Acatistul părintelui Ilie Lăcătușul este o învățătură greșită

Întrebare:

Mi s-a spus că dacă citeşti 40 de zile acatistul părintelui Ilie Lăcătuşul, Dumnezeu îţi rezolvă toate problemele ce le ai. Aş dori să ştiu dacă e bine sau citindu-l fac un păcat . Vă rog să-mi răspunde-ţi la această întrebare.

Acatistul părintelui Ilie Lăcătușul este o învățătură greșită

Citind acest acatist nu ve-ţi păcătui, dar dacă veţi face ceea ce spune în el şi veţi crede în ceea ce scrie, da, veţi păcătui.

Sfântul Ilie nu poate lua locul Domnului Isus

Nu putem face dintr-un muritor Dumnezeu. Ilie Lăcătuşul, a fost un preot şi om care a încercat să slujească Lui Dumnezeu încă de la o vârstă fragedă. Da, a fost de mai multe ori condamnat la coloniile de muncă ceea ce a şi afectat foarte mult sănătatea lui. În cele din urmă în anul 1983, pe un pat al Spitalului Panduri din București, Ilie Lăcătuşul a trecut în veşnicii. După 15 ani, când a fost dezgropat, se zice că trupul i-a fost găsit intact şi că ar fi avut miros frumos. Cât de bine nu ar arăta trupul lui şi cât de intact nu ar fi fost el, Ilie Lăcătuşul rămâne a fi un muritor ce a locuit pe acest pământ, şi nimic mai mult. Nu putem să-i atribuim calităţile Domnului Isus şi nu putem să-i dăm slava care îi aparţine Domnului Isus. Indiferent cât nu ar fi suferit, nu a fost primul şi nici ultimul care a suferit. Hristos ne-a lăsat un exemplu şi după el sute şi mii de mucenici, eroi ai credinţei, au călcat pe urmele Lui.Dar nimeni nu a pretins la osanale la adresa lui. De fapt nu ştiu dacă Ilie Lăcătuşul a pretins la osanale, mai degrabă cei ce i-au descoperit trupul după 15 ani de zile.

Conţinutul acatistului lui Ilie Lăcătuşul, este o învăţătură greşită, contrară Scripturii. Toate calităţile, slava şi gloria atribuită părintelui Ilie, ele aparţin lui Hristos, Lui Dumnezeu şi nici de cum unui om.

În Icosul 1 din acatist sunt scrise următoarele:

La tine alergăm, sfinte, la vreme de ispită, având nădejde în mijlocirile tale. Ştim că pe mulţi i-ai chemat în chip minunat la sfintele tale moaşte. Am auzit de femeia pe care ai îndemnat-o, zicându-i în vis: „Vino la mine şi roagă-te ori de câte ori ai nevoie de ajutor”. Şi credem că şi pe noi ne poţi ajuta, căci iubirea ta se revarsă peste toţi cei care se roagă ţie cu credinţă, şi pentru aceasta îţi zicem:

La Dumnezeu şi numai la El putem fugi în vreme de nevoie. Numele Lui este un turn tare şi cel neprihănit fuge în el şi nu la părintele Ilie. Nu este alt mijlocitor între Dumnezeu şi om decât Isus Hristos(1Timotei 2:5).

Dumenezeu nu vorbeşte prin moaşte

În conţinutul acatistului mai sunt scrise următoarele:

Cine poate spune bucuria celor care au fost de faţă la aflarea sfintelor tale moaşte, părinte? Că trupul tău s-a arătat neatins de trecerea timpului şi nesupus putreziciunii, prin harul Duhului Sfânt. Şi prin aceasta s-a întărit sfinţenia ta, căci Dumnezeu ne-a vorbit prin moaştele tale binemirositoare, îndemnându-ne să-ţi aducem laude ca acestea(Icosul al 5-lea din Acatist)

Chiar a vorbit Dumnezeu ? Sfânta Scriptură ne spune clar cum Dumnezeu a vorbit şi continue să ne vorbească:

După ce a vorbit în vechime părinţilor noştri prin proroci, în multe rânduri şi în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut şi veacurile. (Evrei 1:1-2)

Dumnezeu, Medicul Suprem şi nu omul

În Icosul al 7-lea din acest acatist este scris aşa:

Orice boală şi orice neputinţă îşi află leacul prin rugăciuni către tine, Părinte Ilie, căci Dumnezeu a răsplătit peste măsură suferinţele tale muceniceşti. Şi te-a arătat ceresc doctor fără de arginţi, la care alergând bolnavii îţi zic cu inimile pline de nădejde:
Bucură-te, cel ce împarţi tămăduiri cu îndestulare,

Ce diferenţă mare între învăţătura acestui acatist şi învăţătura Sfintelor Scripturi. Dumnezeu ne-a lăsat scris în Scripturi aceste adevăruri clare:

Să ştiţi, dar, că Eu sunt Dumnezeu şi că nu este alt dumnezeu afară de Mine; Eu dau viaţă şi Eu omor, Eu rănesc şi Eu tămăduiesc, şi nimeni nu poate scoate pe cineva din mâna Mea. (Deuteronomul 32:39)

Ce mare diferenţă între atitudinea sfinţilor apostoli Petru şi Ioan, şi învăţătura acestui acatist. Atunci când au vindecat pe ologul din naştere şi norodul s-a adunat la ei, Petru le-a zis:

„Bărbaţi israeliţi, pentru ce vă miraţi de lucrul acesta? De ce vă uitaţi cu ochii ţintă la noi, ca şi cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Prin credinţa în Numele lui Isus, a întărit Numele Lui pe omul acesta, pe care-l vedeţi şi-l cunoaşteţi; credinţa în El a dat omului acestuia o tămăduire deplină, cum vedeţi cu toţii.(Faptele apostolilor 3:12,16)

A fost Petru şi Ioan şi toţi apostolii mai puţini sfinţi decât părintele Ilie Lăcătuşul ? De ce atunci ei nu au acceptat o închinare la ei ? De ce ei au dat slava pentru vindecare Lui Dumnezeu şi nu şi-au atribuit-o lor, dar acest acatist o dă lui Ilie Lăcătuşul ?

Dragul meu, nici un acatist şi nici un fel de moaşte a nici unui sfânt nu pot să rezolve problemele vieţii, problemele şi frământările lăuntrice, şi nici să vă dea vindecare. Domnul Isus, El şi numai El are puterea sus în cer şi jos pe pământ să vindece pe cine doreşte şi să mântuiască pe oricine vine la El din toată inima. Acatistul părintelui Ilie Lăcătuşul nu este Cuvântul Lui Dumnezeu, el a fost scris de un om neinspirat de Duhul Lui Dumnezeu şi deacea şi învăţătura despre lucrurile duhovniceşti pe care o dă este greşită. Citind şi crezând că aceasta vă aduce pace şi lumină în viaţă, nu faceţi altceva decât să credeţi o minciună şi să vă depărtaţi de adevărul sfânt şi curat al   Cuvântului Lui Dumnezeu.
La încheiere vreau să vă atenţionez despre ceea ce vă spune Cuvântul Lui Dumnezeu:

Aşa vorbeşte Domnul: „Blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijină pe un muritor şi îşi abate inima de la Domnul!
Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul! (Ieremia 17:5,7)

În cine te încrezi tu astăzi, dagă cititor ? La cine alergi tu în vreme de nevoie ?