Caracterul și calitățile unui luptător

De cele mai multe ori, când ne gândim la un sportiv sau luptător, în mintea noastră apare imaginea unui om puternic, care știe diferite tehnici de luptă, care poate să se apere fără probleme pe sine și pe toți cei din jurul său. De asemenea, ne imaginăm un om biruitor, care poate învinge orice obstacol ce-i stă înainte. Nu știu dacă v-ați gîndit vreodată, dar toate aceste calități de mai sus îi aparțin în primul rînd Lui Dumnezeu. Biblia spune: „Domnul este un războinic viteaz: Numele Lui este Domnul.” (Exod 15:3)

Vreau să privim împreună în Deuteronom 20, un capitol din Biblie, care este inspirat de Domnul, Razboinicul viteaz, și să învățăm de la El care trebuie să fie caracterul și calitățile unui luptător adevărat. Dumnezeu este un luptător ce nu a cunoscut niciodată înfrângerea. Deci, haideți să învățăm de la Cel de Neînvins, cum ne descrie El caracterul și calitățile unui luptător adevărat.

Luptătorul nu trebuie să se teamă de adversarul său

Privind la istoria poporului Israel, vedem că ei au avut parte de multe lupte, până ce au cucerit ceea ce Dumnezeu le-a promis. Sportivii se luptă la un campionat, popoarele luptă pentru a cuceri, alții pentru a se apăra, însă toți ne luptăm. Noi, copiii lui Dumnezeu, suntem ostași ai Domnului Isus, așa cum ne numește Pavel la 2 Timotei 2:3, ostași în oastea Domnului Isus. Întrebarea este cum să mă lupt ca în final să am biruință? Ce caracter sau calități așteaptă Dumnezeu de la mine?

Cînd vei merge la război împotriva vrăjmașilor tăi, și vei vedea cai și care, și un popor mai mare la număr de cît tine, să nu te temi de ei.

 Unul din principii pe care trebuie să-l învețe orice sportiv este să nu se teamă de adversarul său, chiar când acesta pare a fi mai puternic. Biblia afirmă: „Când vei vedea cai și care, și un popor mai mare la număr, să nu te temi.” Caii, carele și oameni mulți la număr demonstra, de fapt, cât de puternică este armata adversarului. Totuși, cât de puternic ar fi fost adversarul, Dumnezeu spune: „Să nu te temi”. Calitatea unui luptător este că el nu se lasă înspăimântat niciodată de adversarul său, care pare a fi mai puternic decât el.

Luptătorul ascultă și primește motivare de la învățătorul său

Sunt foarte rare cazurile când cineva a ajuns un sportiv bun fără a avea un învățător. Un sportiv înțelept va înțelege că fără un învățător care să-l învețe, să-l motiveze și să-l încurajeze nu poate realiza prea multe. În Deuteronom 20:2-3 găsim următoarele cuvinte:

La apropierea luptei, preotul să vină și să vorbească poporului. Să le spună: ,,Ascultă, Israele! Voi astăzi sînteți aproape de luptă împotriva vrăjmașilor voștri. Să nu vi se turbure inima, fiți fără teamă, nu vă spăimîntați, nu vă îngroziți dinaintea lor.

 Dacă ne uitam atent la expresia de timp din versetul 2, vedem că Preotul trebuia să vină „la apropierea luptei” și să vorbeasca poporului. De ce nu câteva luni înainte de luptă sau câteva zile după luptă, dar anume la apropierea luptei? Pentru că anume atunci, la apropierea luptei, sportivul sau luptătorul dă cea mai mare bătălie și anume bătălia din mintea lui. Lupta, înainte de a se da pe plan fizic, se va da pe plan psihologic și emoțional în mintea luptătorului. Dacă luptătorul nu se învață să biruie lupta din mintea sa, atunci cu niciun chip nu va putea să o biruie pe plan fizic. Tocmai când se dă această luptă crâncenă din mintea luptătorului, Dumnezeu spune „preotul să vină și să vorbească poporului”. Cât de frumos le-a aranjat Dumnezeu pe toate și cât de bine ne cunoaște El! Știe exact de ce și când avem nevoie. Datoria preotului în aceste momente era foarte importantă. Cît de important era preotul sau „mai Marii Oștirii” (v.5) în poporul Israel, tot atât de important este ca un sportiv să aibă un învățător, un lider care să-l încurajeze ca niciodată să nu cedeze în luptă. Datoria învățătorului este să-i vorbească, datoria sportivului este să asculte și să facă exact după instrucțiunile primite.

