12 argumente „pro" de a studia după manualele de studiu biblic inductiv

1. Manualul te ajută să nu deviezi de la subiect

Manualul e ca şi un ghid ce te conduce în excursie. Atunci când porneşti la o excursie, cu ajutorul ghidului poţi vedea multe lucruri interesante şi utile pentru tine, şi ca rezultat poţi experementa o deosebită plăcere şi satisfacţie in urma excursiei. Insă dacă porneşti la excursie fără ghid, există pericolul de a te rătăci în locuri necunoscute, şi atunci lucrurie care ar putea să-ţi aducă adevărată plăcere şi satisfacţie pentru moment devin un necaz pentru tine! Exact aşa e şi cu manualele de studiu biblic. Manualul e un ghid ce te ajută să nu te „rătăceşt” ? în locuri necunoscute.

2. Manualul te disciplinează să studiezi Biblia in mod sistematic 

Manualul e ca şi o alarmă la ceas, în fiecare dimineaţă te trezeşte.

3. Manualul te ajută să însuşeşti bine metoda de studiu biblic inductiv 

Metoda de studiu biblic inductiv este ca “un hîrleţ” bun care te ajuntă petru „a săpa” Cuvântul adevărului. Însă cum să „sapi” eficient te vor ajuta instrucţiunile care sunt în manual. Respectiv fără instrucţiunile din manual nu vei putea „săpa” cu maximă eficienţă

4. Manualul dezvoltă deprinderea de a studia Bibilia

Manualul este alcătuit în aşa fel că în fiecare zi eşti programat pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu. La un moment îţi dai seama că studiu biblic devine pentru tine un mod de viaţă.

5. Manualul asigură un proces continuu şi o creştere continuă 

Oricice om este permanent оn periodă de creştere, dezvoltare. Pentru a asigura un proces benefic de dezvoltare e nevoie de un regim aplicat. Acest regim poţi găsi în manual.

6. Manualul asigură o asimilare maximă a învăţăturii 

Manualul este alcătuit în aşa mod încât asigură o maximă memorizare a subiectleor studiate. Astfel încât în urma studierii unui capitol, la sfârşitul studiului poţi să-ţi dai seama că ai memorat versete cuvânt cu cuvânt, fără a depune efort!

7. În manual toate materiale deja sunt adunate

Manualul se poate asemăna cu o enciclopedie, unde se dau definiţii, şi informaţii adunate, dacă apelezi la ajutorul lui economiseşti mult timp.

8. In manual autorul nu şi dă părerea, ci tu singur îţi formezi părerea pe baza Scripturii 

E foarte important deoarece manualul e făcut în aşa fel că nu afli părerea autorului în el, dar eşti direcţionat spre căutarea adevărurilor Scripturii în mod individual

9. O metodă de a ajuta pe alţii de a studia Biblia

deoarece ucenicia este porunca pe care ne-a dat-o Isus trebuie neapărat să o împlinim. În aceasta de mare ajutor ne vor fi manualele.

10. Iţi dă bucuria descoperii adevărului din Cuvântul lui Dumnezeu

Vei experementa o adevărata bucurie deoarece adevărul care îl vei afla, îl vei vedea din Cuvântul lui Dumnezeu singur, şi nu părerea unor oameni. Însă ghidul tău va fi manualul, care îţi va da o direcţie corectă.

11. Manualele sunt foarte aplicative şi personale

Un mare accent in manual este pus pe partea aplicativă. Ce folos ar fi de la un medic chirug care are cunoştinţe înalte în domeniul chirurgiei, dar nu practică chirurgia, ai vrea să fii tratat de asemenea medic? Exact aşa e şi cu manualul! Ai vrea să cunoşti doar teorie? Nu te va ajuta. E nevoie de aplicare ceea ce poţi găsi în manual!

12. Manualul rămâne la tine, astfel oricând te întorci la el pentru a reaminti adevărurile 

Manualul e ca şi agendă scrisă într-o peiodă de timp, la care poţi să te întorci şi nu numai să revizui adevărurile, dar şi să-ţi reaminteşti şi starea în care ai fost făcând acest manual.