Apostazia principala cauză a crizei demografice din Moldova

În ultimii 10 ani, populaţia Republicii Moldova scade în medie cu 8000 de locuitori anual, ceea ce constituie echivalentul a şase sate cu circa 1,3 mii de locuitori. Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA) şi Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare atenţionează că, pe termen mediu şi lung, consecinţele acestui declin demografic sunt dezastruoase. Conform prognozelor, către anul 2050, populaţia ţării noastre se va micşora cu un milion, iar către anul 2130, conform Institutului de Demografie din Viena, se poate reduce aproape în jumătate, ajungând la 1,5 milioane. În anul de studii 2007-2008 contingentul şcolar s-a redus cu aproape 27% faţă de anul de studii 2000-2001. Aceasta înseamnă că şcoala în R. Moldova a pierdut fiecare al treilea elev. Prognozele arată că, în anul 2050, fiecare a treia persoană din R. Moldova va avea peste 65 de ani, adică, va fi pensionată. Depăşirea crizei demografice trebuie să fie o prioritate a noii guvernări şi a întregii naţiuni. Ca să poată fi găsite soluţiile pentru depăşirea acestei crize, este nevoie să fie înţelese bine cauzele ei. Printre cauze invocate cel mai des sunt menţionate bolile, sărăcia şi lipsa instituţiilor pentru protecţia populaţiei. Nu putem să negăm toate aceste cauze, dar ele sunt doar urmări ale unei cauze mai profunde, ale unei cauze majore care a provocat şi această criză demografică. Cauza aceasta este apostazia, adică lepădarea naţiunii noastre de credinţa creştină, chiar dacă la recensământ 95% din cetăţeni s-au declarat creştini. Să vedem ce spune Biblia despre felul cum apostazia afectează demografic o naţiune.

La ieşirea din robia egipteană, după ce le-a dat legile sfinte, Dumnezeu le-a anunţat poporului Israel binecuvântările ascultării de aceste porunci şi blestemele în cazul respingerii lor.

Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău păzind şi împlinind toate poruncile Lui pe care ţi le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îţi va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine şi de care vei avea parte, dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. (Deuteronom 28:1-2)

Printre primele binecuvântări de care aveau să aibă parte poporul lui Dumnezeu era aceasta:

Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor şi oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. (Deuteronom 28:4)

Şi mai scrie în continuare:

Domnul te va copleşi cu bunătăţi, înmulţind rodul trupului tău, rodul turmelor tale şi rodul pământului tău, în ţara pe care Domnul a jurat părinţilor tăi că ţi-o va da. (Deuteronom 28:11)

A doua parte a capitolului 28 este dedicată blestemelor şi începe astfel:

Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemele care vor veni peste tine şi de care vei avea parte. (Deuteronom 28:15)

Şi iar, printre primele din lista blestemelor este acesta:

Rodul trupului tău, rodul pământului tău, fătul vacilor tale şi fătul oilor tale, toate vor fi blestemate. (Deuteronom 28:18)

Apoi este trecută o listă mare de boli care aveau să-i afecteze pe popor pentru neascultarea lor. În comunicatul de presă făcut de către Fondul ONU pentru Populaţie (UNFPA) şi Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare  pe marginea studiului realizat se spune:

Indicele mortalităţii în 2008 a constituit 11,8‰, depăşindu-l pe cel al natalităţii (10,9‰). Se înregistrează mari diferenţe ale ratei mortalităţii în mediile urban şi rural. La  începutul anului 2000 rata mortalităţii populaţiei de la sat depăşea cu 60-65% indicatorul respectiv în rândul populaţiei de la oraş. Creşte decalajul în rata mortalităţii pe sexe. În grupul de vârstă de 25-39 ani mor de 3 ori mai mulţi bărbaţi decât femei, iar în grupul de vârstă de 40-69 ani de 2 ori mai mulţi. Morbiditatea (frecvenţa bolilor şi maladiilor într-o societate): Pe cauze de deces, întâietatea revine bolilor cardiovasculare, tendinţă care continuă să crească. Spre comparaţie, dacă în ţările industrial-dezvoltate acest indicator constituie 30-40% din întreaga mortalitate, atunci în R. Moldova mai mult de jumătate din numărul de decese are loc din cauza acestor boli. A doua cauză de deces o constituie tumorile, în special la femeile cu cancer al glandei mamare.

Şi aceasta se întâmplă în secolul XXI, când medicina a ajuns atât de avansată? Da, pentru că rămân tot atât de actuale şi cu aceeaşi putere cuvintele lui Dumnezeu care a avertizat poporul Său:

După ce aţi fost atât de mulţi ca stelele cerului, nu veţi mai rămâne decât un mic număr, pentru că n-ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău. După cum Domnul Se bucura să vă facă bine şi să vă înmulţească, tot aşa Domnul Se va bucura să vă piardă şi să vă nimicească; şi veţi fi smulşi din ţara pe care o vei lua în stăpânire. (Deuteronom 28:62-63)

Predarea Bibliei în toate instituţiile de învăţământ şi la toate nivelele este un imperativ. Predicarea mesajului Sfintelor Scripturi prin toate mijloacele mas-media este o urgenţă. Doar aşa se va putea întoarce poporul la Dumnezeu din toată inima şi numai aşa putem fi salvaţi ca şi naţiune depăşind criza demografică. Ajută Doamne pe noua guvernare să înţeleagă acest profund adevăr şi să ia acţiuni corespunzătoare.

Fiecare din noi trebuie să luăm acţiune. Dacă nu aveţi în familie disciplina să studiaţi Biblia în fiecare zi, începeţi azi. Dacă sunteţi profesoară sau profesor, începeţi să predaţi Biblia la discipolii pe care îi aveţi. Tot aşa dacă sunteţi antrenor, începeţi să predaţi Biblia înainte de antrenamente. Dacă sunteţi jurnalistă sau jurnalist, începeţi să scrieţi despre valoarea Bibliei şi să reflectaţi din perspectiva Bibliei evenimentele despre care scrieţi. Dacă nu aveţi materiale pentru studierea Bibliei scrieţi-mi ca să vă pot recomanda.