De ce Dumnezeu are nevoie de bani?

Întrebarea de ce Dumnezeu are nevoie de bani ?- a fost plasată într-un comentariu la pagina unde solicit cititorilor donaţii ca să putem plasa în oraşul Chişinău panouri publicitare cu mesaj biblic. Nu ştiu intenţiile din care a fost pusă întrebarea, dar evident că cere un răspuns pe care vin să-l dau în acest articol.

De ce Dumnezeu are nevoie de bani?

Dumnezeu nu duce lipsă de nimic

Jertfele care implicau cheltuieli şi resurse materiale totdeauna au făcut partea din închinarea adusă lui Dumnezeu şi aşa a stabilit El. Dar, la o anumită perioadă oamenii din poporul Israel au crezut că Dumnezeu nu are ce mânca şi acesta a fost motivul din care le cere jertfele. Mai mult, ei au ajuns să creadă că dacă îi dau jertfe materiale lui Dumnezeu, vor avea toată binecuvântarea de la El şi nu mai contează cum trăiesc. Ce înşelare… Iată de ce Dumnezeu a trebuit să vină la ei cu acest mesaj:

Ascultă, poporul Meu, şi voi vorbi; ascultă, Israele, şi te voi înştiinţa. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Nu pentru jertfele tale te mustru: căci arderile tale de tot sunt necurmat înaintea Mea. Nu voi lua tauri din casa ta, nici ţapi din staulele tale. Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munţilor cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munţi, şi tot ce se mişcă pe câmp este al Meu. Dacă Mi-ar fi foame, nu ţi-aş spune ţie, căci a Mea este lumea şi tot ce cuprinde ea. Oare mănânc Eu carnea taurilor? Oare beau Eu sângele ţapilor? Adu ca jertfă lui Dumnezeu mulţumiri şi împlineşte-ţi juruinţele făcute Celui Preaînalt. (Psalmul 50:7-14)

Toate lucrurile le avem de la Dumnezeu

În Epistola către Romani, Apostolul Pavel scrie:

Cine I-a dat ceva întâi, ca să aibă de primit înapoi?” Din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin. (Romani 11:35-36)

Săptămâna trecută am cumpărat un kilogram de cireşe de la o femeie în stradă şi a trebuit să plătesc 11 lei. I-am dat un leu de 10 şi pentru că nu avem un leu de hârtie, am întrebat-o dacă acceptă să-i plătesc restul bani. Ea a fost de acord şi a spus: „Da, puteţi să-mi daţi aşa, că voi pune bănuţii pe talger la biserică.” Atunci am întrebat-o şi eu pe femeie dacă tot aşa îi dă Dumnezeu lucrurile în viaţă cu bănuţi aruncaţi pe talger? Femeia n-a mai răspuns nimic, dar au rămas pe gânduri împreună cu vecina care vindea alături de ea.

Dumnezeu ne vrea recunoscători

Când le-a dat porunci cu privire la felul cum urmau să celebreze sărbătoarea Azimilor, Dumnezeu a spus poporului Israel:

Să ţii sărbătoarea Azimelor; timp de şapte zile, la vremea hotărâtă, în luna spicelor, să mănânci azime, cum ţi-am poruncit; căci în luna aceasta ai ieşit din Egipt; şi să nu vii cu mâinile goale înaintea Mea. (Exod 23:15)

Nu ai motive de a veni cu recunoştinţă înaintea lui Dumnezeu? Oare nu ai nici recunoştinţa femeii care a spus că va pune pe talger bănuţii câştigaţi din vânzarea cireşelor?

Investeşte pentru mântuirea altora

Dumnezeu ne învaţă să ne gândim la aproapele nostru şi fiecare creştin născut din nou este foarte conştient de nevoia cea mai mare a celorlalţi oameni să creadă în Isus Hristos ca să fie mântuiţi. De aceea, noi suntem bucuroşi să investim banii, eforturile şi resursele noastre pentru a duce Cuvântul lui Dumnezeu la alţi oameni. Fă şi tu la fel, dacă îţi pasă de aproapele tău şi de binele lui suprem – mântuirea sufletului de la pierzarea veşnică.