Atrași de semnele făcute de Domnul Isus | Devoțional | Ioan 2:23-25 (VIDEO)

Mesajul precedent l-am încheiat cu o rugăciune de mulțumire pentru moartea și învierea Domnului nostru Isus Hristos. Când era în Templul de la Ierusalim, iudeii nu înțelegeau când le spunea “Stricați Templul acesta și în 3 zile îl voi ridica”. Dar El s-a referit la Templul trupului Său, care a fost stricat și care, în 3 zile a fost rezidit. Ne-am oprit la v.22 iar azi vom citi de la 23 până la 25.

„Pe când era Isus în Ierusalim, la praznicul Paștelor, mulți au crezut în Numele Lui; căci vedeau semnele pe cari le făcea. Dar Isus nu Se încredea în ei, pentrucă îi cunoștea pe toți. Și n-avea trebuință să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuș știa ce este în om”. (Ioan 2:23-25)

Mulți au crezut în Domnul Isus, căci vedeau semnele pe care le făcea. Și într-adevăr citim în celelalte evanghelii cum El vindeca pe oameni, îi elibera de draci, și înmulțea pâinile. Cu toate acestea, se pare că Domnul Isus nu era impresionat de credința oamenilor, generată de semne și minuni. Expresia “dar Isus nu se încredea în ei pentru că îi cunoștea pe toți” sugerează acest lucru. Vom vedea mai târziu cum, după ce a hrănit 5000 de oameni, gloatele îL căutau pe Isus, dar nu pentru învățătura pe care o dădea El, dar pentru o nouă porție de mâncare. Asta e natura păcătoasă a omului. Cei mai mulți vin la Dumnezeu ca El să le împlinească o nevoie. Fie să-i vindece, fi să le dea partener de viață, fie să le îmbunătățească starea financiară etc. Dar, după ce Dumnezeu, în mila Sa, răspunde rugăciunilor lor, aceștia se depărtează de Dumnezeu și nu îL mai caută.

Noi, însă, să nu fim astfel de oameni. Haideți să-L urmăm pe Domnul Isus nu pentru lucrurile materiale, dar pentru Cuvintele Lui, care sunt duh și viață și care ne oferă speranța vieții veșnice. Să-L căutăm din toată inima și să-L urmăm necondiționat.

Să ne rugăm: “Tatăl meu care ești în ceruri. Ajută-mă să te urmez necondiționat și fie că sunt în belșug sau lipsuri, să-ți rămân credincios. Ajută-mă să am o credință care nu este atrasă de semne și mununi, dar bazată pe Cuvântul Tău. În numele Domnului Isus. Amin.”

Domnul să ne ajute să ne luăm astăzi crucea și să-L urmăm pe Mântuitorul nostru. O zi frumoasă vă doresc.

Dumnezeu să vă binecuvânteze!