Au obiectele energie spirituală?

Întrebare:

Au obiectele energie?

Presupun că întrebarea nu se referă la energia obișnuită pe care o are un obiect în dependență de compoziția chimică, ci la energia  spirituală „pozitivă” sau „negativă” pe care o au obiectele în dependență de contextul în care au fost aceste obiecte și de oamenii cu care au intrat în contact. De exemplu, dr. Hew Len spune:

„Spațiile în care locuim, susținem conferințe sau diferite activități au și „nume”, la fel ca oamenii. Un obiect, precum scaunul pe care a stat un om falimentar, menține energia falimentului și, în mod interesant, nimeni nu se așază pe el, iar scaunul este foarte „supărat”. Adică noi rămânem cumva impregnați în obiectele pe care le folosim, istoria noastră rămâne înscrisă în obiecte și  amintirile noastre continuă să trăiască în spațiile pe care le-am locuit sau în inele purtate, iar un clarvăzător talentat le poate citi și după zece ani (cartea „Zero Limite” scrisă de Joe Vitale).

Nu găsim scris în Biblie despre energii spirituale pozitive sau negative ale obiectelor. Când mă pregăteam să răspund la această întrebare, m-am rugat Domnului să mă ajute să dau un răspuns biblic. Citind mai multe articole la acest subiect pe internet, am găsit multe informații despre curățirea obiectelor de energii negative.  Domnul mi-a îndreptat atenția anume la modul cum se face curățirea, care nu este altceva decât ceea ce Biblia numește „descântec”.  De aceea vreau să vedem în acest articol ce spune Biblia despre descântec și despre vrăjitorie, dar și puterea pe care o au acestea asupra oamenilor.

Atitudinea lui Dumnezeu față de descântec și vrăjitorie

Dumnezeu a interzis poporului Israel să practice aceste lucruri și să meargă la cei care le practică. Aceste lucruri sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu și El le pedepsește, căci vrea ca noi să căutăm ajutor și cunoștință de viitor la El. Aceste cuvinte au fost spuse de Dumnezeu prin Moise înainte de intrarea poporului Israel în țara promisă și le vorbește despre Domnul Isus pe care urma să-L trimită și de El trebuiau să asculte:

Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul, Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe cari le vei izgoni, ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori; dar ție, Domnul, Dumnezeul tău, nu-ți îngăduie lucrul acesta. Domnul, Dumnezeul tău, îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine: să ascultați de el! Astfel el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului, Dumnezeului tău, la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: „Să nu mai aud glasul Domnului, Dumnezeului meu, și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor”. Atunci Domnul mi-a zis: „Ce au zis ei, este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine, voi pune cuvintele Mele în gura lui, și el le va spune tot ce-i voi porunci Eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele Mele, pe cari le va spune el în Numele Meu, Eu îi voi cere socoteală. (Deuteronom 18:10-19)

Deci, ajutorul trebuie căutat la Domnul Isus și în Scripturi, nu la ghicitori, vrăjitori, clarvăzători.

Deochiul, descântecul, vrăjitoria, ghicirea este o realitate, dar Dumnezeu nu ne permite să practicăm aceste lucruri și nici să mergem la cei care le practică. Apare întrebarea: cum să te protejezi de blestemele acestora?

Blestemul nu are putere asupra celor ce se tem de Dumnezeu

În Biblie găsim mai multe exemple care ne arată că blestemele nu au putere asupra aleșilor lui Dumnezeu. Un exemplu este cazul când Balaac, împăratul Moabului, i-a cerut lui Balaam să blesteme pe poporul Israel. Dumnezeu nu numai că nu a îngăduit ca Balaam să blesteme pe Israel, ci a pus în gura lui Balaam binecuvântări pentru poporul Israel.

Cuvintele lui Balaam: Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, Nici vrăjitoria împotriva lui Israel; Acum se poate spune despre Iacov și Israel: Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu! Da, poporul acesta se scoală ca o leoaică, Și se ridică întocmai ca un leu; Nu se culcă pînă ce n-a mîncat prada, Și n’a băut sîngele celor uciși. Balac a zis lui Balaam: „Nu-l blestema, dar măcar nici nu-l binecuvînta!” Balaam a răspuns, și a zis lui Balac: „Nu ți-am spus că voi face tot ce va spune Domnul?”. Balac a zis lui Balaam: „Vino, te rog, te voi duce într-un alt loc; poate că Dumnezeu va găsi cu cale să-mi blestemi de acolo pe poporul acesta!” Balac a dus pe Balaam pe vârful muntelui Peor, care este cu fața spre pustie. Balaam a zis lui Balac: „Zidește-mi aici șapte altare, și pregătește-mi aici șapte viței și șapte berbeci!” Balac a făcut cum zisese Balaam, și a adus cîte un vițel și cîte un berbece pe fiecare altar. Balaam a văzut că Domnul găsește cu cale să binecuvinteze pe Israel, și n-a mai alergat ca în celelalte rînduri la descîntece; ci și-a întors fața spre pustie. Balaam a ridicat ochii, și a văzut pe Israel tăbărît în corturi, după semințiile lui. Atunci Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. Balaam și-a rostit proorocia, și a zis: „Iată ce zice Balaam, fiul lui Beor, Omul cu ochii deschiși, Cel ce aude cuvintele lui Dumnezeu, Cel ce vede vedenia Celui Atotputernic, Cel ce cade cu fața la pământ, și ai cărui ochi sunt deschiși: „Ce frumoase sunt corturile tale, Iacove! Locuințele tale, Israele! Ele se întind ca niște văi, Ca niște grădini lângă un râu, Ca niște copaci de aloe pe cari i-a sădit Domnul, Ca niște cedri pe lângă ape. Apa curge din gălețile lui, Și sămânța lui este udată de ape mari. Împăratul lui se înalță mai pe sus de Agag, Și împărăția lui ajunge puternică. Dumnezeu l-a scos din Egipt, Tăria lui este ca a bivolului pentru el. El nimicește neamurile cari se ridică împotriva lui, Le sfarmă oasele, și le prăpădește cu săgețile lui. Îndoaie genunchii, se culcă întocmai ca un leu, Ca o leoaică: Cine-l va scula? Binecuvîntat să fie oricine te va binecuvînta, Și blestemat să fie oricine te va blestema!” Balac s-a aprins de mânie împotriva lui Balaam; a bătut din mâini, și a zis lui Balaam: „Eu te-am chemat să-mi blestemi vrăjmașii, și iată că de trei ori tu i-ai binecuvîntat! Fugi acum, și du-te acasă! Spusesem că-ți voi da cinste, dar Domnul te-a împedecat s-o primești”. Balaam a răspuns lui Balac: „Eh! n-am spus eu oare solilor pe cari mi i-ai trimes, că dacă mi-ar da Balac chiar și casa lui plină cu argint și cu aur, tot n-ași putea să fac de la mine însumi nici bine nici rău împotriva poruncii Domnului, ci voi spune întocmai ce va zice Domnul? (Numeri 23:23-24:13)

Proverbele lui Solomon confirmă această înțelegere:

Cum sare vrabia încoace și încolo și cum zboară rândunica, așa nu nimerește blestemul neîntemeiat. (Proverbe 23:2)

Împotriva blestemelor lui Dumnezeu nu are putere niciun descântec și nicio vrăjitorie

„Căci iată că trimit între voi niște șerpi, niște bazilici, împotriva cărora nu este niciun descântec, și vă vor mușca, zice Domnul”. (Ieremia 8:17)

Idolii și lucrurile închinate idolilor

Talismanele, idolii, lucrurile închinate idolilor la fel sunt obiecte, produse despre care se crede că au energii spirituale. Ce spun Scripturile despre idoli și lucrurile închinate idolilor? Apostolul Pavel scrie sfinților din Corint că un idol nu este nimic și cine închină ceva idolilor, de fapt, închină dracilor. Pavel îi învață că nu trebuie să cerceteze produsele cumpărate la piață (că au fost sau nu jertfite idolilor) și când mergem la cineva în ospeție să nu căute să afle dacă mâncarea este din carne jetfită idolilor sau nu. Dar dacă suntem informați că produsele au fost închinate unui idol, atunci nu trebuie să mâncăm din ele: nu pentru că ele ar avea o energie spirituală negativă, dar pentru că aceasta ar putea fi o pricină de poticnire pentru alții, pentru care idolul este un zeu, iar mâncând din lucrurile jertfite lui te faci părtaș zeului. Deci, totul este la nivelul minții sau convingerii: prin închinarea la idol, arăți loialitate față de el, dar în spatele lui stau duhuri necurate.

Uitați-vă la Israelul după trup: cei ce mănâncă jertfele, nu sunt ei în împărtășire cu altarul? Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor, este ceva? Sau că un idol este ceva? Dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc Neamurile, jertfesc dracilor, și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor; nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Nimeni să nu-și caute folosul lui, ci fiecare să caute folosul altuia. Să mâncați din tot ce se vinde pe piață, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Căci „al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el”. Dacă vă poftește un necredincios la o masă, și voiți să vă duceți, să mâncați din tot ce vă pune înainte, fără să cercetați ceva din pricina cugetului. Dar dacă vă spune cineva: „Lucrul acesta a fost jertfit idolilor”, să nu mâncați, din pricina celui ce v-a înștiințat și din pricina cugetului; căci „al Domnului este pământul și tot ce cuprinde el”. Vorbesc aici nu de cugetul vostru, ci de cugetul altuia. Căci de ce să fie judecată slobozenia mea de cugetul altuia? Dacă mănânc, aducând mulțămiri, de ce să fiu vorbit de rău pentru un lucru, pentru care mulțămesc? Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva: să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Să nu fiți pricină de păcătuire nici pentru Iudei, nici pentru Greci, nici pentru Biserica lui Dumnezeu. După cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți. (1 Corinteni 10:18-33)

Deci, vrăjitoria și descântecul sunt o realitate, dar sunt lucruri interzise de Dumnezeu care ne pot proteja de efectele negative ale vrăjitoriilor și descântecelor și nici într-un caz nu trebuie să apelăm la serviciile descântătorilor și a clarvăzătorilor pentru curățirea de energii spirituale negative. Protecția este la Dumnezeu: dacă trăim în ascultare, El ne va proteja și nu va îngădui să fim blestemați, cu atât mai mult să fim afectați de blestemele oamenilor răi.