Anii lui Adam sunt socotiți de la ieșirea din grădina Edenului sau de la creare?

Întrebare:

Adam a trăit 930 ani de zile. Anii lui s-au socotit de la ieșirea din grădina Edenului sau de la creare?

În capitolul 5 din Geneza este prezentată cartea neamurilor lui Adam până la Noe (la potop). În primele două versete autorul face referință la ziua facerii omului, iar în versetul următor scrie că la vârsta de o sută treizeci de ani Adam a născut pe Set, arătând că aceasta s-a întâmplat la 130 ani de la facerea lui Adam.

La versetul patru scrie că după nașterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani și în versetul 5 scrie că toate zilele lui Adam au fost nouă sute treizeci de ani: 130+800=930 ani.

Iată cartea neamurilor lui Adam. În ziua când a făcut Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat, și le-a dat numele de „om”, în ziua când au fost făcuți. La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui, și i-a pus numele Set. După nașterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; și a născut fii și fiice. Toate zilele pe cari le-a trăit Adam, au fost de nouă sute trei zeci de ani; apoi a murit. (Geneza 5:1-5)

Expresia „Toate zilele pe cari le-a trăit Adam, au fost de nouă sute trei zeci de ani” arată că anii lui Adam (930) sunt socotiți  de la creare și nu de la izgonirea din grădina Edenului.