Ce înseamnă adresarea „Dumnezeul Meu” în limba ebraică?

Întrebare:

Ce este adresarea „Dumnezeule” în limba ebraică? 

Probabil că vă referiți la exclamarea Domnului Isus de pe cruce găsită în Evangheliile după Matei 27:46 și Marcu 15:34: “Eli, Eli, Lama Sabactani? adică: “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”.

Eli, Eli, Lama Sabactani este al patrulea cuvînt rostit de Domnul Isus pe cruce și este o combinare de cuvinte din limba ebraică și aramaică. Cuvintele “Eli” și “Lama” sunt cuvinte ebraice, iar restul sunt cuvinte aramaice. Cuvântul “Eli” înseamnă “Atotputernic” și este folosit cu referire la divinitatea lui Dumnezeu. Această exclamare nu se mai întâlnește în nici un alt pasaj din Biblie cu excepția Psalmului 22:1 “Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce m-ai părăsit și pentru ce Te depărtezi fără să-mi ajuți și fără s-asculți plângerile mele?”

Expresia exclamată de Domnul Isus: “Eli, Eli, Lama Sabactani” arată apogeul suferinței umane a Domnului Isus de pe cruce. Această exclamație trebuie privită ca o încredere deplină în Dumnezeu în acest moment crucial, când Dumnezeu prin moartea Domnului Isus inaugurează o cale nouă și vie (Evrei 10:19-20). Astfel, Domnul Isus a purtat povara păcatelor noastre pe cruce, iar în agonia Sa S-a simțit părăsit de Tatăl, dar nu a încetat să se roage: “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?”.

Prețul păcatelor mele și ale tale a fost plătit cu multă suferință. Să nu încetăm să prețuim această mare mîntuire .