Se poate arăta Domnul Isus în vis şi în ziua de azi?

Întrebare:

Poate oare să ni se arate Domnul Isus în vis? Anul trecut am avut un astfel de vis… Parcă se pogorâse Domnul Isus la mine în cameră și totodată se auzea o melodie foarte frumoasă, și chiar auzisem și cuvintele acelei melodii, care îmi erau adresate chiar mie. Adică era o adresare a Domnului față de mine şi zicea: “În orice clipă, când ai nevoie și treci prin greutăţi, adresează-te la mine și eu te voi ajuta”. Cam aşa era sensul cuvintelor din cântec, căci cuvânt cu cuvânt acum nu mai ţin minte, dar sensul era acesta. Sper să îmi răspundeți, cum credeți Dvs, oare și în ziua de azi se poate arăta Domnul Isus în vis? Apropo, chipul Lui era îmbrăcat tot în haine albe şi când m-am trezit din acel somn, m-au copleşit lacrimile, căci atunci chiar aveam o perioadă mai dificilă.

Dumnezeu a vorbit multor oameni în vis

Doar în capitolul 2 al Evangheliei după Matei sunt relatate câteva cazuri când Dumnezeu le-a vorbit oamenilor în vis. Magii din răsărit care au văzut steaua şi căutau să-l vadă pe Împăratul lui Israel de curând născut, adică pe Isus, au mers mai întâi la Irod care, cu vicleşug, le-a spus să afle mai mult şi apoi să vină să-i spună şi lui unde este Pruncul născut de curând ca să meargă să I se închine. Intenţia lui era însă alta. Irod dorea să omoare pe Isus. De aceea, după ce au venit magii şi I s-au închinat Pruncului:

În urmă, au fost înştiinţaţi de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, şi s-au întors în ţara lor pe un alt drum. (Matei 2:12)

Imediat după aceasta o experienţă asemănătoare a avut Iosif:

După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, fugi în Egipt şi rămâi acolo până îţi voi spune eu; căci Irod are să caute Pruncul, ca să-L omoare.” Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui, noaptea, şi a plecat în Egipt. (Matei 2:13-14)

Apoi…

După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, în Egipt, şi-i zice: „Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui şi du-te în ţara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viaţa Pruncului.” Iosif s-a sculat, a luat Pruncul şi pe mama Lui şi a venit în ţara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeea împărăţeşte Arhelau, în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo; şi, fiind înştiinţat de Dumnezeu în vis, a plecat în părţile Galileii. (Matei 2:19-22)

În Biblie este abordat pe larg subiectul interpretării viselor şi sunt relatate multe alte cazuri când Dumnezeu le-a vorbit oamenilor în vis. Dar…

Nu ne putem totdeauna bizui pe vise

Dumnezeu a mai dat şi această poruncă:

Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un visător de vise care-ţi va vesti un semn sau o minune, şi se va împlini semnul sau minunea aceea de care ţi-a vorbit el zicând: „Haidem după alţi dumnezei” – dumnezei pe care tu nu-i cunoşti – „şi să le slujim!” să n-asculţi cuvintele acelui proroc sau visător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să ştie dacă iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru. (Deuteronomul 13:1-3)

Deci, atenţie, acel proroc este numit şi visător de vise, adică unul care comunică oamenilor ceea ce vede în vis, iar în vis vede lucruri care în mod intenţionat provoacă pe oameni la idolatrie şi îndepărtare de Dumnezeu. De altfel, aşa a luat naştere chiar unele religii mari ale lumii.

Cum să ştii dacă visul este de la Dumnezeu?

Imediat versetul următor din Deuteronom spune astfel:

Voi să mergeţi după Domnul Dumnezeul vostru şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să vă alipiţi. (Deuteronomul 13:4)

Toate visele noastre trebuie să fie verificate în lumina Cuvântului lui Dumnezeu şi dacă vin în contradicţie cu ceea ce scrie în Sfintele Scripturi, să nu dăm crezare la aceste vise şi să nu facem ceea ce ni se comunică în vis. Apostolul Pavel ne avertizează în acest sens când spune:

Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. (2 Corinteni 11:14)

Ca să nu fim înşelaţi de vise sau vedenii, trebuie să cunoaştem bine Sfintele Scripturi şi orice ni se spune, sau visăm, sau vedem, să verificăm dacă se potriveşte cu Cuvintele lui Dumnezeu scrise în Biblie.

Experienţele altora

Fiind în ţările musulmane am auzit foarte multe mărturii despre oameni care L-au văzut pe Domnul Isus în vis. Astfel, mi-a povestit odată un slujitor al bisericii din Marocco, care îmi era student, cum au devenit creştini el şi oamenii din satul în care locuia. Într-o noapte, un om a văzut un bărbat în vis, despre care apoi a înţeles că era Domnul Isus  şi care i-a spus să meargă a doua zi în satul vecin şi să-l cheme pe un om anume ca să le spună o veste importanta. Omul respectiv, s-a sculat dimineaţa şi a spus soţiei visul. Spre marea lui mirare, soţia a zis că a visat exact acelaşi lucru şi i-a fost spus să cheme pe aceeaşi persoană. Au spus copiilor şi ei au visat tot aşa. Au spus vecinilor şi în cele din urmă au aflat că tot satul a văzut în acea noapte pe Domnul Isus în vis care le-a spus să cheme pe bărbatul respectiv. Au chemat pe omul din satul vecin şi acesta era un creştin. După ce le-a spus mesajul Evangheliei, i-a îndemnat la pocăinţă şi toţi au întrat în legământ cu Fiul lui Dumnezeu şi au fost născuţi din nou. Foarte multe mărturii de felul acesta am auzit şi totdeauna oamenii erau îndemnaţi să creadă în Domnul Isus ca să fie mântuiţi.

Ce cred despre visul Dvs?

Cred că este unul care a venit de la Dumnezeu şi cred că vi s-a arătat Domnul Isus  în vis ca să vă cheme la El şi să vă arate că puteţi avea şi trebuie să aveţi o relaţie personală cu El ca să fiţi o adevărată creştină şi urmașă a Lui. Iată cum a spus Mântuitorul că se poate realiza aceasta:

„Dacă rămâneţi în Cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei; veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:31-32)

Dacă credeţi din toată inima în Domnul Isus, chiar acum puneţi-vă pe genunchi şi cereţi-vă iertare pentru toate păcatele săvârşite. Apoi, spuneţi-i că vreţi să întraţi în Noul Legământ cu El şi cereţi-i să vă nască din nou şi vă dea Duhul cel Sfânt. Apoi, mai cereţi-i în rugăciune să vă îndrepte spre o biserică de oameni născuţi din nou şi care studiază Biblia şi trăiesc potrivit cu voia lui. Mergeți să căutați biserică și să o frecventați sistematic.