Apocalipsa | Prezentarea manualului

Apocalipsa, ”Descoperirea lui Isus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând.” (Apocalipsa 1:1a)

Este o descoperire, o carte dată de Dumnezeu Bisericii Sale ca să arate lucrurile care au să se întâmple în curând.

Sunt fericiți cei ce citesc, ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape. (Apocalipsa 1:3)

Cum poți să cunoști ce se va întâmpla în curând, să înțelegi mesajul acestei cărți și să-l păzești dacă este așa de greu să dai o interpretare celor scrise? Și totuși, este o descoperire pentru biserică.

Deși este o carte grea, avem promisiunea că Duhul Sfânt ne va călăuzi în tot adevărul și ne va descoperi și lucrurile viitoare. Responsabilitatea noastră este să cercetăm Scripturile.

Nu este suficientă o citire superficială, este necesar un studiu profund. Cursurile de studiu biblic inductiv în 4 volume pentru cartea Apocalipsa te pot ajuta să o înțelegi. Este necesară o observare amănunțită a textului până a ajunge la interpretare. După 2 ani de studiu profund, în care doar vei observa cele scrise, vei putea fi în stare să începi lucrul la interpretare, volumul IV.

În Chișinău începe un grup de studiu pentru cartea Apocalipsa din 21 octombrie. Sunt invitați doritorii să se alipească grupului. Detalii la telefonul: 079866479.

„Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate. Şi Domnul, Dumnezeul duhurilor prorocilor, a trimis pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând.”
„Şi, iată, Eu vin curând! Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta!”… Eu, Isus, am trimis pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici.” (Apocalipsa 22:6-7, 16a)

Articole recomandate: