Despre baptiştii ce au introdus icoane şi veşminte preoţești ortodoxe

Recent am primit o întrebare despre baptiștii care folosesc  în biserică icoane și veșminte preoțești:

Ce ne puteţi spune de baptiştii din Georgia (dacă nu greşesc), care au în bisericile lor icoane, iar clericii lor au veşminte ca ale preoţilor ortodocşi?

Este adevărat că s-a întâmplat un astfel de caz, cînd în biserica baptistă s-au introdus icoane și veșminte preoțești, ca în biserica ortodoxă. Totul s-a început de la un tânăr care a ales să facă şcoală  teologică pe lângă o confesiune care consideră aşa numita “sfânta tradiţie” de aceeaşi valoare cu Sfânta Scriptură, dar de fapt, în realitate au înlocuit Sfânta Scriptură cu tradiţia omenească pe care o numesc “sfântă”. În cele din urmă, întors acasă şi ajungând să păstorească o biserică baptistă a înlocuit predicarea Cuvântului lui Dumnezeu cu tradiţii, liturghie, icoane și veşminte preoţeşti, steaguri şi alte elemente care nu au exista la primii creştini şi nu se găsesc pe paginile Noului Testament. Posibil credea că în felul acesta va atrage la Evanghelie pe cei din poporul său care sunt prinşi în tradiţii religioase. Un creştin din acea biserică, cu multă durere şi strângere de inimă, mi-a spus că din cei peste 3000 de creştini care erau altă dată, cei mai mulţi s-au împrăştiat prin alte biserici evanghelice, dar şi mulţi şi-au pierdut credinţa şi au rămas creştini doar cu numele pentru că nu se deosebesc cu nimic de cei necredincioşi şi trăiesc acelaşi fel deşert de vieţuire. La serviciile divine vin acum mai puţin de 200 de oameni.

Icoane și veșminte preoțești ortodoxe

La ei s-a întâmplat fenomenul despre care l-a avertizat Apostolul Pavel pe Timotei  când i-a scris:

Te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii şi morţii, şi pentru arătarea şi Împărăţia Sa: propovăduieşte Cuvântul, stăruie asupra lui la timp şi nelatimp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândeţea şi învăţătura. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor da învăţători după poftele lor. Îşi vor întoarce urechea de la adevăr şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinţele, fă lucrul unui evanghelist şi împlineşte-ţi bine slujba. (2 Timotei 4:1-5)

De altfel, ceea ce s-a întâmplat cu biserica baptistă respectivă, care a introdus icoane și veșminte preoțești, este încă o demonstraţie şi o reluare în miniatură a ceea ce s-a întâmplat pe parcursul veacurilor cu bisericile care azi se pretind a fi unicele adevărate. Aşa cum aceşti baptişti au rămas numai cu numele, pentru că nu au mai rămas credincioşi învăţăturii sănătoase a Sfintelor Scripturi, tot aşa cea care se numeşte azi Biserica Ortodoxă (drept slăvitoare) are doctrină şi închinare diferite de învăţătura  lui Hristos aşa cum o găsim pe paginile Sfintelor Scripturi.

Îndepărtarea de la curăţia Cuvântului lui Dumnezeu şi alunecarea în tradiţii omeneşti care apoi ajung să fie pe nedrept ridicate la nivel de “inspiraţie divină” a fost şi rămâne o ameninţare pentru fiecare creştin şi Biserica din toate veacurile. De aceea Apostolul Pavel, înainte de moartea sa, i-a scris lui Timotei:

Tu însă ai urmărit de aproape învăţătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credinţa mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile şi suferinţele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia şi în Listra. Ştii ce prigoniri am răbdat; şi totuşi Domnul m-a izbăvit din toate. De altfel, toţi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie în Hristos Isus vor fi prigoniţi. Dar oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi pe alţii şi se vor amăgi şi pe ei înşişi. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învăţat şi de care eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat; din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. (2 Timotei 3:10-17)

Tu ce alegi? Rămâi la Sfintele Scripturi şi nu te lăsa înşelat de nimeni şi nimic pentru că numai Sfânta Scriptură (Vechiul şi Noul Testament) sunt insuflate de Dumnezeu şi sunt folositoare pentru învăţătura, mustrarea, îndreptarea şi instruirea ta înţeleaptă în neprihănire, ca să fii un om al lui Dumnezeu desăvârşit şi cu totul destoinic (calificat, pregătit) pentru orice lucrare bună. Nu te mai lăsa înşelat de cei care îţi spun că nu este suficientă doar Sfânta Scriptură (Vechiul şi Noul Testament) pentru mântuirea ta şi ca să poţi trăi o viaţă sfântă pe acest pământ. Sfintele Scripturi îşi pot da înţelepciunea care duce la mântuire dacă crezi din toată inima în Hristos Isus şi tot Sfintele Scripturi te pot face un om desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună pe care vrei să o faci în această viaţă pentru Dumnezeu.