Ziua de naștere din perspectivă creștină

Următoarea întrebare ține de atitudinea pe care trebuie să o aibă un creștin față de o zi de naștere și sună în felul următor:

Este bine să îți ții ziua și să dai prăjituri și de băut? Mă refer la băutură fără alcool. Mulțumesc.

Există printre creștini…

Părerea greșită că este împotriva voii lui Dumnezeu când cineva sărbătorește o zi de naștere

Părerea aceasta a pornit de la înțelegerea greșită a următorului text din Biblie:

Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus, al cărui Nume ajunsese vestit; şi a zis: „Ioan Botezătorul a înviat din morţi, şi de aceea lucrează aceste puteri prin El.” Alţii ziceau: „Este Ilie.” Iar alţii ziceau: „Este un proroc ca unul din proroci.” Dar Irod, când a auzit lucrul acesta, zicea: „Ioan acela, căruia i-am tăiat capul, a înviat din morţi.” Căci Irod însuşi trimisese să prindă pe Ioan şi-l legase în temniţă, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Şi Ioan zicea lui Irod: „Nu-ţi este îngăduit să ţii pe nevasta fratelui tău!” Irodiada avea necaz pe Ioan şi voia să-l omoare. Dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl ştia om neprihănit şi sfânt; îl ocrotea şi, când îl auzea, de multe ori stătea în cumpănă, neştiind ce să facă; şi-l asculta cu plăcere. Totuşi a venit o zi cu bun prilej, când Irod îşi prăznuia ziua naşterii şi a dat un ospăţ boierilor săi, mai marilor oştii şi fruntaşilor Galileii. Fata Irodiadei a intrat la ospăţ, a jucat şi a plăcut lui Irod şi oaspeţilor lui. Împăratul a zis fetei: „Cere-mi orice vrei, şi-ţi voi da.” Apoi a adăugat cu jurământ: „Orice-mi vei cere, îţi voi da, fie şi jumătate din împărăţia mea.” Fata a ieşit afară şi a zis mamei sale: „Ce să cer?” Şi mama sa i-a răspuns: „Capul lui Ioan Botezătorul.” Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat şi i-a făcut următoarea cerere: „Vreau să-mi dai îndată, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul.” Împăratul s-a întristat foarte mult; dar, din pricina jurămintelor sale şi din pricina oaspeţilor, n-a vrut să zică nu. A trimis îndată un ostaş de pază, cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostaşul de pază s-a dus şi a tăiat capul lui Ioan în temniţă, l-a adus pe o farfurie, l-a dat fetei, şi fata l-a dat mamei sale. (Marcu 6:14-28)

Este împotriva oricărui principiu de interpretare a Bibliei și a simțului realității să afirmi că este păcat sau greșit să sărbătorești o zi de naștere, pentru că la un astfel de eveniment a fost tăiat capul lui Ioan Botezătorul. Irodiada ar fi putut cu același succes să folosească și altă ocazie când Irod ar fi făcut promisiuni lipsite de înțelepciune și problema nu era că el sărbătorea ziua de naștere, ci răutatea din inima ei. De altfel, oare ar trebui să nu mai mergem niciodată cu vaporul pe mare, pentru că a existat un Iona care a ales să plece cu corabia pe mare ca să fugă de fața lui Dumnezeu? Nicidecum. Mai bine să ne gândim bine…

Cum să predicăm Evanghelia când sărbătorim o zi de naștere?

Recent a venit un bărbat cu soția lui dintr-un sat și mi-au spus că Dumnezeu l-a vindecat în mod miraculos și a crezut în Domnul Isus Hristos, alegând să urmeze în totul învățătura Lui. A luat mai multe manuale de studiu biblic inductiv ca să le studieze cu soția sa. Când l-am îndemnat să mai ia manuale și să facă cu alți oameni din sat cărora le-a predicat și au primit Evanghelia, atunci mi-a spus că preotul din sat le-a spus tuturor sătenilor că el este îndrăcit, pentru că nu mai acceptă să se închine la icoane și pentru că citește Biblia și i-a amenințat pe oameni că nu le va face înmormântare dacă va comunica cu ei. Atunci l-am sfătuit pe fratele meu să invite rude și prieteni când va avea ziua de naștere, căci va avea o aniversare. Atunci va avea un prilej frumos să le spună cum a crezut în Domnul Isus Hristos și să-I mulțumească lui Dumnezeu că i-a dat viață și salvare. Așa îi îndemn pe toți creștinii să facă. Dacă aveți prilej, sărbătoriți-vă ziua de naștere și invitați prietenii, dar pregătiți-vă bine ca să le spuneți despre credința pe care o aveți în Domnul Isus Hristos și să le dăruiți la toți o Biblie. Invitați și prietenii creștini de la biserică, dar din timp spuneți-le să pregătească cântări și mărturii. Invitați și pe pastor și rugați-l să aibă o predică prin care să audă oamenii Evanghelia. Acesta va fi cel mai bun și frumos prilej să vă invitați toți vecinii și ei să audă despre Hristos.

Aveți grijă să nu vă concentrați toată atenția la pregătira mesei și acolo să meargă tot efortul. Este important și masa să fie gustoasă, dar cel mai important este mesajul care va fi transmis. De aceea, pregătiți bine masa spirituală, acel mesaj din Sfintele Scripturi pe care îl veți prezenta așa ca fiecare să înțeleagă cine este Isus Hristos, ce a făcut El pentru ei și cum să-L primească în inimi. Așa asă vă ajute Dumnezeu.