Anxietatea – de la cauze și consecințe, la soluții

Sfârșitul toamnei, atât în operele literare, cât și în alte contexte, este considerată o vreme propice pentru a se instala anxietatea. În acest articol voi trata subiectul anxietății și care sunt cele mai eficiente metode de a o depăși. Țin să menționez încă de la început, că esența ideilor aparțin Dnului Sorin Săndulache – medic neurolog, psihoterapeut și antropolog și dnului Dan Ioan Mihail – lector universitar dr., Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia.

Să începem prin a explica ce este defapt anxietatea (termen pe care probabil cei mai mulți l-am auzit, dar nu știm exact ce este). Anxietatea este răspunsul general al organismului uman față de orice aspect al realităților perceput ca o amenințare la adresa siguranței și bunăstării cuiva.

Anxietatea poate să crească datorită unui pericol specific identificabil și aceasta este numit si teama. Dar poate să fie reacția la o amenințare necunoscută sau imaginară. Aceasta este anxietatea propriu zisă sau teama difuză, fără obiect. Persoana anxioasă simte că este gata să se întâmple ceva, dar nu poate preciza și nici nu știe ce este sau din ce cauză se întâmplă acest lucru.

În contrast cu această anxietate patologică există anxietatea existențială. Ea este caracteristică naturii umane și provine din faptul că ființele umane sunt singurele organisme conștiente de faptul că într-o zi vor muri. Vicisitudinile existenței amenință din toate părțile: suferința, accidentele, bolile, pierderea relației cu mediul natural și social, singurătatea, nesiguranța, slăbiciunea și eroarea, sunt tot timpul tovarășii săi de drum. În final, amenințarea morții iminente îl terifiază. Toate acestea trebuie să fie purtate numai în puterea care provine de la Cel ce a cucerit și a biruit pentru eternitate neființa și moartea, prin puterea lui Dumnezeu.

Anxietatea existențială este matricea, prototipul și izvorul tuturor celorlalte anxietăți. Această anxietate trebuie nemiljocit rezolvată. Oamenii pot s-o rezolve înecându-și semintele, încercând să adoarmă conștiința prin preocupări materiale imediate, vicii sau plăceri sau dimpotrivă, pot regăsi relația cu Dumnezeu prin credință, găsind răspunsurile pe care religia și o viață spirituală de comuniune cu Dumnezeu le oferă. Singura modalitate constructivă de a face față anxietății existențială este o viață religioasă autentică. Aceasta ne capacitează în realizarea imaginii lui Dumnezeu înlăuntrul nostru.

Astfel în ultimă instanță așa cum remarcă Kirkegaard, anxietate existențială este până la urmă o școală prin care trebuie să trecem fiecare din noi. Ea devine maestru nostru în dobândirea sensului și semnificației spirituale profundă a vieții și a existenței. Sfânta Scriptură oferă direcții clare și specifice pentru a înfrânge anxietatea. În Filipeni 4:6 spune:

„Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduce-ți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri.”

Suntem instruiți să nu ne îngrijorăm în legătură cu orice aspect. Practic este imposibil să oprești anxietatea doar printr-un act de voință. Astfel de eforturi deliberate direcționează atenția noastră către problemă și pot să crească anxietatea în loc să o micșoreze. Este preferabilă concentrarea asupra activităților și gândurilor care reduc în mod indirect anxietatea.
Biblia arată cum putem face acest lucru.

Bucurați-vă – această poruncă repetată de două ori în Filipeni 4:4 „Bucurați-vă întotdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă!”, atrage atenția că deși lumea în care trăim este întunecată, plină de riscuri și necazuri, creștinul poate să se bucure în Domnul Dumnezeu. Isus nu ne va părăsi niciodată.

Fii amabil – Filipeni 4:5 „Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape.” – Asta înseamnă: „lasă pe fiecare să îți vadă amabilitatea, gentilețea, considerația, atitudinea plină de grație, dulceața.”

Aceste calități nu apar în mod natural. Ele vin și pot fi dezvoltate cu ajutorul lui Dumnezeu, pe măsură ce învățăm să ne controlăm tendințele de a judeca, de a pretinde drepturile sau a condamna.

La geneza anxietății contribuie atitudinea de condamnare, resentimentele, invidia și toate roadele celui rău.
O atitudine iertătoare, plină de grație, de har, reduce anxietatea.

Roagă-te – (Filipeni 4:6) ne îndeamnă să ne rugăm în timpul anxietății și îngrijorărilor. O astfel de rugăciune poate fi legată de orice subiect, chiar cele mai mici detalii și poate să includă subiecte definite concret, nu vagi sau generale, dar implicând și mulțumiri pentru bunătatea lui Dumnezeu. Dacă faceți lucrul acesta, promite Sfânta Scriptură, că veți experimenta pacea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință și înțelegere a minții umane. Cu siguranță rugăciunea este un antidot major al anxietății.

Meditează, gândește – anxietatea este generată adesea când ne gândim continuu doar la slăbiciunile omenești, la influențele răului în lume, la lucrurile care merg prost.

Filipeni 4 :8 „Încolo frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice lauda, aceea să vă însuflețească.”- ne învață să ne lăsăm mintea să fie cuprinsă de idei pozitive, inclusiv cele de noblețe, dreptate, puritate, iubire, admirație, excelență și valorizare.

Acest fapt nu sugerează că trebuie să negăm problemele sau să ignorăm pericole, ci prin contrast, Scriptura ne oferă dovezi despre puterea gândirii pozitive din perspectiva creștină, biblică.

Acționează – apostolul Pavel se oferă pe el însuși ca model pentru acțiune: „orice ați învățat, ați primit, ați auzit sau ați văzut la mine, puneți în practică și Dumnezeul păcii să fie cu voi.” (Filipeni 4:9). Sarcina creștinului este de a face ceea ce Biblia învață și nu doar de a asculta pasiv (Iacov 1:22). A fi eficient presupune implicarea în ascultare practică și un comportament evlavios în mijlocul anxietății.

În final iată și câteva Concluzii legate de anxietate:

Mulți consilieri consideră că anxietatea este o parte fundamentală a tuturor problemelor psihologice și care însoțesc majoritatea problemelor de altă natură sau toate celelalte tipuri de tulburări psihologice.

Anxietatea avertizează oamenii asupra pericolului și motivează să recurgă la acțiunea. Atunci când creează panică sau imobilizează ea devine dăunătoare. De aceea, anxietatea existențială (de care nimeni nu este scutit și care e cauza tuturor celorlalte anxietăți), trebuie rezolvată prin a-ți pune în ordine relația ta cu Dumnezeu.

Atunci când a vorbit despre îngrijorare în predica de pe Muntele Fericirilor, Isus a așezat toate aceste aspecte într-o perspectivă corectă. Dumnezeu știe trebuințele și anxietățile noastre. Isus a afirmat lucrul acesta.

Dacă Îi oferim Lui primul loc în viața noastră, suntem asigurați că trebuințele fundamentale vor fi împlinite și nu e necesar să ne îngrijorăm.

Acest mesaj al creștinismului face consilierea de orientare creștină să fie unică.