A fost vreodată Domnul Isus în locuinţa morţilor ca să propovăduiască Evanghelia?

În acest articol voi răspunde la întrebarea primită azi, dacă este adevărat că Domnul Isus S-a coborât în Locuința Morților:

Există vreun pasaj în Biblie unde s-ar spune că Isus Hristos a fost în adânc după învierea Lui, ca să propovăduiască la cei morţi?

locuința morților

Mărturia Apostolului Petru

Apostolul Petru, în prima sa epistolă a scris:

Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a înviat în duh, în care S-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt. (1 Petru 3:18-20)

Potrivit acestui pasaj Domnul Isus a fost să propovăduiască celor din Locuinţa Morţilor, şi anume oamenilor care au locuit acest pământ înainte de potop. Mai ştim că Domnul Isus Hristos a murit în trup, şi apoi, peste trei zile după răstignirea Lui a înviat tot în trup. Textul însă spune că Mântuitorul a mers în duh ca să propovăduiască duhurilor acelor oameni care se aflau în Locuinţa Morţilor.

Domnul Isus a făcut totul pentru mântuirea oamenilor, chiar și a celor din Locuința Morților

Chiar şi acea perioadă de la răstignirea şi învierea în duh, până la învierea în trup, Domnul Isus a folosit-o ca să ducă vestea mântuirii la cei ce se aflau în Locuinţa Morţilor. Dar, aşa ceva nu a mai fost nici odată până atunci şi nici odată după aceasta. Să nu creadă cumva cineva că dacă nu-L primeşte pe Dumnezeu în inimă azi ar putea să mai aibă o şansă pe lumea cealaltă. Aşa ceva nu există.

Nu dispreţui bunătatea lui Dumnezeu

El ne-a dat şi ne dă posibilitatea să ne împăcăm cu El, prin credinţă în Fiul Său Isus, cât suntem pe acest pământ. De aceea întreabă în Epistola către Romani prin Apostolul Pavel:

Sau dispreţuieşti tu bogăţiile bunătăţii, îngăduinţei şi îndelungii Lui răbdări? Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu, care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. (Romani 2:4-6)

Nu fi nepăsător faţă de soarta sufletului tău. Pocăieşte-te şi crezi în Evanghelie.