Ce spune Biblia despre sportul de performanţă?

Părerile şi învăţăturile despre sport pe care le primesc creştinii în diferite biserici şi confesiuni sunt diferite. Aceasta presupun că a făcut pe vizitatorul portalului să-mi adreseze această întrebare, dorind să afle ce spune Biblia în acest sens. În Noul Testament sunt mai multe referinţe la sport şi la atleţii de performanţă. Voi trece în revistă câteva din aceste texte ca să vedem ce vrea să ne înveţe Dumnezeu despre sportul de performanţă.

Sportul de performanţă este o imagine care reflectă adevăruri duhovniceşti

Când le-a scris Corintenilor despre faptul că nu a luat de la ei o plată pentru slujba care le-o făcea, ca să nu pună o piedică Evangheliei şi că a fost nevoit să se supună la multe lipsuri şi înfrânări ca să le poată sluji, Apostolul Pavel a scris:

Nu ştiţi că cei ce aleargă la locul de alergare, toţi aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergaţi dar în aşa fel ca să căpătaţi premiul! Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte, se supun la tot felul de înfrânări. Ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună, care se poate vesteji: noi să facem lucrul aceasta pentru o cunună, care nu se poate vesteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveşte în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. (1 Corinteni 9:24-27)

În bogatul oraş antic Corint, la fiecare patru ani aveau loc jocurile sportive pan-Corintene unde veneau toată lumea să privească pe sportivi şi să urmărească competiţiile. Pentru că Corintenii ştiau atât de mult despre sportul de performanţă, Apostolul Pavel a hotărât să folosească cunoştinţele acestea ale lor despre sport pentru ai învăţa următoarele adevăruri spirituale:

Să alergăm pentru premiul ceresc

Aşa cum sportivii trebuie să depună cel mai mare efort posibil din partea lor ca să capete premiul, noi creştinii trebuie să depunem efortul maxim la răspândirea Evangheliei ca să putem primi premiul nostru în ceruri.

Să ne înfrânăm de la orice ne împiedică în realizarea scopului

Pentru realizarea scopului şi pentru ca să primească trofeul, sportivii sunt nevoiţi să se înfrâneze de la multe lucruri, adică să se abţină de la lucruri care pentru alţi oameni sunt normale şi în care nu este ceva păcătos. Tot aşa noi, creştinii, trebuie să ne înfrânăm de la lucrurile care ne împiedică într-un fel sau altul să fim eficienţi în lucrarea de răspândire a Evangheliei.

Să lucrăm pentru o slavă veşnică

Tot efortul sportivilor de performanţă este îndreptat spre a primi o cunună care se vestejeşte. Aşa era în acele vremuri, sportivii nu primeau medalii cum este astăzi, ci doar o cunună de lauri şi o primea doar campionul. Nu existau locurile doi şi trei. Cel care primea această cunună, adică campionul, primea şi o slavă mare care dura până ce altul devenea campion, iar apoi încetul cu încetul era uitată. Efortul creştinului în Evanghelie va fi răsplătit cu o slavă veşnică în ceruri. Iată de ce sportul de performanţă, dacă este un scop în sine însuşi, este tot atât de zadarnic, ca şi alte scopuri pământeşti la care se dedică oamenii. Nici mai mult, nici mai puţin.

Să ne luptăm după rânduieli

Un alt adevăr din viaţa sportivilor de performanţă l-a spus Apostolul Pavel când a zis:

Şi cine se luptă la jocuri, nu este încununat, dacă nu s-a luptat după rânduieli. (2 Timotei 2:5)

Aşa cum la o competiţie sunt stabilite reguli şi oricine le încalcă este descalificat, tot aşa este şi în viaţa creştină unde Dumnezeu ne-a stabilit regulile ce sunt scrise pe paginile Sfintelor Scripturi, iar cine le încalcă va fi descalificat şi nu va primi cununa care nu se vestejeşte.

Sportul este o unealtă eficientă pentru a duce Evanghelia la oameni

Eu sunt sportiv şi am folosit sportul de performanţă pentru a duce Evanghelia la oameni. Am fondat clubul de Taekwon-Do „Stolas Leukas” unde mulţi băiaţi şi fete au cunoscut pe Domnul Isus şi viaţa veşnică prin studierea Sfintelor Scripturi şi astăzi ei duc mesajul Evangheliei în acelaşi fel în Moldova şi în alte ţări. Prin mila Domnului mi-a fost oferită posibilitatea să învăţ, să încurajez şi să ajut şi alţi sportivi de performanţă care astăzi folosesc sportul lor cum ar fi baschet, fotbal, box pentru a vesti Evanghelia. În vederea aceasta am început şi o facultate de Misiune prin Sport la Institutul de Studii Biblice Inductive din Moldova şi am publicat unele articole pe portalul http://www.moldovacrestina.md unul din ele fiind 10 principii de bază pentru succesul lucrării de evanghelizare şi ucenicie prin sport.