A existat tradiția frângerii pâinii înainte de Isus Hristos?

ÎNTREBARE:

Bună ziua! Am înțeles de pe Internet că Isus nu a instituit frângerea pâinii, ci era o tradiție a evreilor, este adevărat? Eu vreau să Îl cunosc tot mai mult pe Dumnezeu și nu știu cum să mă apropii de El, îmi este frică că dacă mă voi aprofunda, voi fi dezamăgită.

Frângerea pâinii a fost instituită de Domnul Isus Hristos ca și semn al Noului Legământ și chiar dacă ar fi folosit cineva cumva aceleași elemente, adică vinul și pâinea, pentru anumite tradiții, puteți fi absolut sigură că nimeni nu le-a folosit așa cum a făcut-o Isus, adică ca și semn al legământului. Iată ce ne relatează Dumnezeu în Biblie:

Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine şi, după ce a binecuvântat, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: „Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu.” Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el, căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. Vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din acest rod al viţei, până în ziua când îl voi bea cu voi nou în Împărăţia Tatălui Meu.” (Matei 26:26–29)

Semnificația Cinei Domnului nu se limitează la pâinea frântă și la vin. Esența Cinei Domnului este să atragă atenția la jertfa Domnului Isus Hristos și aceasta nu puteau să o facă prin tradiții nici evreii și niciun alt popor.

Dumnezeu să vă binecuvânteze în această dorință pe care o aveți să-L cunoașteți pe El. În Biblie este scris:

Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată inima. (Ieremia 29:13)

Dumnezeu Se descoperă în Biblie care este Cuvântul Său, revelația Sa. Primul lucru pe care trebuie să-L faceți este să luați Biblia și să citiți mai întâi Noul Testament și apoi Vechiul Testament, ca să aveți o privire de ansamblu asupra Bibliei. Apoi, vă recomand să luați manualele de studiu inductiv al Bibliei. Inductiv înseamnă prin aprofundare. Pentru început vă recomand cursul “Doamne, învață-mă să studiez Biblia în 28 de zile” de Kay Arthur. Apoi, al doilea curs pe care vi-l recomand este “Dumnezeule, exiști?”, care este un studiu profund al Evangheliei după Ioan.

Nu căutați să-L cunoașteți pe Dumnezeu doar din informația care este pe Internet, căci pe lângă învățătura sănătoasă în această rețea veți găsi și multe informații false și eretice și, dacă nu cunoașteți Biblia, nu veți putea să deosebiți adevărul de minciună și învățătura mincinoasă de cea sănătoasă. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute să-L cunoașteți.