Luptătorul prevede knockout-ul psihologic

Când preotul trebuia să vină și să vorbească poporului, el le spunea în primul rând 4 lucruri de bază și anume:

„Să nu vi se turbure inima, fiți fără teamă, nu vă înspăimîntați, nu vă îngroziți dinaintea lor.” (Deuteronom 20:3)

 Există o ordine în versetul acesta și anume, în primul rând: „să nu vi se tulbure inima”. În Biblia rusă zice “să nu vă slăbească inima” sau în alte traduceri „a fi timid” sau „să nu vi se înmoaie, să nu vi se facă moale inima”. După aceasta zice: „să nu-ți fie frică” și apoi zice “nu te înspăimânta și nu te îngrozi”. În Biblia engleză în loc de cuvântul “nu te înspăimânta” zice “nu fă panică” și apoi, când în română zice “nu te îngrozi”, în engleză zice nu “tremura înaintea lor”. Înțelegând toate acestea, noi percepem, de fapt, înțelesul profund al acestor 4 avertismente. Dacă nu le observăm, oricine am fi, ne paște pericolul unui knockout psihologic, a unei paralizări psihice. Deci, care este legătura între ele? Dacă lași ca inima să ți se tulbure sau, potrivit cu unele traduceri englezești, lași să fii intimidat, neapărat după aceasta va veni teama sau frica (avertizarea a 2-a). Dacă ai lăsat teama să vină în inima ta, atunci avertizarea a treia este „înspăimântarea” sau, potrivit cu alte traduceri, „panica”. Vei începe să faci panică așa încât, făcând panică, te vezi deja „îngrozit”, tremurând înaintea adversarului tău.

Un luptător bun va înțelege aceste patru avertizări-cheie și nu va lăsa niciodată să fie intimidat de adversar, nu va lăsa frica să-l învingă, ci el va învinge frica, apoi aceasta îl va proteja de panică și îngrozire în fața adversarului sau.

Vei spune: ,,Eu vreau să fiu un curajos, însă nu pot, nu știu cum, eu sunt fricos de felul meu de când mă știu, ce să fac în cazul acesta?” Citește următoarea calitate atribuită unui luptător și vei învăța cum să învingi frica.

Luptătorul adevărat va învinge frica

Curajos nu este cel ce zice că nu are frică, ci acela care poate să-și învingă frica. Din capitolul acesta putem învăța cum să alungi sau să învingi frica și anume:

  1. Caută să-L cunoști pe Dumnezeu cât mai aproape. Caută să-L cunoști din experiențele vieții tale. Și dacă ai vreo experiență din viață în care Domnul ți-a dat un ajutor și te-a izbăvit, atunci nu uita, ci adu-ți aminte mereu de El și încurajează-te prin El. Aici în acest verset zice: “Domnul Dumnezeu tău, care te-a scos din țara Egiptului, este cu tine”. Nu a zis numai ca este cu ei, ci a zis: “Domnul Dumnezeu tău ce te-a scos din țara Egiptului…” Le-a spus-o poporului ca să le aducă aminte încă o dată și să nu uite ce a făcut Dumnezeu pentru ei în țara Egiptului și că Acel Dumnezeu măreț ce a făcut semne mari în Egipt, este și azi cu ei. Deci, nu uita niciodată ce a făcut Domnul pentru tine. Dacă nu ai astfel de cazuri, Biblia care este Cuvânt inspirat de Dumnezeu, este plină cu întâmplări unde Dumnezeu a acționat în mod miraculus pentru poporul Său, întâmplări pe care poți să le iai ca încurajare. Ca și luptător în lupta sportivă, cheamă-L pe Dumnezeu înainte de orice luptă, ca El să te călăuzească pas cu pas și El să fie Acela care să-ți dea biruința. Orice biruință va fi o experiență acumulată, pe care nu trebuie să o uiți, ci fă-o o piatră de aducere aminte în mintea ta, care să-ți amintească de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine.
  2. Tot acest verset ne învață să ne încredem în promisiunea lui Dumnezeu. Crede ceea ce a promis Dumnezeu, când îți spune că “este cu tine”. Crede că El este credincios așa cum o spune, crede că El poate face mai mult decât tu poți cere sau gândi, crede doar! Crede promisiunea Lui Dumnezeu, când zice că El va merge cu tine la luptă (v.4). Interesant că El nu zice „voi fi cu tine”, ci zice „Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, este cu tine”. Este acum și va fi totdeauna, merge acum și va merge totdeauna cu tine în luptă, fie o lupta sportivă, fie în lupta Evangheliei la care toți am fost chemați să o ducem. Ca și luptător, crede promisiunea Lui Dumnezeu care ți-a făgăduit că este cu tine și merge împreună cu tine și atunci vei putea învinge orice frică.
  3. Un alt principiu de a te menține mereu încurajat și motivat, așa ca să nu mai pătrundă frica în inima ta, este în v.9 și anume: privește la conducătorii tăi, ce stau în fruntea ta, care calcă pe urmele Domnului Isus și care își conduc viața după Cuvântul lui Dumnezeu. Privește la conducătorii tăi, care nu numai că vorbesc despre curaj, ci ei înșiși sunt un model de curaj în fapte și în vorbe și privind la ei, îmbărbătează-te. Nu privi la exemple de fricoși, caută să-ți faci prieteni curajoși și nu zidi relații cu fricoșii, ca să nu ajungi și tu unul ca ei.

Dumnezeu să ne binecuvînteze pe toți noi să fim luptători adevărați, în primul rînd, în lupta Evangheliei și apoi în orice altă luptă la care suntem chemați!