galatiei. Ajunşi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia; dar Duhul lui Isus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia şi s-au coborât la Troa. Noaptea, Pavel a avut o vedenie: un om din Macedonia stătea în picioare şi i-a făcut următoarea rugăminte: „Treci în Macedonia şi ajută-ne!” După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înţelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. (Faptele Apostolilor 16:6-10)

Dumnezeu a vorbit proorocilor în vis

Biblia abundă cu cazuri când Dumnezeu a descoperit voia sa proorocilor în vise. Când Maria şi Aaron au vorbit împotriva lui Moise şi au pretins că şi lor Dumnezeu le vorbeşte în aceeaşi măsură, au fost chemaţi de Dumnezeu la uşa Cortului întâlnirii şi…

Domnul S-a coborât în stâlpul de nor şi a stat la uşa Cortului. A chemat pe Aaron şi pe Maria, şi ei s-au apropiat amândoi. Şi a zis: „Ascultaţi bine ce vă spun! Când va fi printre voi un proroc, Eu, Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot aşa este însă cu robul Meu Moise. El este credincios în toată casa Mea. Eu îi vorbesc gură către gură, Mă descopăr lui nu prin lucruri grele de înţeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-aţi temut deci să vorbiţi împotriva robului Meu, împotriva lui Moise?” (Numeri 12:5-8)

În acelaşi timp…

Visele sunt „argumentul” proorocilor mincinoşi

Pentru că visele nu pot fi verificate de alţi oameni, unii care se pretind a fi prooroci, folosesc visele ca şi „argument„ al lor că le vorbeşte sau le-a vorbit Dumnezeu când de fapt nu le-a vorbit. Iată ce a spus Dumnezeu prin proorocul Ieremia cu privire la astfel de prooroci:

Am auzit ce spun prorocii care prorocesc minciuni în Numele Meu zicând: „Am avut un vis! Am visat un vis!” Până când vor prorocii aceştia să prorocească minciuni, să prorocească înşelătoriile inimii lor? Cred ei oare că pot face pe poporul Meu să uite Numele Meu prin visele pe care le istoriseşte fiecare din ei aproapelui său, cum Mi-au uitat părinţii lor Numele din pricina lui Baal? Prorocul care a avut un vis să istorisească visul acesta, şi cine a auzit cuvântul Meu să spună întocmai cuvântul Meu! Pentru ce să amesteci paiele cu grâul? –zice Domnul. Nu este cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un ciocan care sfărâmă stânca? De aceea, iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care îşi ascund unul altuia cuvintele Mele. Iată, zice Domnul, am necaz pe prorocii care iau cuvântul lor şi-l dau drept cuvânt al Meu. (Ieremia 23:25-31)

De aceea…

Nu da crezare viselor care vin în contradicţie cu Cuvântul lui Dumnezeu

Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu descoperită pentru toţi oamenii. De aceea, trebuie să verificăm toate visele noastre sau ale altora după Scripturi, cum este scris:

Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care-ţi va vesti un semn sau o minune, şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: „Haidem după alţi dumnezei” –dumnezei pe care tu nu-i cunoşti –„şi să le slujim!” să n-asculţi cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru. Voi să mergeţi după Domnul Dumnezeul vostru şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să vă alipiţi. (Deuteronom 13:1-4)

Doar Dumnezeu dă adevărata interpretare a viselor

Tâlcuirea viselor îi interesează cel mai mult pe oameni şi asta îi motivează să scrie cărţi, să facă pagini de internet, etc. Nu este îngăduit să facem astfel de lucruri. Biblia spune că Dumnezeu i-a dat lui Iosif înţelepciune pentru interpretarea viselor la doi oameni care se aflau în închisoare cu el, în Egipt. Totul s-a întâmplat exact cum a spus Iosif, doar că cel ce a fost eliberat din închisoare a uitat repede de el şi nici măcar nu a pus un cuvânt pentru eliberarea lui Iosif. Domnul însă avea un alt plan. Într-o noapte, faraon, împăratul Egiptului a văzut două vise care l-au înspăimântat. A chemat toţi magii şi toţi înţelepţii Egiptului şi le-a istorisit visele, dar nimeni n-a putut să le tălmăcească. Atunci doar şi-a amintit şi a spus lui faraon de Iosif cel ce fusese în închisoare şi care acum era paharnicul lui faraon.

Faraon a trimis să cheme pe Iosif. L-au scos în grabă din temniţă. Iosif s-a ras, şi-a schimbat hainele şi s-a dus la faraon. Faraon a zis lui Iosif: „Am visat un vis. Nimeni nu l-a putut tălmăci; şi am aflat că tu tălmăceşti un vis îndată după ce l-ai auzit.” Iosif a răspuns lui faraon: „Nu eu! Dumnezeu este Acela care va da un răspuns prielnic lui faraon!” (Geneza 41:14-16)

Vezi că Iosif, care era prooroc, nu şi-a asumat lui interpretările şi a spus clar că va spune doar ceea ce va răspunde Dumnezeu.

Nu putem face mostre (scheme) pentru  tâlcuirea viselor

Oamenii, posibil în baza observărilor lor, au încercat să facă liste de lucruri visate cărora le dau interpretări standard. Iată câteva care am auzit şi eu în copilărie şi de care mă conduceam până am devenit creştin: dacă visezi şerpi -va fi vânt puternic; dacă visezi câine – te vei întâlni cu un om rău; dacă visezi pe cineva sau pe tine dezbrăcat – te vei îmbolnăvi; dacă visezi pe cineva mireasă sau mire – va muri. Acum, gândiţi-vă ce efect vor avea aceste interpretări de vise asupra celui care crede în ele şi nu cunoaşte Sfintele Scripturi. Nu crede nici odată astfel de interpretări. Dumnezeu nu a lăsat în Sfintele Scripturi vre-o listă de acest fel, ci invers, fiecare vis descris în Sfintele Scripturi a primit o interpretare individuală şi specifică, atunci când Dumnezeu a vrut să dea acea interpretare. Pe proorocul Daniel „Dumnezeu l-a făcut priceput în toate vedeniile şi toate visele” (Daniel 1:17). Dar, Daniel nu a lăsat liste cu vise şi interpretări de care să ne conducem şi nici el nu s-a condus de astfel de liste, ci pentru fiecare vis a primit o interpretare aparte de la Dumnezeu, după ce a cerut-o în rugăciune.

Având în vedere învăţătura lui Dumnezeu scrisă în Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament, nu te lăsa speriat şi robit de interpretările omeneşti ale viselor, dar nici nu nesocoti dacă îţi va vorbi Dumnezeu în vis vreodată.