Arca lui Noe: mit sau realitate?

Întrebare:

Arca lui Noe avea următoarele dimensiuni: înălţime – 13.716 m; lungimea -137.16 m, lăţime -22.86 m. Atenţie! Măsurile sunt luate din biblia evreilor care, cică, nu minte. Si apropo,
Noe avea 500 de ani iar noi toţi, toata populaţia lumii de şase si ceva miliarde de oameni suntem urmaşii familiei Noe. Nu, religia nu necesita logica. Trebuie doar sa crezi! Acum vin cu întrebarea: pe aceea arcă ar fi încăput atâtea fiinţe descrise in biblie? si asta cu toate cele necesare supravieţuirii: hrană, apă, multe animale erau carnivore deci iar hrana, timp de 371 de zile plus încă 40 pentru potolirea apelor .Oare este de ajuns să credem fără să fim raţionali si sa ne punem întrebări?

Când citeam această întrebare, mi-a venit în minte un pasaj din Biblie. Saducheii, care nu credeau în învierea din morţi, au căutat să-L ispitească pe Domnul Isus, punându-i o întrebare provocatoare cu privire la înviere. Isus le-a răspuns:

Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. (Matei 22:29)

Se pare că şi întrebările de mai sus au fost provocate de o cunoaştere superficială a Scripturilor.

1. Biblia este aceeaşi în toată lumea:

Biblia evreiască nu este diferită de Biblia creştină. (Creştinismul îşi are originea în religia iudaică. În primul secol creştinismul era privit ca o erezie care s-a născut în sânul iudaismului. De aceea Bibliile evreilor necreştini nu conţin Noul Testament, fiind ca ei nu au recunoscut în Isus din Nazaret pe Mesia cel aşteptat în lume). Dimensiunile corabiei lui Noe, date în Biblia evreiască sunt identice cu dimensiunile date în Biblia creştină. Diferenţa este că în Biblia evreiască (ediţia nouă, probabil), de care s-a folosit autoarea întrebării, dimensiunile sunt date în metri, pe când în Biblia creştină (în cazul nostru avem traducerea Cornelescu) dimensiunile corabiei sunt date în coţi (un cot face aproximativ jumătate de metru). Apropo, când a fost scrisă cartea Geneza de către Moise în ebraica veche, noţiunea de metru nu exista. Evreii, pur şi simplu, au recalculat dimensiunile corabiei în unităţi de măsură moderne, adică în metri.

Să urmărim textul biblic din traducerea românească făcută de Dumitru Cornelescu:

Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: ,,Sfârşitul oricărei făpturi este hotărât înaintea Mea, fiindcă au umplut pământul de silnicie; iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ţi o corabie din lemn de gofer (chiparos); corabia aceasta s-o împarţi în cămăruţe, şi s-o tencuieşti cu smoală pe dinlăuntru şi pe dinafară. Iată cum s-o faci: corabia să aibă trei sute de coţi în lungime, cincizeci de coţi în lăţime şi treizeci de coţi în înălţime. Geneza 6:13 – 15

2. Dimensiunile corabiei nu erau mici

Înălţimea corabiei era de 13, 716 m sau 30 coţi. Având în vedere că înălţimea unui etaj, în mod obişnuit, este de 3 m, atunci această corabie avea înălţimea unei clădiri cu 5 etaje, minus un metru. Corabia era împărţită în trei etaje. Înălţimea unui etaj era de mai mult de 4 metri (13,716:3=4,572m), ceea ce nu este de loc puţin. În lungime corabia era de 137,16 m, comparativ ar fi cât înălţimea unei clădiri cu 45 de etaje (137,16:3=45,72)! Suprafaţa totală a unui etaj era de trei mii o sută treizeci şi cinci metri patraţi (137,16X22,86=3 135,5682), iar suprafaţa totală a corabiei (având în vedere că corabia era împărţită în trei etaje), era de nouă mii patru sute şase întregi şi şapte sute patru metri patraţi (3 135,5682X3=9 406, 704). Având în vedere că pe vremea aceea nu erau animale carnivore (despre aceasta vom discuta în continuare), într-o cămară puteau sta mai multe animale şi păsări împreună.

3. Oamenii şi animalele nu erau carnivori

Până la potop Dumnezeu a dat ca hrană omului iarba cu sămânţă, fructe, legume, iar animalelor doar iarba verde. Iată ce spune Cuvântul lui Dumnezeu la Geneza 1:28-31:

Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: ,,Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul, şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.” şi Dumnezeu a zis: ,,Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ, şi orice pom, care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră.” Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului, şi tuturor vietăţilor cari se mişcă pe pământ, cari au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost.

Numai după potop Dumnezeu a dat omului ca hrană tot ce se mişcă şi are viaţă:

Dumnezeu a binecuvântat pe Noe şi pe fiii săi, şi le-a zis: ,,Creşteţi, înmulţiţi-vă, şi umpleţi pământul. S-apuce groaza şi frica de voi pe orice dobitoc de pe pământ, pe orice pasăre a cerului, pe tot ce se mişcă pe pământ şi pe toţi peştii mării: vi le-am dat în mâinile voastre! Tot ce se mişcă şi are viaţă, să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde. Genesis 9:1-3

Reieşind de aici, ne dăm seama că hrana oamenilor şi animalelor de pe arca lui Noe o alcătuiau iarba, fructele şi legumele. Având în vedere dimensiunile mari a corabiei, cred că au avut unde strânge produsele. Fânul puteau să-l înşire într-un strat de până la 1,5 m înălţime (doar înălţimea unui etaj era de 4,5 m!). Apoi, fructele şi legumele pentru 8 oameni, chiar şi pentru o perioadă de un an, nu cred că a fost imposibil de a le depozita într-o corabie cu o suprafaţă de aproape 10 000 metri patraţi! (Lumea la ţară îşi depozitau, pe vremuri, merinde pentru toată familia pe un într-un beci de vre-o 6-10 metri patraţi).

4. Corabia a fost închisă pentru 370 zile

Din ziua când au intrat în corabie până în ziua când au ieşit, au trecut 370 zile. Dumnezeu a închis uşa corabiei în ziua a 17, luna a doua, anul 600 al vieţii lui Noe (Geneza 7:11) şi au ieşit din corabie în ziua 27, luna 2, anul 601 a vieţii lui Noe (Genesis 8:13-14). Calendarul evreiesc pe vremuri era alcătuit din 12 luni, a câte 30 zile fiecare. Deci, în corabie s-au găsit timp de 12 luni şi 10 zile, adică 370 zile. (30X12+10=360+10=370).

5. Noe avea 600 de ani când a venit potopul 

Noe a avut trei fii care i s-au născut la vârsta de 500 de ani (Geneza 5:32), dar când a venit potopul avea 600 de ani (Geneza 7:6)

Toate zilele lui Noe au fost de nouă sute cincizeci de ani; apoi a murit. Genesis 9:29

6. Dumnezeu a scurtat lungimea vieţii omului din cauza păcatului

Toţi oamenii născuţi înainte de potop au avut o viaţă lungă de mai multe sute de ani. Dar din cauza păcatului Dumnezeu a hotărât să scurteze lungimea vieţii omului. Aceasta s-a întâmplat înainte de potop:

Când au început oamenii să se înmulţească pe faţa pământului, şi li s-au născut fete, fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase; şi din toate şi-au luat de neveste pe acelea pe cari şi le-au ales. Atunci Domnul a zis: ,,Duhul Meu nu va rămânea pururea în om, căci şi omul nu este decât carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.” Geneza 6:1-3